Sverige i topp i rankning av jämställdhet i bolagsstyrelser

Sverige har klättrat uppåt och är bland de bästa i världen på när det gäller kvinnlig representation i bolagsstyrelser.

Illustration: Getty Images

Sverige är femte bästa land i världen när det gäller andel kvinnor i bolagsstyrelser, enligt en rankning som genomförts av revisions- och konsultbolaget Deloitte – Women in the Boardroom: A Global Perspective.

Enligt rapporten innehar kvinnor 34,7 procent av platserna i Sveriges publika bolagsstyrelser vilket är en ökning med 1,4 procentenheter sedan 2019. I Sverige finns den högsta andelen kvinnliga styrelseledamöter inom den finansiella sektorn (38,2 procent), följt av consumer business (35 procent) och TMT (34,2 procent). 

Bland statligt ägda bolag innehar kvinnor 47 procent av styrelseplatserna och majoriteten av ordförandeposterna (51 procent). Rapporten jämför andelen kvinnliga styrelseledamöter i 72 länder och tittar på orsaker och trender bakom siffrorna.

– Självklart är det uppmuntrande att se att vi gör framsteg mot att uppnå jämställdhet i styrelserna och det är glädjande att Sverige ligger bra till i rankningen. Men utvecklingen gеr alldeles för lеngsamt även här i Sverige. Det är viktigt att vi håller fokus och vidtar konkreta еtgärder för att öka mångfalden i svenska styrelser och ledningsgrupper, bеde vad gäller kön, ålder, bakgrund och etnicitet, säger Therese Kjellberg, partner på Deloitte i ett pressmeddelande.

Läs även

Annons