Svenska it-chefer jobbar bort semestern

250 timmar per år, så många övertidstimmar jobbar it-chefer på privata företag varje år. Det motsvarar sex hela arbetsveckor eller en hel semester.

Det som skapar mest stress är bristande säkerhet.

Foto: Getty Images

Läs mer

Hela rapporten går att läsa här

I en undersökning gjord av Kantar Sifo i samarbete med GlobalConnect har man intervjuat över 300 it-chefer från privat och offentlig sektor i Sverige och ställt frågor kring ämnen som arbetssituation, säkerhetshot och privatliv.

Svaren antyder att de nya hybrida arbetssätten, samt en hotfull omvärld som höjer kraven på it-säkerhet har försvårat arbetsvardagen för Sveriges it-chefer, inte minst tycks övertiden ökat kraftigt. It-chefer på privata företag arbetar mer än 250 timmar övertid per år!

Mer än en tredjedel av de tillfrågade it-cheferna upplever att jobbet påverkar privatlivet och 60 procent har svårt att släppa tankarna på jobbet när de är hemma.

Så många som var femte it-chef på mindre företag uppger dessutom att de har blivit en sämre partner eller förälder på grund av jobbet.

Det som skapar mest stress är bristande säkerhet. Elva procent av de tillfrågade uppger att man har affärs- eller verksamhetskritisk data som inte är lagrad på ett säkert sätt och tre fjärdedelar oroar sig för att de inom en nära framtid ska drabbas av en it-attack som påverkar säkerheten.

”Vi vet att många it-chefer jobbar i en tuff miljö med hårda krav på service och jour. Men att så många känner stress på jobbet och dessutom upplever att jobbet går ut över deras privatliv, är i sig alarmerande. Dessutom är vi överraskade över de 250 timmar övertid som it-chefer inom privat sektor jobbar, enligt vår undersökning. Det betyder ju i grunden att de inte har någon semester”, säger Henrik Hammarström, Head of B2B Sweden på GlobalConnect.

Läs även

Annons