Rädd för att anställa personer som är äldre och mer erfarna än du själv?

Chefstidningens gästkrönikör Anna Karin Wallberg skriver ett öppet brev till alla rekryterande chefer - om årsrika medarbetare och faran med ålderism.

Hej Chefen! Hoppas att du har det bra. Jag vill bara skriva några rader om vilka vinster det finns med åldersmixade team. Jag misstänker nämligen att många mellanchefer tycker att det är lite obehagligt att anställa personer som är äldre och mer erfarna än dem själva.

Många med mig vittnar i dag om att det kan vara svårt att få ett nytt jobb om man råkat fylla 55. Några tror att vi mest längtar efter pensionen och är dyrare än andra att anställa, men faktum är att erfarenhet och närvaro lönar sig genom säkra leveranser. En jämn åldersmix på arbetsplatsen är dessutom det billigaste sättet att få teamet att utvecklas genom kunskapsutbyte mellan kollegor.

Visst kan vi årsrika vara knäppskallar som alla andra, men enbart att vi har levt och arbetat i några år längre än du som rekryterar, betyder inte att vi kommer att hota din ställning. Vi vill inte ha din chefsroll om vi söker en tjänst som ligger under dig i hierarkin. Inte ens om vi tidigare varit chef.

Jag vet att det inte alltid är en dröm att ha ledaruppdraget. Du har blickarna på dig och det snackas om chefen på luncher och kafferaster. Men så ska det vara. Den som tar på sig rollen att leda andra får leva med att bli bedömd. Kanske tror du att personer med egen erfarenhet av att vara chef kritiserar dig extra mycket när gänget samlas runt fikabordet?

Sannolikheten är större att du får en i gänget som vet precis hur svårt det är att vara chef och som aldrig skulle säga något kritiskt om det inte verkligen är befogat.

Anna Karin Wallberg

Jag tror tvärt om. Sannolikheten är större att du får en i gänget som vet precis hur svårt det är att vara chef och som aldrig skulle säga något kritiskt om det inte verkligen är befogat. Kanske kan du till och med känna att du får stöd i att dra igenom ännu en omorganisation eller nytt IT-system. Vi som har jobbat några decennier vet ju att förändring är det enda som är alltid återkommer på en arbetsplats.

Några av mina bästa kollegor har varit äldre. Både som medarbetare och som underställda mig. Kunniga, trygga i sig själva och med fullt fokus på sin uppgift. De visste precis hur internpolitiken på arbetsplatsen fungerade men hade inget större behov av att hävda sig för att klättra. De ville bara ha respekt för sina insatser oavsett om de byggde på lång erfarenhet eller kreativt nytänkande.

Är det inte i själva verket så att det ger ett visst mått av status att vara en chef med både yngre och äldre underställda? Du skulle ses som en stabil och uppskattad ledare, inte bara den som varit längst på arbetsplatsen. Så, nästa gång det är dags för nyrekrytering; Strunta i födelseåret och ta in någon som kan bidra med tung erfarenhet och ett lätt sinne. Det kommer att löna sig för både dig och din arbetsgivare!

Anna Karin Wallberg, senior chef inom kommunikation och public affairs.

Läs även

Annons