De skapar växthus – för odling av egen kompetens

När Ica-gruppen insåg att man inte skulle lyckas rekrytera all kompetens man behövde, bestämde man sig för att odla den själv.

Ica-gruppens head of learning & talent, Viva Fahlén.

Foto:

Områden med störst kompetensbrist i Sverige 2022:

* IT- och data
* Sälj- och marknadsföring
* Tillverkning och produktion
* Operativ och logistik
* HR

Källa: Manpower Group/TT

– Vi har ett problem, konstaterar inledningsvis Ica-gruppens head of learning & talent, Viva Fahlén.

Problemet, att man inte lyckas rekrytera den kompetens man behöver för att fylla alla vakanser, delar de med många företag. En undersökning från Manpower Group visar att företagens kompetensbrist förra året nådde en rekordnotering sedan 2019, och även om rekryteringssvårigheterna är extra svåra i vissa branscher och yrken är kompetensbristen märkbar på hela arbetsmarknaden. Även globalt.

Syftet med Ica-gruppens ”Greenhouse-projekt”

Syftet med Ica-gruppens så kallade greenhouse-projekt är att på sikt lösa det problemet. Deras ”växthus för kompetens” är ett slags ekosystem av ökat och delat lärande. Målet är att kompetens ska växa, utvecklas, delas och stanna inom bolaget.

– Alla, inklusive mig själv, behöver hela tiden ny kompetens på grund av den höga förändringstakten. Då är en-till-en-lösningen inte tillräckligt långsiktig, säger Viva Fahlén.

Prenumerera på chefstidningens nyhetsbrev

Med ”en-till-en-lösning” syftar hon på en vakans mot en rekrytering, eller ett lärbehov mot en utbildning, eller att köpa in kompetensen via konsulter. Ica-gruppen behövde se bortom det.

De såg att för Ica-gruppen var kompetensbehovet störst inom tech, i linje med hur det ser ut i hela Sverige, och efter några tester i mindre skala sjösattes förra året ett pilotprojekt med fokus på utvecklare.

– I team där man inte hade hittat kompetens på ett år och i stället satt med dyra konsulter – eller helt utan lösning – byggdes de juniora medarbetarnas kompetens på för att de skulle kunna gå in i mer seniora roller. Vi försöker lära oss hur vi kan stärka de medarbetare vi har och hur vi kan komplettera med de kompetenser som saknas. Om vi lyckas får vi Ica-kunskapen, motivationen och lojaliteten, säger Viva Fahlén.

I stället för att tänka att man inte lyckas med en rekrytering, behöver man lägga tiden och energin på att jobba med lärande varje dag. Det är ovant för en del, poängterar Viva Fahlén.

Här är företaget som skapar sina egna talanger

Vi försöker lära oss hur vi kan stärka de medarbetare vi har och hur vi kan komplettera med de kompetenser som saknas.

Viva Fahlén

Fakta | Ica-gruppens greenhouse

Omkring 50 personer har hittills varit del av Ica-gruppens greenhouse.

På vänt ligger fler greenhouse inom techområdet: bland annat ska man odla dataingenjörer, analytiker och fler utvecklare.

Det finns också behov av greenhousing inom till exempel kundtjänst som många gånger är ett ingångsjobb till andra roller inom Ica-gruppen.

Miljoner sparade kronor, ökad lojalitet bland medarbetare och förbättrat samarbete uppges vara några av vinsterna med projekten.

Att medarbetare inom Ica-gruppens fem bolag har olika förutsättningar säger sig självt. Så hur bygger man ett greenhouse byggt på delat lärande som är bra för medarbetare inom logistik, för truckförare, butikspersonal och utvecklare och hur implementerar man lärande i allas arbetsvardag? Viva Fahlén understryker att det är ett komplext pussel, men att pusselbitarna för själva lärandet ser likadana ut.

– Medarbetarna behöver förstå sin kompetens och sina behov, få utforska vad man brinner för och hur man lär sig. Sist men inte minst behövs struktur för hur man bygger på med kunskap. Det räcker inte med passivt lärande, som att lyssna på en podd. Man behöver få testa, göra fel, och dela lärande.

Idén om att odla och behålla kompetens inom bolaget innebär ett attitydskifte, för både team och chefer. Viva Fahléns erfarenhet är att det som framför allt krävs är tid och tålamod.

– Det kommer in personer som brinner och är motiverade, men som kanske till en början inte är lika produktiva som om det skett en mer traditionell rekrytering. Men så småningom blir det naturligt i vardagen, kollegor emellan. Man har varit och lärt sig något, plockar tillbaka det till teamet, reflekterar och skapar idéer utifrån det.

Ska ni bli självförsörjande på kompetens?

– Det är en del i vår medarbetarstrategi. Syftet är att signalera internt att det här är ett skifte, men också att kommunicera gentemot våra medarbetare att mycket mer av deras potential förmodligen kan få komma ut på Ica.

Målet 2023 är att bilda fler små kluster som jobbar med sitt ”greenhouse” som försörjer med en viss kompetens, i stället för att rulla ut något stort som ska implementeras överallt.

– En av nycklarna har varit att kroka arm med alla i verksamheterna. Och så testar vi oss fram. Vi har testat i stor och liten skala och nu ser vi att koncepten funkar så pass bra att var och en kan anpassa greenhousing utifrån var i organisationen man har behov. Och då släpper vi taget, säger Viva Fahlén.

Sökes: Talangfullt team – eller ensam stjärna?

Läs även

Annons