Så bygger du starka team utan att ses

Hur jobbar man med en arbetsgrupp som sällan ses? Helen Blomqvist tog över en vd-post och byggde ledningsgrupp - mitt under brinnande pandemi.

"Den största utmaningen med teambuilding på distans är att bygga tillit."

Foto:

– Den största utmaningen med teambuilding på distans är att bygga tillit, säger Helen Blomqvist, vd på Sandvik Coromant.

Hon har arbetat på Sandvik i snart tjugo år. 2020 tog hon över vd-posten för Sandvik Coromant i en tid då världen var lamslagen av coronapandemin. Sandvik Coromants har 8 500 medarbetare och ledningsgruppen består av 13 rapporterande chefer världen över. Dessa personer skulle Helen Blomqvist forma till ett team utan att några som helst fysiska möten kunde hållas.

Sandvik Coromant har visserligen en lång historia av distansmöteskultur och har länge legat i framkant inom området. De har partnerskap med Microsoft och jobbar med M365-plattformen. Men att inte alls kunna ses var en utmaning.

– Att gå in i den här rollen när du har 8 500 medarbetare i hela världen, men inte kan åka runt och träffa dem, det är ganska utmanande. När du får en ny vd undrar du förstås hur hon är – du vill känna efter om det är någon du litar på. Den tilliten fick jag bygga via det digitala, säger hon.

För att skapa ett socialt kitt i teamet satsade hon på att ha många digitala möten med ledningsgruppen.

När du får en ny vd undrar du förstås hur hon är - du vill känna efter om det är någon du litar på.

Helen Blomqvist

Så bygger du starka team

Varför finns vi? Gör klart vilket syfte ni har som grupp.

Sätt kvartalsmål och följ upp dem.

Struktur är viktigt. Håll mötestider, se till att alla har allt material i tid.

Mötesklimatet. Säg saker med positiv intention och respekt.

Bygg tillit. Skapa goda relationer i gruppen.

– Det var helt nödvändigt, ofta hade vi bara ett ”check in-möte”, utan agenda. Sen satte vi också upp fler ”one-to-one”-möten, och jag hade månadssamtal med varje medarbetare digitalt, säger Helen Blomqvist.

Den typen av månadsmöten behöver inte vara mer än 30 minuter långa och ska helst inte bara handla om hur arbetet går.

– Det handlar mest om att lyssna, ta en kaffe utan agenda. Sen vet jag att många andra team har jobbat med stående online-fika, firat saker online och sådant, säger hon.

Ett bra team för Helen Blomqvist är ett team där man jobbar gemensamt och effektivt mot sina mål men samtidigt känner sig trygg och har roligt i teamet.

– Man vet vad man ska göra och man trivs med varandra och åstadkommer resultat. Det går inte att ha ett bra eller effektivt team på bara resultat eller bara relation, säger hon.

I sitt arbete med att bygga ledningsgruppen tog Helen Blomqvist bland annat in Add Insights teamutvecklare Lina Hedin. Deras teambuildingarbete började med att klargöra teamets roll i företaget.

– ”Varför finns teamet” är första frågan vi ställt oss. För har du ett så stort team som jag har vill gärna alla berätta om sin egen funktion. Men vårt ansvar är att leda hela företaget, så jag har jobbat med att lyfta de frågor som är viktigast för hela Sandvik Coromant – så att ingen skulle fastna i sin respektive roll, säger hon.

På Sandvik gillar man att jobba med mål och målsättningar, dels långsiktiga, dels mer närliggande. Helen Blomqvists team håller gärna nere målen till fyra, fem punkter och samlas kring vad de som team vill leverera.

– Vi bryter ner målen i kvartal och frågar oss – vad är det vi vill fira tillsammans om 3 till 6 månader? Det kan låta kortsiktigt, men det ger en bra framdrift och gör det lätt för oss alla att hålla fokus på vad som är viktigast för företaget, säger Helen Blomqvist.

Strukturen är också en viktig del i hur Helen Blomqvist bygger sitt team. Hon tror att det är extra viktigt vid distansarbete att hålla mötestider och se till att sådant som ska läsas i förväg är inskickat i tid.

Mötesklimatet är också viktigt, att saker sägs med positiv intention och respekt.

– Sådant kommer vi överens om en gång per halvår, sedan utvärderar vi, ändrar och justerar. Då ser vi som team att vi rör oss framåt och det är en jättehäftig känsla, säger Helen Blomqvist.

Att ha möjlighet att träffas i verkligheten ibland gör arbetet lättare, och Helen Blomqvist beskriver det som fantastiskt när teamet äntligen fick ses när pandemirestriktionerna lättade. Hon tycker att det är häftigt att gruppen har kunnat utvecklas. Extra stolt är hon över att de kunnat ta in nya ledningsgruppmedlemmar och involvera dem i arbetet på distans, och att det har fungerat bra.

Numera är ju medarbetare som jobbar på distans en del av verkligheten på de flesta kontor och även om Helen Blomqvist tycker att det är viktigt att chefer ser till att skapa drivkrafter för att få in sina medarbetare till kontoren ser hon också att medveten teambuilding funkar även i det nya hybridklimatet.

– Det arbetssätt vi sätter i företagsledningen har under åren spridit sig i organisationen och vi ser att många som jobbat med principen med att sätta mål och följa upp och ha dialogen och prata i sitt team mår bättre och presterar bättre, säger hon.

Läs även

Annons