Framtidens bästa företag har inga chefer

Professor Henrik Eriksson vid Chalmers har ägnat ett forskarliv åt att hitta hemligheten bakom framgångsrika verksamheter.