Nytt gäng på jobbet? Så skapar ni ett nytt ”vi”

I vissa branscher är sammanslagningar och uppköp vardag. Men hur gör man när flera olika kulturer ska bli en?

Anna Kleine, vd på it-bolaget Fellowmind i Sverige.

Foto: Juliana Wolf Garcind

Anna Kleine har 25 år i konsultvärlden bakom sig, idag är hon vd på it-bolaget Fellowmind i Sverige. Ett bolag som efter en rad uppköp består av medarbetare från totalt nio olika bolag som alla kommit in med egen kompetens, och egen kultur. Men till slut landat i en gemensam identitet, Fellowmind.

– Jag har lärt mig att det är viktigt att inte forcera förändringar och ha respekt för att medarbetare på de förvärvade bolagen ibland behöver lite extra tid för att förstå och acceptera det nya som sker. Och viktigast av allt, att kommunicera regelbundet. Hellre för mycket än för lite. Att förklara varför vi gör förändringar, varför vi vill enas under ett paraply och varför det är viktigt med en gemensam kultur. Då är min erfarenhet att fler har lättare för att acceptera förändringen. Under vår senaste stora sammanslagning sände jag via teams varje fredag där jag berättade vad vi gjorde och varför det var viktigt. De som följde sändningarna kunde ställa frågor och fick svar direkt. Allt för att bygga en ny ”tillsammanskultur”, berättar Anna Kleine.

En annan sak hon satsat på är så kallade mood managers .

– Mood manager-rollen tillsattes som en del av ett strategiskt beslut att bygga en gemensam kultur. Idag har vi fem heltidsarbetande mood managers på företaget. Det här är superviktiga roller. Organisatoriskt ligger de under People & Culture, direkt under mig och de arbetar nära våra chefer, redo att ge stöd i teamen. Som vd har jag löpande kontakt med alla fem då de är nära verksamheten och snabbt märker om något är fel. På så sätt är de väldigt värdefulla för mig.

Jag försöker alltid skapa samarbeten och forum där vi tvingas jobba över gränser.

Anna Klein

Annas tre råd - Så här gör du för att skapa en gemensam kultur

Till dig som ska slå samman avdelningar eller bolag. Så här gör du för att skapa en gemensam kultur:

Var kommunikativ! Kommunicera allt, hela tiden. Använd digitala verktyg för att nå ut till alla. Glöm manusstyrda sändningar – prata, förklara, svara på frågor. Var personlig!

Mood-managers, trivselministrar…namnet spelar mindre roll men funktionen kan vara till stor hjälp. Du behöver personer på i organisationen som gör arbetsvardagen rolig, och som kan återkoppla till dig när den inte är det.

Bygg broar, korsa gränser – alltid! Vi människor har en tendens att hänga med dem vi redan känner. Ta därför alla chanser du har att skapa nya grupperingar på jobbet. Till exempel vid event eller när du skapar arbetsgrupper.

Externt beskrivs företagets mood managers som experter på att få saker att hända som AW:s, familjedagar, yoga, bio, konferensresor, träning på arbetstid och annat. Internt som

en av fördelarna med att arbeta på Fellowmind.

– Jag ser dem som extra ledare! Våra mood managers fyller en superviktig funktion. De är med och driver vårt kulturarbete med ägandeskap för aktiviteter som tidigare delats ut som sidosysslor till andra medarbetare, tex. events och allmän trivsel på kontoren. De stöttar våra ledare och konsulter och se till att stämningen är den bästa möjliga.

En annan sak att tänka på när man bygger ny kultur tillsammans är att ständigt överbrygga och korsa de gränser som av naturliga skäl finns i ett bolag som byggts av många olika kulturer.

– Jag försöker alltid skapa samarbeten och forum där vi tvingas jobba över gränser. Och vid event av olika slag, om det så bara är en enkel lunch, har jag alltid bordsplacering för att blanda och skapa nya grupperingar. Det bygger broar, tro mig!

På Fellowmind har integrationen av de uppköpta bolagen gått bra.

– Jag är så nöjd! Vid hopslagningen var oron stor men nu visar våra undersökningar att nöjdheten bland våra medarbetare är för branschen extremt hög.

Läs även

Annons