Blir distansarbete och kandidatbrist årets stora knäckfrågor?

Vi frågade Chefspanelen om 2023 års största utmaningar. Här är deras svar!

Frida Edman, vd Bokmässan
– Att förhålla sig till de yttre faktorerna och vad som händer i världen, hur det påverkar vår affär och kundernas förutsättningar och beteenden hos kunds kund. Vi kan inte rulla på i samma spår, vi måste forma och förändra våra arbetssätt och samarbeten utifrån det som är – nästa år kan en organisations förmåga att ställa om och arbeta formbart och agilt verkligen prövas – detta precis när vi trott att vi skulle landa och rulla på efter en pandemi som redan ställt mycket åt sidan eller vänt upp och ner på etablerade arbetssätt. Utmanande, men också spännande!

Anna Wallert, regionchef Cygate
– Utmaningen är det geopolitiska läget och lågkonjunkturen. Chefer behöver bli mer medvetna och göra kloka val utifrån en tydlig riskanalys.

Linda Höglund, Chief Operating Officer, Zimpler
– Att fortsätta skapa en kultur och miljö av tillit och samarbete i en värld/bransch där osäkerhet och komplexitet numera hör till vanligheterna.

Frida Edman, Anna Wallert, Linda Höglund

Fabian Åhlin, HR Manager Vaimo Sweden
– Jag hoppas att jag har fel men jag tror dessvärre att 2023 blir ett ganska tufft år både för organisationer och individer. Det har inte undgått någon vad som händer just nu och det kommer självklart påverka även alla duktiga chefer där ute. Det råder en stor osäkerhet och ovisshet. Kommer jag få behålla jobbet? Kommer jag ha råd att betala bolånen? Hur många lampor vågar jag ha tända nu när elpriset sticker? Oj såg du? Nu har ytterligare ett stort företag varslat… Jag tror att man som chef kommer att behöva vara mer mänsklig och förstående än någonsin. Att tydligt visa att det är okej att vara osäker. Att låta medarbetarna ställa frågor om de är oroliga. Man kommer få jobbiga frågor vid exempelvis lönerevisionen, för den kommer inte täcka upp för alla ökade kostnader. Men om man visar att man är inlyssnande, förstående men samtidigt öppen med vad som gäller, då tror jag att man kommit en bra bit på vägen. Slutligen till dig som är chef: Du är också bara människa. Du får också vara orolig kring allt som händer. Du behöver inte hålla upp en fasad hela tiden. Vi är i det här tillsammans.

Anna-Lena Strömsten, chef People & Culture, Scania CV
– Att leda i den turbulenta omvärldsförändringen som sker – och hantera den osäkerhet som finns  och då blir kommunikation viktigare än någonsin! Att tordas kommunicera att vi bygger bron medan vi går på den – att vi inte vet – men löser saker tillsammans! och att det går att bygga en bra företagskultur – med värderingarna inkluderade – fast alla inte är fysiskt på plats hela tiden.

Emma Norén, HR-chef. Bharat Forge Kilsta AB
– Fortfarande hur vi som arbetsgivare ställer oss till hemarbete. Inom industrin är det många arbetstagare som behöver vara på plats på grund av att utrustningen för arbetet inte går att ta med sig hem. Men en knäckfråga är hur vi ska locka till oss talanger om vi inte kan vara flexibla med hemarbetet överlag.

Fabian Åhlin, Anna-Lena Strömsten, Emma Norén

Isabella Piva Hultström, Hälso- och sjukvårdschef, Kungsörs kommun
– För de operativa cheferna i första ledet är det att räcka till, möta lagkraven, vara operativ men också strategisk. För chefer inom vård- och omsorg är detta särskilt utmanande, därför är den egna återhämtningen det viktigaste framåt, vilket gäller för alla oss med uppdraget chef/ledare. Prioritera dig själv och din hälsa, vila i att du är utbytbar.

Fredrik Andersson, vd och grundare 4potentials
– Inför den förra lågkonjunkturen var arbetslösheten i mars 2008 300 000 människor. I januari 2010, var 467 000 människor – arbetslösa. M a o i förra lågkonjunkturen ökade arbetslösheten med 55 procent – med följd att långtidsarbetslösheten steg ännu mer. Det kommer ställas enorma krav på att chefen tar ett enormt stort samhällsansvar – för annars kommer vi ha ännu fler som står utanför. Jag tror att den största utmaningen för morgondagens ledare är att sluta fokusera på kvartalsrapporterna – och istället lägga all energi på att skapa ett långsiktigt och hållbart ledarskap för hela Sverige – och där all potential får vara med. Tror jag att vi lyckas med det? Nej, räntorna kommer stiga, elkostnaderna kommer att öka, arbetslösheten samt priserna öka – och under Almedalen 2023 kommer säkert avgångskrav på den nya regeringen. Vi lär oss tyvärr aldrig av historien. Vinnarna är de ledare som lyckas höja blicken. Därför är Chefstidningen och andra omvärldsbevakare så himla viktiga.

Torbjörn Sjöström, vd Novus
– Det kommer inte bli lugnt. Det kommer att vara minst lika turbulent 2023 som det var 2022. Du kommer inte få andningsutrymme om du inte skapar det själv. Nutidens offentliga logik är reaktiv och fylld av superlativ. Dessa kommer att påverka din roll oavsett om du vill eller inte. Tappa inte bort varför du finns och vad du gör för dina kunder och samhället. Låt inte omvärlden styra bilden. Du skapar din egen framtid. Saker kommer hela tiden att hända, men hur man drabbas av otur styr man själv. Lägg inte alla ägg i samma korg. Så den stora utmaningen är att själv definiera vad man gör och varför och på så sätt inte drabbas onödigt hårt av händelser man inte kan kontrollera.

 Edit Kunstlicher, vd EditK
– När jag pratar med andra chefer så kommer ofta känslan av att ”inte räcka till” upp i samtalet. Att få medarbetarna att känna trygghet är svårt när ledare känner sig otrygga. Och just trygghet har visat sig vara hårt kopplat till både motivation och prestation i team. Under 2022 har det blivit svårare för företag och chefer att motivera medarbetare att komma in till kontoret. Arbetet sker på medarbetarens (talangernas) villkor. På samma gång ska en chef både vara operativ i sin nisch och motivera sitt team. Jag tror att vi i takt med att det har blivit svårt att motivera medarbetare kommer att se en utveckling där färre vill åta sig en ledarposition. Priset för ledarskapet blir för högt. Jag tror således inte att det finns EN stor utmaning för chefer utan flera stora utmaningar. 1) Att skapa trygghet i team när man känner otrygghet själv 2) Att motivera sitt team på individens villkor 3) Att vara både operativ i sin nisch och bära ansvaret att få med alla på tåget. En chef kommer i framtiden behöva vara en fullfjädrad coach, eventplanerare och kommunikatör.

Mattias Loxi, CMO och medgrundare Cinode
– Kompetensbristen är stor, inte minst inom techbranschen. Detta innebär att företagen står inför stora utmaningar när det handlar om rekrytering och kompetensutveckling, som krävs för att kunna stänga kompetensgapet. Dessutom behöver medarbetarna idag allt fler kompetenser för att klara av att utföra sitt arbete. En början är att man måste inse att det finns ingenting viktigare än bolagets samlade kompetens. Företagen måste sätta fokus på sin kompetensförsörjning. Som chef och ledare är det viktigt att engagera sig i bolagets kompetensförsörjning. Kompetensutvecklingen måste aktualiseras och mätas i större utsträckning. Då gäller det att ha enkla hjälpmedel för att dels identifiera, dels följa upp det regelbundet.

Patrik Reman, Enhetschef kompetensförsörjningsenheten Gävle Kommun
– Att organisationer skär ner på fel saker när det blir besparingar i budgeten när det är minskade intäkter och ökade kostnader.
Det är nu det blir extra viktigt med bra systemstöd, digitalisering och automatisering, då kan man effektivisera mera utan att det behöver kosta mer. En utmaning är att inte få panik när siffrorna vänder neråt, utan att jobba evidensbaserat. Titta på forskning och hur andra har gjort tidigare för att lösa problem som uppstår.
Det mesta är forskat på och andra har varit med om samma resa.

Fredrika Rothoff, HR-chef Svensk handel
– Kriser och utmaningar har avlöst varandra under de senaste åren, vi har en ny generation på ingång och mitt i alltihop förväntas man som chef leda engagerade medarbetare mot högt uppsatta mål. För att lyckas med detta tror jag framför allt att man behöver anpassa sig till den rådande situationen och fokusera på både välbefinnande och prestation. Det handlar om ett ledarskap som skapar psykologisk trygghet och som bygger på förtroende för att medarbetarna är kompetenta nog att kunna arbeta med frihet under ansvar. Med anledning av hybridarbetet, bör mening och syfte få ännu starkare fokus 2023 och som ledare är det därför viktigt att man har en vision som man tydligt kommunicerar och att man är en förebild som lyssnar, coachar och visar omtanke.

– Sist men inte minst, motiverade medarbetare skapas inte genom en hård personalpolicy, där fokus ligger på kontroll och begränsningar, utan genom ett ledarskap som gör att de anställda känner att de utvecklas och att det finns en tydlig mening. Då kommer motivationen av sig självt. Lyckas man skapa en kultur med motiverade medarbetare kommer det resultera i bättre finansiella resultat och det kommer också finnas en större vilja till att ta ansvar och att hjälpa andra utöver vad som formellt krävs. Det kommer också leda till att medarbetarna inte känner samma behov av att byta jobb. Så jag tror att ett vinnande recept är att belöna ovan nämnda beteenden och att fortsätta arbeta med att påvisa vilken möjlighet och delaktighet medarbetarna har i företagets framgång.

Daniel Pettersson, rekryteringschef på Jefferson Wells
– Att hitta rätt kompetens för vissa tjänster kommer att bli en stor utmaning för många chefer även nästa år. Att landa in i rätt balans i detta med hybridarbete blir också en utmaning. Nya möjligheter har uppstått och ställer nya förväntningar och krav på både chef och medarbetare.

Anna Borgström, CEO NetClean
– Förutom att leda i lågkonjunktur så tror jag att de två största utmaningarna är att få hybridarbetsplatsen att funka i verkligheten. Vi är nu alla inkörda i ett post-covid sätt att arbeta men hur säkerställer man och mäter att det sättet man jobbar på nu ger bäst output för organisationen och individen? Den frågan tycker jag är svår. Den andra utmaningen skulle jag säga är vikten att behålla och utveckla medarbetarna. Vi är naturligt syftesdrivna i det vi gör på grund av de produkter vi utvecklar vilket är tacksamt när vi rekryterar, och vi har ett bra rekryteringsår bakom oss. Nu kommer utmaningen att behålla de talanger som vi rekryterat och där är det viktigaste ledarskapet i organisationen, men vi behöver också se över att vi har ett strukturerat sätt att fånga upp och ta hand om medarbetarnas ambitioner och säkerställa en kultur där alla kan trivas och kan utvecklas i. Det kommer att vara en hård konkurrens om talang 2023.

Jan Sandgren, grundare och vd Bizmind AB, Medgrundare Zebrain AB
– En orolig omvärld med inflation, räntehöjningar, energikriser och politiska osäkerheter skapar stor osäkerhet. Det gäller både i Sverige och globalt eftersom allt hänger ihop. Massor av osäkra faktorer sammanfaller och påverkar oss alla:

Kommer Ryssland att använda kärnvapen? Kommer Kina invadera Taiwan? Vad händer i och med Iran? Mellanöstern? Klimatet? Ekonomin? Världens Börser? Nya pandemier? ”Svarta svanar”, händelser vi inte kan förutsäga som innebär stora globala konsekvenser? Listan kan göras lång och alla frågor väcker fler frågor. Tillsammans ökar det osäkerheten. Alla typer av chefer och andra ledares största utmaning är att hantera den osäkerheten. Att inte veta är bland det mest skrämmande som finns. Vi människor kan hantera det mesta, bara vi vet vad som gäller. För vår mänskliga hjärna är det okända och det som är otydligt det mest hotfulla som finns. Vi är beredda att gå långt för att undvika detta eftersom vår hjärna signalerar hot mot vår överlevnad. I vårt huvud skall tre olika hjärnsystem samsas: Det instinktiva överlevnadssystemet, ibland kallad reptilhjärnan med kampen för överlevnad i fokus. Det njutningssökande känslosystemet som söker gemenskap och positiva upplevelser. Till sist det logiska, fantasifulla och meningssökande tankesystemet som kan förflytta oss i såväl tiden som i rummet.

De tre samverkar och försöker balansera våra behov av trygghet, spänning, njutning, gemenskap, kunskaper, utveckling och meningsfullhet. Överlevnadssystemet är ”de omedvetna reaktionernas mästare.” Reflexer och instinkter styr alla beteenden med målet att vi skall överleva och det till vilket pris som helst. Den håller oss informerade om vad som händer i kroppen och omgivningen och fattar de beslut som gynnar vår överlevnad utan att vi behöver vara medvetna om vad som händer. Det är attack eller flykt som gäller. Att inte veta skapar osäkerhet. Vi har två vägar till vårt förfogande för detta vårt mänskliga sökande efter kunskap. Vi kan ta reda på hur det förhåller sig eller vi kan bestämma oss för att vi redan vet. Så den riktigt stora utmaningen för alla chefer och ledare är att hantera den stora osäkerheten som råder och säkerligen kommer att vara en tid framöver.

Azra Osmancevic, head of business development, Viaplay Group
– Jag tror att några av de största utmaningarna för att nå organisationers mål kommande år är att behålla medarbetare, brist på talanger och risken att slås ut av olika effekter av pandemin och inflationen. Jag ser också ökad risk för urvattning av delar av företagskulturen med anledning av förändrade arbetsmodeller. Även behovet av att utveckla verktyg och processer för bättre kundupplevelser är centralt. Dessa utmaningar ska dessutom hanteras på ett hållbarhet sätt och med klimatet i åtanke, vilket i sig utgör en stor utmaning. Det som talar för att svenska ledare och organisationer ska kunna hantera dessa utmaningar bättre än andra är den höga teknikmognaden och breda användningen av verktyg för data management/analys i de svenska organisationerna.

Läs även

Annons