Vilka lärdomar tar du med dig från 2022?

Vi frågar vår chefspanel vilka utmaningarna har varit och vad de tar med sig från året som gått.

Frida Edman, vd Bokmässan
– Medarbetare, medarbetare, medarbetare. Rolighetsfaktorn är avgörande när vi nu satsar inför framtiden post pandemin. Efter ett par år av distansarbete och med många nya kollegor så måste vi komma samman igen, stärka teamet och hantera alla steg i grupputvecklingsprocessen med ett nära ledarskap. Att som ledare ta mig mer tid till detta är något jag tar med mig in i 2023.

Anna Wallert, regionchef Cygate
– Jag tar med mig hur utmanande det är att hitta en balans för medarbetarna att jobba hemma och på kontoret. Jag upplever att vi tappar en del av innovationskraften när vi inte har möjlighet att träffas men samtidigt så ger det hybrida arbetssättet fördelar för våra medarbetares vardagliga livssituation. Att hitta ett gemensamt förhållningssätt är tufft.

Linda Höglund,
Chief People Officer, Zimpler.
– Med tanke på de uppsägningar vi har sett och fortsätter att se under 2022 från flera företag som tidigare gått (går) igenom hyper growth skulle jag säga att min största lärdom från 2022 är att det är viktigt att växa och skala på ett smart sätt, att inte ha för bråttom och att ha en tydlig utpekad strategi som fokuserar på affären och det operativa sida vid sida. Sen avslutar jag alltid varje år med reflektionen att man inte är hälften så bra om man ska göra något själv, med andra ord, man är inget utan ett starkt team runt sig där alla drar åt samma håll, jag har turen att ha det omkring mig på Zimpler, det har jag känt starkt detta året och det är jag väldigt tacksam och stolt över.

Frida Edman, Anna Wallert, Linda Höglund

 Fabian Åhlin, HR Manager Vaimo Sweden
– Jag gick in i 2022 med en positiv känsla. Pandemin började bli hanterbar, jag började bli varmare i kläderna i min nya roll som HR Chef och vi på Vaimo hade en ambitiös plan för året. Och sen plötsligt invaderade Ryssland Ukraina. Och vi på Vaimo hade vid den tidpunkten mer än en fjärdedel av våra medarbetare i Kyiv och Kharkiv, över 150 stycken. Det som skulle handlat om att landa några nya spännande projekt, förbättra vår onboarding och ta nästa steg på resan i att bli en av de bästa arbetsplatserna, byttes snabbt ut mot krishantering och flyktplaner. Liv och död. Det är svårt att planera för ett krig. Det är näst intill omöjligt. Men även i de mörkaste av stunder går det att finna ljus, och det är också det som jag tar med mig från 2022. Vi gjorde allt i vår makt för att hjälpa våra medarbetare i Ukraina. Ekonomiskt stöd, transport till och från gränserna för dem och deras familjer, boenden i andra delar av landet, obegränsad tillgång till psykolog och mycket mer. De gjorde precis samma sak, allt i deras makt för att Vaimo skulle kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. De kämpade med att hitta säkra platser, att få internet att fungera och att jobba på trots allt elände. Även fast de inte behövde. Men de ville ge tillbaka. Och vi har aldrig haft så hög medarbetarnöjdhet som vi har just nu. Här pratar vi om att bygga en oerhört stark kultur och arbetsgivarvarumärke. Så trots att 2022 var ett oerhört påfrestande år så finns det positiva saker att ta med sig.

Anna-Lena Strömsten,
chef People & Culture, Scania CV
Turbulent år – Rysslands invasion, materialbrister mm – mänskligt lidande på många plan men också viktigt att tänka vad som kommer ut av detta – som går att vända till något positivt. Vi som företag men också omgivningen har mer fokus på att prioritera det som är viktigt på riktigt!
* Värderingsfrågorna är i fokus – vad är viktigt på riktigt! Och hur vi prioriterar
* Talangfrågorna också viktigare än tidigare – bl a att tänka att vi rekryterar för kompetens – inte var personen bor. Flexibilitet på riktigt!
* Sist men inte minst – umgåtts mycket med min älskade familj – de äldsta så väl som de yngsta. Vi ses varje söndag för familjemiddag – stökigt, högljutt, skratt och mycket kärlek.

Emma Norén, HR-chef. Bharat Forge Kilsta AB
– Att vi behöver lägga mer tid på att förstå vad hög personalomsättning egentligen kostar organisationen. Hur kan vi med största detaljrikedom få fram våra kostnader kring detta? En realistisk bild av situationen gör att vi kan investera i förändring idag som kan göra oss framgångsrika imorgon.

Fabian Åhlin, Anna-Lena Strömsten, Emma Norén

Den främsta lärdomen är att springa långsammare, sakta ner, vänta in, reflektera.

Isabella Piva Hultström

Isabella Piva Hultström, Hälso- och sjukvårdschef, Kungsörs kommun
– Jag har flera viktiga lärdomar från 2022 men den främsta lärdomen är att springa långsammare, sakta ner, vänta in, reflektera – hålla blicken på målbilden men ta sig dit i en takt som gör att alla hinner med. Då blir resultaten mer hållbara. Som mig som ledare över ledare är den viktigaste lärdomen att fortsätta finnas som stöd för mina enhetschefer, finnas där som bollplank och stöd när de behöver.

Fredrik Andersson, vd och grundare 4potentials
– Det mest intressanta med 2022 är att det som sker i vår stora omvärld påverkar vår lilla vardag och att det gick så himla snabbt från hög- till lågkonjunktur. Tror att många chefer tänker att det borde varit mer efterkloka och läst ännu fler artiklar i Chefstidningen – så att man kunde ha mött lågkonjunkturen långt innan. Nu sitter flera ledare med taskiga prognoser men även med egna lån, höga räntor, stigande elkostnader och pengarna inlåsta på börsen samt medarbetare som alltmer arbetar hemifrån. Hur stärker man laget och engagemanget i en lågkonjunktur – om allt fler arbetar från sommarhuset på Gotland.

Torbjörn Sjöström, vd Novus
– En pandemi, ett krig i Europa, skenande elpriser och Riksbanken som verkar vilja passa på att känna att de får tillbaka någon form av kontroll som grädden på moset skapar ytterligare turbulens för alla. Samtidigt som alla försöker hitta någon form av stabilitet att basera sin egen verksamhet på.
Turbulenta tider kräver flexibilitet men ännu mer kräver det kreativitet. Men kreativiteten frodas när man är trygg.
Man måste säkerställa att man kan skapa en så stabil trygghetsplattform man kan. När allting förändras runt omkring en är grunden för verksamheten viktigast. Vet man den? Syns den för kollegor, kunder och omgivning? En tydlig grund ökar tryggheten och man kan tillsamman tackla nya utmaningar som kommer.
Är grunden oklar leder turbulensen till otrygghet och ett kortsiktigt och ofta långsiktigt destruktivt beteende.
Obs: Trygghet skall inte förväxlas med bekväm.

Isabella Piva Hultström, Fredrik Andersson, Torbjörn Sjöström

Edit Kunstlicher, vd EditK
– Det här året skulle bli året då vi som entreprenörer skulle få hämta andan och ta nya tag efter en pandemi med svåra utmaningar. Återhämtningen och tryggheten uteblev när Ryssland gick in i Ukraina i februari. Vi förstod att det skulle påverka Europa och världen på flera plan men krigets påverkan har blivit mycket större än många kunnat ana. 2022 har inneburit förändring. Under 2022 har samtalen vid kaffeapparaten förändrats. Konsumtionsmönster har förändrats. Prioriteringar har förändrats och en helt ny generation som aldrig upplevt ”långkonjunktur” får tugga i sig nya uttryck som ”räntehöjning” och ”kilowattimme”. En av de största lärdomarna för mig som verksamhetschef under 2022 har blivit att ta snabba beslut och driva igenom dem med beslutsamhet. Oavsett om det för några år sedan var otänkbart att ta likande beslut så har kartan ritats om under det gångna året. Det är lätt att bli överväldigad av allt det svåra och därför har jag i min organisation och i mitt privatliv valt att aktivt lyfta det positiva. Allt positivt får mer utrymme. Vi behöver väga upp med det goda i allt det osäkra. Jag/Vi har tagit ett grepp om det jag/vi kan påverka och fokuserat på att göra det så bra vi kan. Det har gett fantastiska resultat!

Mattias Loxi, CMO och medgrundare Cinode
– Hybridarbetet är här för att stanna och för många är det idag avgörande vid val av arbetsgivare. Med det sagt tror jag att det är viktigt som chef att se till varje medarbetares livssituation. Vissa personer tycker det är optimalt att kunna arbeta hemifrån några dagar i veckan medan andra mår bäst av att få komma in till kontoret dagligen. Pandemin har tydliggjort att medarbetarnas arbetsmiljö kan skifta och här måste man som ledare anpassa sig helt enkelt.
I dagens snabbföränderliga värld krävs en ny typ av ledarskap, som tar hänsyn till de beteendemässiga förändringar som kan uppstå till följd av digitaliseringen. Här gäller det som ledare att hålla sig uppdaterad och hänga med. Men med rätt verktyg och goda insikter i bolaget och dess kompetensförsörjning går det att säkerställa att man som ledare hänger med i den digitala transformationen – också när det kommer till chefskap.

Patrik Reman,
Enhetschef kompetensförsörjningsenheten Gävle Kommun
– Jag tar med mig att det är effektivt att jobba några dagar på distans, och för de flesta också bra för att få ihop livspussel, mer tid med familjen och samtidigt bli mer produktiv!
Den upplevda stressen hos de flesta som kan jobba på distans har gått ner.

Edit Kunstlicher, Mattias Loxi, Patrik Reman

Det är roligare att arbete utan pandemi och få träffa sina kollegor och medarbetare live igen.

Daniel Pettersson

Fredrika Rothoff, HR-chef Svensk handel
– Sedan 2020-talets början har kriserna staplats på varandra. En lärdom från 2022 är hur svårt det är att leda när stora utmaningar avlöser varandra, likt de gjort de senaste åren. Jag är trots det väldigt imponerad över människans förmåga att ställa om och anpassa sig till nya situationer. Allt går snabbare nu och den utvecklingen kommer att fortsätta, det är bara att vänja sig och acceptera läget. En annan lärdom är hur viktigt det är med mening och syfte i arbetet. Jag tror att många i allt större utsträckning har börjat fundera över vad som egentligen är viktigt på riktigt och fler vill vara på en arbetsplats där de faktiskt kan göra något värdefullt, vilket är en effekt av de senaste årens oroligheter. Både i Sverige, men även globalt.

Daniel Pettersson, rekryteringschef på Jefferson Wells
– Att det är roligare att arbete utan pandemi och få träffa sina kollegor och medarbetare live igen. De stora lärdomarna är också hur otroligt accepterat det numera är med digitala möten. Vi låg långt fram innan pandemin, men nu har utvecklingen verkligen varit explosionsartad.

Anna Borgström, CEO NetClean
– För mig har 2022 inneburit mycket förändringar. Vi är på en tranformationsresa med bolaget och mina lärdomar från 2022 är att när man leder i förändring så måste man vara transparent inte bara mot organisationen utan också mot styrelsen, vilket kan vara svårt när förändringen går snabbt. Det jag har lärt mig i år är att om transparensen tappas bort eller tas förgiven så kan det leda det till missuppfattningar som tar onödig tid och energi att jobba bort. Vad transparens egentligen innebär och på vilken nivå man lägga sig tog ett tag för mig att klura ut, det har mycket med mottagaren att göra. Jag provar mig fortfarande fram och jag tycker att jag har blivit mycket bättre.

Fredrika Rothoff, Daniel Pettersson, Anna Borgström

Hybridmodellen riskerar att inte fylla nyanställdas behov av socialt nätverkande på en arbetsplats.

Azra Osmancevic

Jan Sandgren, grundare och vd Bizmind AB, Medgrundare Zebrain AB
– Händelser som inte går eller är svåra att förutsäga, och som får stora och omvälvande konsekvenser för stora delar av samhället kallas för ”Svarta svanar”. Även om det kan handla både om positiva och negativa händelser och konsekvenser så används begreppet oftast om negativa företeelser.
Coronapandemin med dess konsekvenser för världsekonomin inom de flesta områden och Ryssland invasion av Ukraina med efterföljande energikris är exempel på Svarta svanar i nutid.
Även om de flesta långsiktiga trender pekar mot en bättre värld är det viktigt att vi är förberedda på ”Svarta svanar”. Hur hanterar vi som privatpersoner och företag börskrascher, ränteuppgångar, prisfall på bostäder, krav på isoleringar, begränsningar i resande etcetera. Även om vi inte ska gå omkring och tänka negativt och vara oroliga så bör vi vara förberedda. Förberedelser är ett klokt sätt att minska oro och negativitet. Brandövningar räddar liv och skapar trygghet. Ett genomtänkt försäkringsskydd är också ett sätt att vara förberedd på Svarat svanar. Vi vet med säkerhet att de dyker upp men inte hur eller när.
– Auktoritära system och kulturer misslyckas eller underpresterar ofta på längre sikt. Det lär gälla alla typer av ”tävlingar”, inte minst i krig och affärer.
Ett aktuellt exempel är kriget i Ukraina. Det finns massor av fler exempel varav Vietnam-kriget bara är ett.  Forskning visar att det är ungefär 50/50 sannolikhet för seger mellan den stora krigsmakten och den lilla. Det är också ett faktum att dyslexi är vanligare hos framgångsrika entreprenörer än hos befolkningen i övrigt. Det finns massor av exempel på hur ”den lilla” slår ”den stora” och hur den som väl övervunnit en riktig stor svårighet i livet väsentligen ökar sina möjligheter att lyckas med något stort. Massor av exempel finns i boken ”David och Goliat” av  Malcolm Gladwell. Det vore spännande att se mer forskning kring detta, inte minst när det gäller företagande. Att motivation är avgörande för framgång vet vi men det är viktigt att veta vad som egentligen ökar och minskar motivationen och vad man kan göra konkret för att påverka detta.

Azra Osmancevic, head of business development, Viaplay Group
– Vi har under 2022 sett mycket allvarliga och upprepade brott mot rättsstatens principer och mänskliga rättigheter i olika delar av världen. Det har därför varit särskilt viktigt att våga omfamna och vara avsiktlig i mitt risktagande som ledare samt att vara en stark röst för inkluderings- och jämställdhetsfrågor i näringslivet. I synnerhet i forum där jag vet att liknande frågor är förbisedda, ses som besvärliga att hantera och just därför har stor utvecklingspotential.
Den andra aspekten är att som ledare hålla ett extra öga på och medvetet underlätta etableringen av unga på arbetsplatsen, i synnerhet i kölvattnet av pandemin där den numera etablerade hybrida arbetsmodellen tillämpas och uppskattas av många. Hybridmodellen riskerar dock att inte fylla nyanställdas behov av socialt nätverkande på en arbetsplats och utgör också en utmaning när det gäller hur kompetenser överförs till nyanställda – bägge dessa delar är särskilt viktiga i början av karriären och det är ledares ansvar att försäkra sig om att nyanställda har rätt förutsättningar oavsett arbetsmodell.

Jan Sandgren, Azra Osmancevic

Läs även

Annons