Ny rapport: kvinnor utestängda från vd-poster

Kvinnorna på ledande positioner blir fler. Men när det gäller ägande är kvinnor kraftigt underrepresenterade.

Maija Inkala, talesperson för Allbright.

Foto: Clara Collman

Kvinnor finns i allt större utsträckning i ledande positioner, men trots det syns ingen förändring när det kommer till ägandet. Det visar en ny rapport från Allbright

De som sitter i styrelsen för svenska börsbolag äger inte sällan också andelar i bolaget. Men i rapporten framkommer att männen äger 99,3 procent och kvinnorna bara 0,7 procent.

– Ägandet är den verkliga makten, det är där kapitalet finns. Vi behöver få in kvinnor i ledande roller men de behöver också i högre utsträckning äga bolag, säger Maija Inkala, talesperson för stiftelsen.

Läs också: Har du koll på Anderskretsloppet?

Även personer med utländsk bakgrund är kraftigt underrepresenterade, visar rapporten. En anledning kan vara att man i stor utsträckning rekryterar internt eller via egna nätverk.

– När det gäller just vd-posterna väger nätverk tungt. Det är ingen hemlighet att det är tryggt att välja kompetens som liknar den egna och att ta in personer man känner sig trygg med. Män väljer i stor utsträckning män och det får konsekvenser som sagt. Effekten blir ett väldigt likriktat näringsliv, menar Maija Inkala.

– Mångfald på högsta nivå leder till större mångfald hos företagen i stort. Blandade grupper tenderar också att leda till ett bättre och mer representativt beslutsfattande. Det gynnar alltså bolagen att ha arbetsgrupper där olika åldrar, kön och bakgrund finns på alla beslutsnivåer.

Tar man inte problemet på allvar riskerar det att få allvarliga konsekvenser för svenskt näringslivs konkurrenskraft och utveckling, menar Maija Inkala.

Läs också: Toppchefer: Bättre mångfald är en överlevnadsfråga

– Det handlar om kompetsensförsörjning. Det vi ser är att 8 av 10 bolag svårt hitta kompetens men samtidigt lockas inte kvinnor och minoriteter att söka sig till bolag där de inte finns representerade i toppen därför att de inte tror att de kommer kunna göra karriär där.

– Man missar en massa kompetens som finns bortom de personliga nätverken. Det enklaste sättet råda bot på det är att inte slarva och ställa krav på bredd vid rekryteringen.

Läs även

Annons