Studie visar: extremt splittrade dagar för mellanchefer

En tidsstudie gjord vid Halmstad högskola visar exakt hur upphackad en vanlig dag kan vara.

Mellanchefens arbetsdag är ofta extremt upphackad.

Magisteruppsatsen från Halmstad högskola heter ”Self-leadership in managerial work: the case of middlemanagers” och är skriven av Patrik Larsson & Petronella Rundwall, 2017.

Tänk dig en arbetsdag som består av detta:

10 telefonsamtal

5 bokade möten

22 spontana – inte i förväg bokade – möten

43 rundor ute på golvet

28 stunder vid skrivbordet

– Vi noterade att när mellancheferna satt vid skrivbordet satt de liksom längst ute på stolen. Redo att lyfta vilken sekund som helst, säger HR-specialist Petronella Rundwall som var med och gjorde en tidsstudie på mellanchefer i samband med sin D-uppsats på Civilekonomprogrammet vid Halmstad högskola.

I uppsatsen, som fokuserar på självledarskap, gjordes en tidsstudie på tre mellanchefer vid en produktionsindustri. Allt de gjorde noterades under en hel arbetsvecka.

– Vi såg att deras dagar var extremt upphackade. Och att det var andras initiativ som bestämde över deras dagar.

De hade kanske haft en plan för dagen när de kom in på morgonen, men den grusades snart. Ofta var det först på eftermiddagen de kunde sätta sig ner och göra det de egentligen tänkt ägna dagen åt.

I en sådan vardag är självledarskapet viktigt, menar Petronella Rundwall. Att hitta beteendefokuserade strategier för att få arbetsdagarna att gå ihop.

– Att vara mellanchef är ett komplext uppdrag. Jag tror att många kämpar med att hitta sin väg, sitt ledarskap, tillägger hon.

Inte minst de där 43 rundorna på golvet, ute i verksamheten, splittrade mellanchefernas dagar.

De rörde sig i verksamheten för att de ville visa på närvaro och träffa medarbetarna men Petronella Rundwall frågar sig om inte dagen kunde planeras annorlunda med samma resultat.

– Visst, det är jättebra att röra sig ute i verksamheten men man borde i så fall göra det med en intention. Nu gick man ofta bara ut, blev stoppad av medarbetare som hade frågor, kanske ryckte in själv när något inte fungerade. Allt togs på studs, på andras initiativ.

Hon konstaterar att alla hade en tendens att hamna i det operativa.

– Det uppstod ett problem och då gick de in och högg tag i det i stället för att lägga tid på att vara strategisk. Vad hände egentligen? Vad ska vi göra för att det inte ska hända igen? Alla de där inhoppen kan ju också vara demotiverande för medarbetarna, det kanske inte känns så kul att chefen tar över ens arbetsuppgift och ”visar hur det ska gå till”.

Idag arbetar Petronella Rundwall som HR-specialist på IKEA och som utredare på Rundwall Konsult AB. Hon tycker att hon fortfarande har nytta av insikterna från uppsatsen.

– Den har inspirerat mig att göra nulägesanalyser. Att stanna upp och fråga mig själv, vilket landskap är vi i nu? Vilka förutsättningar har vi att förändra något?

LÄS OCKSÅ>>

Fem bästa råden till alla mellanchefer

 

Läs även

Annons