”Klimakteriet är i allra högsta grad en arbetsmiljöfråga”

På företaget Great Earth har man sedan ett år tillbaka en klimakteriepolicy. "Man ska kunna lämna ett möte när ansiktet hettar och svetten porlar", säger Sanna Malmström, hr-ansvarig på företaget.

Fördomar och skam har lagt locket på frågan om hur klimakteriet påverkar arbetsförmågan.

Foto: Getty Images

1
.

Fördomar och skam har lagt locket på frågan om hur klimakteriet påverkar arbetsförmågan. Detta trots att nästan alla kvinnor upplever besvär i klimakteriet, och att besvären kan pågå i närmare tio år. Och då givetvis också på arbetstid.

Men kanske börjar det svenska arbetslivet vakna i frågan. Sent om sider, kan man tycka, för enligt arbetsmiljölagen ska arbetet i möjligaste mån anpassas utifrån den anställdes behov, för att bland annat undvika sjukskrivningar.

– Klimakteriet är i allra högsta grad en arbetsmiljöfråga. Många kvinnor är sjukskrivna för utmattning och depression fast det egentligen handlar om klimakterieproblem, säger Sanna Malmström, vice vd och hr-ansvarig på Great Earth.

Great Earth är ett hälsokostföretag i Gävle som förra året var först ut i Sverige med att skapa en klimakteriepolicy. Den stipulerar bland annat att klimakteriet ska normaliseras på arbetsplatsen.

Gratis mensskydd viktig del av jämställdhetsarbetet

För den som inte vet: Vanligen börjar förklimakteriet vid 40 års ålder. Blödningarna kan komma hipp som happ, lederna kan värka, och sömnen kan störas av oro och nattsvettningar.

Vallningar och urinvägsinfektioner får vi inte glömma. Inte hjärndimman heller, eller nedstämdheten.

Det som först ökade kunskapen om klimakteriet på Great Earth var affärsnytta: företaget började utveckla produkter för att lindra klimakteriebesvär och medarbetarna behövde förstå den vara de skulle lansera.

 

När jag lyfter frågan bland män möts jag ibland av skratt; det här gäller väl bara kvinnor?

Sanna Malmström

Bästa klimakterieråden till chefen

Normalisera symtomen, bemöt symtom med acceptans i stället för tystnad.

Lär dig symtomen, du som chef behöver kunskap för att se och kunna hjälpa dina medarbetare att må bra och undvika sjukskrivning.

Prata om klimakteriet! Hur pratar ni om klimakteriet på din arbetsplats?

Utse en ansvarig som driver frågan (På Great Earth är det HR-ansvarig).

I samband med produktutvecklingen insåg ledningen på Great Earth att arbetslivet i princip helt blundar för att många kvinnliga medarbetare i 40-årsåldern och uppåt kämpar för att leverera som vanligt fastän de är drabbade av svåra symtom.

– Klimakteriepolicyn kom till i samband med att vi lärde oss mer. Vi fick hjälp av vår expert på klimakteriet som heter Monika Björn, och vi läste forskningsrapporter. Förebilden för vår policy är policys som finns i USA och England, vi anpassade dem till vår egen verksamhet.

Policyn fokuserar på utbildning, kunskap och acceptans. Man ska kunna lämna ett möte när ansiktet hettar och svetten porlar efter ryggraden. Man ska få gråta lite på arbetsplatsen helt utan orsak, och kunna meddela att hjärndimman har satt in och att det är dags att ta en paus.

Socialstyrelsen genomförde förra året en undersökning bland 2 000 kvinnor i klimakterieålder. Sex av tio hade haft måttliga eller svåra besvär av värmevallningar och svettningar. Sju av tio hade haft sömnproblem. Samtidigt svarade en tredjedel av kvinnorna att de var helt oförberedda på att komma i klimakteriet.

Okunskapen är alltså stor även bland de kvinnor som har besvär. Bland män är klimakteriet en ickefråga, konstaterar Sanna Malmström:

– När jag lyfter frågan bland män möts jag ibland av skratt; det här gäller väl bara kvinnor? Men särskilt som man och chef behöver du ha kunskap. Du ska kunna förstå när den upplevda stressen kan ha sin grund i klimakteriet, och du ska kunna visa vägen till den hjälp som finns att få.

Great Earth vill gärna se andra företag ta samma steg som de själva gjort. Under året som gått har företaget spridit sin policy bland annat via sociala medier. En föreläsning om klimakteriet ordnades under hösten, det fanns 250 platser och alla blev utsålda.

– Det är lite sorgligt att behöva säga att inte en enda av de 250 var man. Men det var ändå utsålt. Klimakteriet är hett just nu.

Läs även

Annons