Erfaren chef? Ledsen men det räcker inte idag

Är du en erfaren chef som kanske inte riktigt hängt med i svängarna kring det moderna ledarskapet? Chefstidningens krönikör Johan Book har några råd att ge.

Fem heta tips med grund i forskning om motivation, välmående och prestation.

Foto: Julia Lindemalm

Kvalitén på ledarskapet och den bäring det har på medarbetarnas engagemang, välmående och prestation är inte en produkt av antal år i rollen. Snarare en mix av chefens personlighet, mentala förmåga, värderingar, människosyn, förmågan att skapa goda relationer och sist men inte minst viljan och förmågan att lära nytt och utvecklas över tid.

Här kommer fem heta tips med grund i forskning om motivation, välmående och prestation.

Har ni presterat bra tack vare ditt ledarskap, eller trots ditt ledarskap?
Att få möjlighet att leda andra är ett stort ansvar samtidigt som det är en fantastiskt härlig och viktig roll, tänk vad mycket du kan påverka kring både välmående och prestation? En av de viktigaste förmågorna för en modern ledare är den att bygga goda trygga relationer med sina medarbetare. Relationer som genomsyras av tillit, förtroende, respekt, omtanke och att ni faktiskt gillar varandra.

Dina medarbetares motivation och prestation är en konsekvens av något.
Ju mer vi förstår att vår motivation för någonting påverkas av det som händer runt omkring oss inför och när vi utför våra arbetsuppgifter, desto enklare blir det att styra och leda en organisation i rätt riktning. Så säkerställ tydliga mål tillsammans med dina medarbetare, vad som ska utföras, hur det ska utföras och skapa sen en struktur för hur du kontinuerligt uppmuntrar, följer upp och återkopplar på ”hur:et” i första hand och resultatet i andra.

Det handlar om att låta alla få bidra med sina perspektiv och tankar, då måste vi också välkomna och älska meningsskiljaktigheter.

Johan Book

Det onda vinner i stort sett alltid över det goda!
Våra hjärnor är designade för att identifiera negativa saker, något som tar mycket av vår kraft, energi och uppmärksamhet. Det vi uppfattar som negativt är i stort sett alltid mer demotiverande än vad det positiva är motiverande. Så se till att du strösslar med positiva beteenden och inte räds surdegar och saker som inte fungerar, utan agerar på dem. Och sluta med dåliga beteenden förstås.

Där alla tänker likadant blir det väldigt lite tänkt!

När det kommer till innovation och verksamhetsutveckling måste vi våga släppa kontrollen och låta fler idéer än våra egna växa fram och bli verklighet. Att inte tro att vi vet bäst, eller att du själv alltid sitter inne på den bästa lösningen utifrån din erfarenhet, utan att det finns massor av sanningar som också är vägen till framgång. Men du har inte sett dem. Ännu.

Mångfald handlar inte enbart om kön, etnicitet, läggning och personlighet. Det handlar om att låta alla få bidra med sina perspektiv och tankar, då måste vi också välkomna och älska meningsskiljaktigheter. Och det kommer att vara jobbigt och ta tid i anspråk. Men det kommer att bli så mycket bättre när vi nyttjar kraften i mångfald, inte i enfald.

Johan Book, författare, föreläsare och medgrundare till Hej Engagemang.

Därför ska chefer lära sig att bubbelhoppa

Läs även

Annons