Så gör du med dem som inte vill vara med

Har ni medarbetare som är missnöjda med det mesta - och gärna talar högt om det? Det är inget ovanligt problem.

"Negativitet bör adresseras, för den kan ha stor effekt på engagemanget i en grupp."

Foto: Getty Images

Att team upplever att det finns någon i gruppen som alltid är negativ är ett av de vanligaste problemen Kajsa Asplund, organisationspsykolog stöter på.

– Negativitet bör adresseras, för den kan ha stor effekt på engagemanget i en grupp och det finns en risk att den sprider sig till andra, säger hon.

Negativa medarbetare

För chefen är det viktigt att våga gräva djupare i vad som är drivkraften bakom det negativa beteendet, inte bara rekommendera dem att ”sluta vara negativa”.

Det kan vara att personen verkligen har en intention att skjuta ner andras förslag, men det kan lika gärna vara så att medarbetaren drivs av en verklig rädsla för att projektet ska misslyckas. Andra har tappat engagemanget på jobbet, kanske för att de är missnöjda med ledarskapet eller har fått arbetsuppgifter som de inte trivs med, eller upplever att ingen lyssnar på dem. Det kan också handla om kulturskillnader, eller att människor helt enkelt har en positiv eller mer krass och kritisk läggning.

Kan man hitta en bakomliggande drivkraft för negativiteten är det lättare att nå personen.

Kajsa Asplund

– Kan man hitta en bakomliggande drivkraft för negativiteten är det lättare att nå personen, säger Kajsa Asplund.

Äldre, mer erfarna medarbetare intar ibland en motsträvig position i alla diskussioner och hänvisar till att saker testats förr med dåligt resultat. Här tycker Kajsa att man ska försöka vända på negativiteten och vaska fram de bästa tipsen från medarbetaren.

– Man kan fråga – vad gjorde ni fel den gången och vad skulle du gjort annorlunda? Då kan man vända det till att de har mer kunskap och erfarenhet och känner sig lyssnade på, säger hon.

Viktigt att agera

Det är viktigt för en chef att adressera en negativ eller motsträvig medarbetare, men Kajsa har också sett exempel på när ett helt team blir helt upptaget av ”motståndspersonen”. Omfattande tid går ofta åt till att försöka motivera och engagera den här personen, men det måste finnas proportioner.

–Chefens första prio måste vara att verksamheten ska drivas framåt. Vid någon punkt får man ibland välja att bara låta personen åka med för att teamet ska röra sig framåt, säger hon.

Så ökar du dina medarbetares motivation på jobbet

Läs även

Annons