Så känner du igen ett team som aldrig kommer att lyfta

Suckar du över team som inte fungerar som de ska? Problemet kanske är att de inte är några team i ordets rätta bemärkelse.

Annika Lantz, gästprofessor i ledarskap och ledning på Försvarshögskolan.

Det pratas mycket om team nuförtiden. Team som är innovativa, effektiva, tvärfunktionella, agila, hybrida…

Men ger teamen den effekt man hoppas på?

Annika Lantz, gästprofessor i ledarskap och ledning på Försvarshögskolan, misstänker att så inte är fallet.

– Det är otroligt mycket prat, och floskler, runt det här med team just nu, säger hon och tillägger:

– Jag tror verkligen på kraften i teamarbete. Alla som någon gång arbetat i ett väl fungerande team vet att det kan vara fantastiskt. Och vi vet att man kan göra organisationer mer effektiva, produktiva och innovativa om man arbetar med team. Men då gäller det att man har förstått vad det innebär att organisera sig i team.

Det stora problemet, enligt Annika Lantz, är att det flesta team inte är några team i ordets rätta bemärkelse. De är pseudo-team som – i stället för att lyfta organisationen – i värsta fall bara tar tid och energi från team-medlemmarna.

Team som lyfter organisationen

Ett team med potential att lyfta en organisation:

1. måste ha en tydlig preciserad uppgift av problemlösande karaktär, och ett tydligt mål.

2. måste ha teammedlemmar vars sammanlagda kompetens är det som krävs för att lösa arbetsuppgiften man definierat.

3. måste ha en värdegrund, ett team-kontrakt, som slår fast att så här jobbar vi i det här teamet.

Många organisationer som tror sig arbeta med team faller redan på första punkten.

– Som chef måste du börja med att ställa frågan: vad är det för arbete den här gruppen ska utföra? Uppdraget måste vara preciserat. Inte bara ”vi ska bygga bra bilar” eller ”vi ska ta hand om de gamla”, säger Annika Lantz.

Om vi inte behöver varandra men ändå förväntas samspela tar det en massa tid från alla inblandade.

Annika Lantz

– En grupp medarbetare som utför de arbetsuppgifter de åläggs, och som inte ges tid, autonomi eller möjlighet att utveckla sitt arbetssätt har inte förutsättningar att bli ett effektivt team. De kommer inte att vara innovativa eller minska ohälsotalen, inte heller förbättra effektivitet eller produktivitet, de kommer att göra vad de beordras att göra, säger Annika Lantz.

Klarar man att precisera teamets uppdrag gäller det också att få ihop en bra sammansättning av teammedlemmar.

Pseudoteam kan inte ge förväntat lyft

– Många så kallade team består av människor som gör saker oberoende av varandra. Man behöver egentligen inte varandras kompetens för att komma vidare. Kravet på samarbete är lågt, kanske koordinerar man bara lite på slutet. Ett sådant teamarbete kommer inte heller ge det lyft riktigt teamarbete kan ge.

– Dessutom, om vi inte behöver varandra men ändå förväntas samspela tar ju det en massa tid från alla inblandade.

Till slut, ett team behöver ha en överenskommelse om hur man ska arbeta tillsammans. När ska man ses, hur ska man ses, hur ska man vara gentemot varandra.

– Det är viktigt att alla i teamet tar ansvar för värdegrunden. Alla har en skyldighet att uppmärksamma och påtala när värdegrunden inte följs. ”Det är inte min sak, det är väl chefens jobb”, är en vanlig reaktion men jo, i ett team har alla en skyldighet att göra något, säger Annika Lantz.

Så, vad ska man då göra om man vill skapa bra team i en organisation, eller städa upp bland de pseudo-team man redan har?

– Ska man arbeta med team är det chefens roll att skapa förutsättningar för teamarbete. Det är chefen som måste formulera syfte och mål, och ge tid och resurser för teamens arbeten. För finns inte förutsättningarna där spelar det ingen roll hur mycket du peppar, det blir inga resultat ändå. Det är överlag en bra sak att förstå som chef, man kan inte kompensera dåliga förutsättningar med coachning…

Bra team kräver med andra ord ett ordentligt förarbete av ledningen, menar Annika Lantz

Effektiva team kräver förarbete

– Och lägg inte uppgiften att skapa effektiva team på första linjens chefer för de har inte mandaten att fatta alla de beslut som måste fattas. Det kan handla om resurser, schemaläggning och annat, beslut som skapar de nödvändiga förutsättningar.

Sen är det naturligtvis så att man kan ha en massa pseudo-team om man vill. Därför att det är trevligt att ses i grupper.

– Man kan ha massor av spännande diskussioner och utbyten men det är ju inte samma sak som att göra jobbet tillsammans. Och man kan inte räkna med att få ut effekterna av teamarbeten om det inte är det man ägnar sig åt.

Framtidens bästa företag har inga chefer

Läs även

Annons