Unga ledare: Det här är ”måstekunskap” för framtidens ledare

Framtidens ledare måste främja mångfald och inkludering, gilla nytänk - och tro på kraften i tillit. Fokus på kortsiktiga mål däremot - det vill unga ledare se mindre av.

Foto: press / privat

Konungens stiftelse Ungt Ledarskap delar varje år ut stipendier till unga lovande ledare. Stipendiaterna behöver inte ha den formella titeln chef men de ska i handling ha visat på mod, omtanke och handlingskraft. Tanken är att Kompassrosstipendiet ska hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

Chefstidningen har frågat några av årets nominerade vad de tror är ”måstekunskap” för  framtidens ledare, samt vad de vill se mer och mindre av hos framtidens ledare.

Här är deras svar:

Linus Lagerman

Vad är ”måstekunskap” för framtidens ledare?

–Framtidens ledare måste kunna anpassa sig till människors behov och förmågor och på så sätt skapa rätt förutsättningar för alla individer.

Detta vill vi se mer av hos ledare! 

– Mod att vara sig själv och leva som man lär! Jag vill se ledare som är förebilder – inte bara när de är ledare.

Detta vill vi se mindre av!

– Chefer som vid dåliga beteenden reagerar med direkt ilska och dömande beteende.

Samrand Faik

Vad är ”måstekunskap” för framtidens ledare?

– Jag vill se mer empati, flexibilitet och förmåga att främja mångfald och inkludering.

Detta vill vi se mer av hos ledare! 

– Jag vill se mer empati, flexibilitet och förmåga att främja mångfald och inkludering.

Detta vill vi se mindre av!

– Hierarkiska strukturer, bristande transparens och motstånd mot förändring.

Vanessa Kamaga

Vad är ”måstekunskap” för framtidens ledare?

– Framtidens ledare måste vara starka i sig själva och ha tydliga värderingar för att den yngre generationen ska se upp till dem.

Detta vill vi se mer av hos ledare! 

– Jag vill se ännu mer mod och inkludering.

Detta vill vi se mindre av!

Egon! En bra ledare lyfter människorna runt sig, och uppmanar andra att tro på sin kapacitet.

Alice Berntsson

Vad är ”måstekunskap” för framtidens ledare?

– Jag tror på det som kallas “compassion leadership”, ett ledarskap som präglas av empati och en insiktsfull men samtidigt ödmjuk förståelse för de styrkor och svagheter som finns hos personerna man leder. För att möta morgondagens utmaningar behöver vi arbeta för inkludering.

Detta vill vi se mer av hos ledare! 

– Jag vill se mer av ett ledarskap där man kombinerar ett inkännande förhållningssätt med ett tydligt och strukturerat ledarskap där alla känner till spelreglerna och får möjlighet att ingå i en transparant arbetsmiljö. Öppenhet, lyhördhet och flexibilitet tror jag är superviktiga egenskaper för att lyckas som ledare.

Detta vill vi se mindre av!

– Fokus på kortsiktiga mål! I stället bör fokus ligga på långsiktighet i form av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Jag upplever att många känner en rädsla och osäkerhet i mötet med personer som är olika dem själva, istället behövs inställningen att mångfald berikar, på så vis kan vi lära och utvecklas ihop.

Gabriel Khajo

Vad är ”måstekunskap” för framtidens ledare?

– Framtidens ledare måste kunna skapa relationer och ha kunskaper om hur man involverar andra. Det är så arbetsmiljöer kan utvecklas. ”Måstekunskap” om sig själv är också enormt viktigt. Om man inte själv vet vad man vill eller klarar av, kan man inte leda andra.

Detta vill vi se mer av hos ledare! 

– Jag vill se mer tillit till medarbetarna. Det är viktigt att man är tydlig och rak på sak. Ledare borde jobba mer med strukturella riktlinjer och ramar, med individens hjärta i fokus.

Detta vill vi se mindre av!

Avskärmningar genom regler och möten. En ledare ska alltid försöka komma ner på ”golvet” och vara bland sina medarbetare. Fika, diskutera och kolla hur allt går och på så sätt skapa relationer och tillit.

Detta tänker jag inte göra för att jag är ledare” vill jag se mindre av. Den attityden måste bort. Som ledare är man en medarbetare med mer ansvar. Men i grund och botten en arbetare som alla andra. En ledare ska alltid vara en förebild. Följa policyn, målen, visionerna och viktigast av allt reglerna. Det finns inga undantag bara för att du är ledare, utan tvärtom, det finns bara skyldigheter.

Mustafa Aboutaka

Vad är ”måstekunskap” för framtidens ledare?

– Måstekunskap” i framtidens ledarskap är att kunna främja mångfald och inkludering. Att man som ledare kan bilda meningsfulla relationer som bygger på respekt, förståelse och tillit. God kommunikation är också en oerhört viktig del av ledarskapet.

Detta vill vi se mer av hos ledare! 

– Jag vill se mer vilja och hunger efter utveckling! Jag vill se ledare som vill utbilda sig och vågar tänka utanför boxen. Man ska akta sig för att stagnera! Jag vill se fler chefer som vågar prova nya metoder och släpper in nytänk. Och jag vill se mer av chefer som vågar lita på att andra gör jobbet.

Detta vill vi se mindre av!

Hierarkiska ledarstilar och brist på öppenhet! Ledare måste försöka minska polariseringen och i stället samarbeta i den mån det går i stället för att endast se alla som konkurrenter. På så sätt utvecklas man och tar lärdom av andra samtidigt som man delar med sig av sina kunskaper.

Leia Rubin Polite

Vad är ”måstekunskap” för framtidens ledare?

– Historisk kontext är måstekunskap. Genom att ha kunskap om vårt gemensamma förflutna tror jag att vi får mer förståelse för hur vi kan bygga en gemensam framtid.

Detta vill vi se mer av hos ledare! 

– I dagens polariserade samhällsklimat vill jag se fler ledare som är villiga att mötas och föra dialog över politiska, socio-ekonomiska och kulturella gränser. För att ett samhälle ska kunna utvecklas till det bättre är det avgörande att individer möts över åsiktsbarriärer och utbyter tanker och idéer (även om dessa ibland är motstridiga). I ett digitalt samhälle, där algoritmer skräddarsyr bekväma men ofta snäva filterbubblor polariseras unga allt mer. För att främja dialog över gränser borde fler ledare visa unga att det är möjligt och värdefullt att kommunicera med människor som har olika perspektiv. Samtidigt borde de också vara med och skapa fysiska rum för människor att mötas.

Detta vill vi se mindre av!

– Jag vill inte se fler ledare som medvetet ställer olika grupper emot varandra och använder dem som slagträn i politisk propaganda. Det orsakar bara skada.

Gabriel Delerin

Vad är ”måstekunskap” för framtidens ledare?

– Framtidens ledare måste kunna leda genom förändring, och göra lärandet till en del av vardagen. I tider med påfrestningar från flera håll är också anpassningsförmåga avgörande för såväl individ som kollektiv.

Detta vill vi se mer av hos ledare! 

– Oumbärlig optimism! Som följs av beslutsamhet och handlingskraft som är nödvändig för att nå de mest ambitiösa målen. Det finns få saker som inspirerar lika mycket som en ledare som siktar högt, och som ser med optimism på morgondagens utmaningar. Jag vill trots allt tro att det bästa ännu är framför oss; framtiden ska inspirera.

Detta vill vi se mindre av!

– Mindre fokus på konsensus och kompromiss! Att en kompromiss mellan personer av olika åsikter skulle vara den bästa lösningen är, enligt min erfarenhet, inte sant. I stället för att sträva efter lösningar som alla kan godkänna men som ingen är verkligt entusiastisk över, bör ledare vara mer benägna att fatta djärva beslut, stå fast vid sina övertygelser och ta ansvar för resultaten som följer. Att minska fokus på konsensus/kompromiss förebygger riskerna med ”design by committee”, där innovativa och utmanande idéer vattnas ner till det säkraste och minst kontroversiella alternativet. Det är när ledarskapet står fast vid sin vision och strategi, som verklig förändring kan ske!

Här är de nominerade

I år har som vanligt tio unga ledare nominerats till Kompassrosstipendiet 2024.

Alice Berntsson, 19 år från Västerås. Dedikerad ledare inom parasporten i Mellansverige.

Ebba Sandblad Tufvesson, 24 år från Huskvarna. Scoutledare och lärarstudent. Aktiv ledare inom barnverksamheten i Tenhults Scoutkår.

Gabriel Delerin, 24 år från Lund. Förbundsordförande för Astronomisk Ungdom, ett ungdomsförbund för barn och unga som är intresserade av astronomi och rymdfart.

Gabriel Khajo, 21 år från Södertälje. Ledare inom bland annat orkesterskolan El Sistema i Södertälje. Har arbetat förebyggande i utsatta områden genom flera projekt.

Leia Rubin Polite, 21 år från Stockholm. Verksam som föreläsare i organisationen Tillsammans för Sverige (TFS), en interreligiös organisation som skapar dialog mellan unga med olika religiösa, kulturella och socioekonomiska bakgrunder i syfte att motverka polarisering.

Linus Lagerman, 21 år från Hedesunda. Fotbollstränare i tre lag inom Hedesunda IF, föreståndare på Hedesunda fritidsgård där han möter och stöttar barn och unga.

Mustafa Aboutaka, 24 år från Helsingborg. Regerande världsmästare samt flerfaldig svensk mästare i thaiboxning, och tränare vid Helsingborg Muay Thai.

Samrand Faik, 22 år från Akalla. Jobbar med Fredsambassadörerna i Järva. Var med och startade föreningen som ska skapa meningsfulla sammanhang för unga.

Tala Harb, 18 år från Angered. Barnrättsaktivist. Engagerar sig bland annat i Angereds Ungdomsråd, en organisation som fokuserar på att ge unga en starkare röst i samhällsfrågor.

Vanessa Kamga, 25 år från Uppsala. Ledare för initiativet KamgaPower, ett projekt för att få in fler unga tjejer från socioekonomiskt utsatta områden in i idrotten.

Läs även

Annons