Dåliga jobbintervjuer riskerar att skrämma bort kandidater

Nästan hälften av alla som jobbar har tackat nej till ett jobb på grund av en dålig jobbintervju, visar en ny undersökning.

Om undersökningen

Undersökningen har utförts som en enkät mellan 12 maj och 10 juni 2022 av intervjuplattformen Asker Technologies. 202 personer deltog anonymt. 

– Det är en katastrof att så många upplever att det är så låg kvalité på jobbintervjuerna, säger Alex Tidgård, legitimerad psykolog och en av grundarna till Asker, som ligger bakom undersökningen.

Undersökningen visar att 46 procent har någon gång har tackat nej till ett jobb på grund av en negativ intervjuupplevelse. 72 procent har varit på minst en dålig jobbintervju de senaste fem åren. 

– Deltagarna uppger att de upplevt dålig intervjustruktur, irrelevanta frågor, ett dåligt intryck av intervjuaren och brist på uppföljning och återkoppling. 

Samtidigt ser kandidaterna intervjuerna som en väldigt viktig del av rekryteringsprocessen. 

– Det är ju en chans att få ett ansikte på organisationen eller företaget man ska inleda en relation med så det är otroligt viktigt att det mötet blir bra.

Alex Tidgård ser flera problem med att så många har negativa erfarenheter av anställningsintervjuer.

Hur du behandlar kandidaterna idag kommer att påverka poolen lång tid framöver.

Alex Tidgård

Alex Tidgårds tips: Så höjer ni kvalitén i era jobbintervjuer 

Använd dig av strukturerad intervjuteknik. I en strukturerad intervju så är frågorna bestämda i förväg och du har en tydlig ram för hur du bedömer dina kandidater med bedömningskriterier. 

Ställ bara jobbrelaterade frågor och ställ samma frågor till alla. 

Var transparent med hur intervjuprocessen går till. Ge kandidaterna information om tid,
innehåll och upplägg redan i förväg. 

Gör en tydlig arbetsanalys innan. Kartlägg vilka egenskaper, färdigheter och beteenden du
söker efter. 

Lägg inte för stort fokus på tidigare erfarenheter. Erfarenhet säger bara vad du gjort, inte hur
bra du gjort det eller vad du lärt dig.

  Framför allt tappar företagen kandidater. Risken är att många tappar lusten att jobba på företaget om första intrycket är väldigt dåligt och snacket går, man kan få dåligt rykte. Hur du behandlar kandidaterna idag kommer att påverka poolen lång tid framöver, du kommer kunna se konsekvenser av det i flera år.

Det kan också bli godtyckligt och diskriminerande om intervjuerna inte följer någon struktur, menar Alexander Tidgård. Ytterligare ett problem är att uppföljning och utvärdering av rekryteringsprocessen riskerar att bli skev.

– Det är svårt att veta om man avviker från processen om det inte finns någon tydlig process. Då kan man inte ”backtracka”, det vill säga felsöka bakåt.

Är det för lätt att komma undan med dåliga anställningsintervjuer?

– Ja det tror jag och det belyser maktobalansen. Många går nog med på både det ena och det andra för att företaget är välkänt och det ser bra ut i cv:t att ha jobbat där. Men nu pratas det plötsligt mer om det. Många är väldigt trötta på sopiga rekryteringsprocesser och nu har kandidaterna plötsligt mer att säga till om. Jag tror att det är på väg att skifta. 

Läs även

Annons