Föräldraledighet – den bästa ledarskapskursen?

Letar du efter medarbetare som är bra på prioritering, planering, återkoppling, tålamod, lyhördhet och gränsdragningar? Leta bland småbarnsföräldrarna.

När Tiina Bruno pratar om familjesmart ledarskap definierar hon familj som "nära och kära". En familj handlar inte bara om barn utan lika mycket om relationer till partners, föräldrar, vänner och husdjur.

Foto: Getty Images

Eller bland tonårsföräldrarna.

Eller bland dem som tar hand om föräldrar som börjar bli gamla och förvirrade.

– Kanske behöver vi inte skicka medarbetare på kurs hela tiden? Tänk om vi i stället blev bättre på att ta tillvara den kompetens familjelivet ger oss, säger Tiina Bruno, trebarnsmamma och vd på FöräldraSmart AB, som i många år arbetat med det hon kallar familjesmart ledarskap. Hon har föreläst över hela världen, skrivit en bok och debatterat i frågan.

För Tiina Bruno började det med visionen att ingen skulle behöva välja mellan familj och arbete. Men också i övertygelsen att arbetsgivare behövde bli bättre på att ta tillvara all tillgänglig kompetens på ett smartare sätt.

Här är egenskaperna som gör en bra mellanchef

Då låg fokus på kvinnorna, men det har förändrats.

– En utmaning i de flesta länder idag är att män har svårt att ta pappaledigt, trots att många vill vara mer engagerade i familjelivet, konstaterar hon och tillägger att utvecklingen går framåt, men att det går sakta.

– Det handlar både om ekonomiska förutsättningar och kultur, det är djupt rotat att familjeliv hindrar karriär. Men nu behöver vi ett nytt synsätt där vi visar värdet inte bara för familjen utan också för arbetsgivaren. Varken män eller kvinnor bör gå miste om den kompetenshöjning som till exempel småbarnsliv innebär – det är en av de bästa ledarskapskurser man kan få, säger hon.

Tiina Bruno menar att de konkreta landvinningarna i form av föräldrapenning, vabb och annat ibland skymmer kulturfrågan.

– Jag talade med en kvinna som arbetar på ett av landets mest familjevänliga företag. Hon berättade om företagets policydokument om löneutfyllnad, arbetstider och vabb men sa att kulturen var en annan. Det står i policyn att det är ok att gå tidigare för att hämta barn på förskola – men när man gör det känns det inte okej, berättade hon. Och visst, här handlar det om att leva som man lär. Det handlar om ledarattityder och företagsvärderingar, säger Tiina Bruno.

 

Vi borde vara riktigt bra på de är frågorna, att vi är familjevänliga arbetsplatser kan bli en anledning att jobba hos oss

Stefan Hollmark

Vill du ha en familjesmart arbetsplats? Här är Tiina och Stefans bästa råd!

Starta era morgonmöten 9.00. Inte 8.00. Det underlättar för medarbetare som lämnar på förskola och skola. Av samma anledning; lägg inte viktiga möten sent på eftermiddagen.

När en medarbetare berättar att hen ska gå på föräldraledighet om x antal månader; gratulera!  Poängtera att det är en spännande erfarenhets- och kompetensresa hen ska ge sig in på!

Håll kontakt med dina föräldralediga medarbetare, men var noga med att säkerställa hur de vill att en sådan kontakt ska se ut.

Ordna träffar för föräldralediga medarbetare! Var nyfiken på vad som händer hemma. Vad lär de sig? Vad kommer de ha nytta av i arbetet framöver?

Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete hjälper den som har familj. Man kan också erbjuda medarbetare byte av tjänst under en period. Kanske kan medarbetare byta tjänster med varandra?

Inför reboarding, ta ett ordentligt samtal med medarbetaren. Vilka nya kompetenser har du fått? Hur får vi användning av dem här på jobbet?

Uppmuntra pappor att ta ut sina föräldradagar.

Diskutera och skapa ledarengagemang på alla nivåer runt frågan vad ni kan vinna på att bli familjesmarta. Det blir lättare att attrahera och behålla medarbetare, bättre inkludering, jämställdhet, hälsa och ett hållbart arbetsliv genom livets alla faser.

Stefan Hollmark, trebarnspappa och stadsdirektör i Södertälje kommun, har hela sin karriär poängterat det viktiga i att vara en familjesmart arbetsplats. Som vd på Telge Nät drev han frågan hårt.

Idag, som offentlig chef, ser han en möjlighet för offentlig sektor att här bli bäst i klassen.

– Jag tror att det är en väldigt viktig fråga för kommuner och regioner som arbetsgivare. Vi borde vara riktigt bra på de är frågorna, att vi är familjevänliga arbetsplatser kan bli en anledning att jobba hos oss, säger han.

Stefan Hollmark tycker till exempel att man inte ska vara rädd för att anställa gravida medarbetare.

Prenumerera på chefstidningens nyhetsbrev

– För mig är det inget konstigt. Jag anställer den som har bäst meriter och ser det som ett långsiktigt åtagande. Visst, de är hemma ett tag men de kommer ju tillbaka – och då med ytterligare kompetens, de lär sig saker under sin föräldraledighet. Att planera, att bestämma vem som gör vad, att reda i konflikter, allt det där jobbar man med dagligen i en familj. Jag tänker ofta att vi alla borde bli bättre på att använda kompetenser från hemmet på jobbet, och vice versa. Ibland kanske den konfliktlösning man ägnar sig åt på jobbet kan lösa knutar hemma, säger han.

Men vad är då en familjesmart arbetsgivare och chef?

– Det handlar dels om det självklara, att ha regler och kultur som hjälper anställda att ha både karriär och familj, det kan handla om pengar, it, rutiner och flexibelt arbete. Men också om att ha strukturer och ledarförebilder som visar vad arbetsgivaren vinner på att vara familjesmart. Att man ser det familjesmarta arbetssättet som en investering och tillgång, inte en kostnad och börda, säger Tiina Bruno och tillägger att hon brukar rekommendera den som kommer tillbaka efter en föräldraledighet att direkt ta kontakt med sin chef och säga:

– Låt mig berätta vad jag utvecklat och tränat stenhårt på under föräldraledigheten. Jag har blivit mer organiserad, empatisk, modig och kreativ – nu förtjänar jag en löneförhöjning!

Föräldraledighet - bästa ledarskapskursen

Tiina Bruno och Stefan Hollmark

Läs även

Annons