Alexander Löfgren: Trams är på allvar

Seriösa uppgifter blir inte oseriösa för att vi har roligt när vi utför dem. Chefstidningens krönikör Alexander Löfgren slår ett slag för det triviala och tramsiga i arbetsvardagen.

En tanke jag ofta slås av när jag leder och medverkar till förändring och utveckling i olika verksamheter är: Varför gör vi vår uppgift tristare än den behöver vara?

Ibland verkar det som om vi fått för oss att om vi är tillräckligt allvarliga tillsammans i en gemensam uppgift så blir det vi håller på med mer seriöst. Och kring det allvarliga bygger vi gärna extra struktur och byråkrati, för då blir allting riktigt tungt och tråkigt och vi känner oss ännu mer seriösa. Sedan sitter vi där tillsammans och kliar oss i huvudet när vi ska försöka följa alla dessa planer, policyer och processer som är 100 procent rätt ”på pappret”, men som inte hjälper oss i det vi behöver uppnå ”på riktigt”.

Min upplevelse är att vi ofta glömmer att använda en av de mest kraftfulla verktyg vi har när vi ska ta oss an utmaningar, omställningar och transformationer i verksamheter – humor.

Jag har vid ett flertal komplexa uppdrag inom både privata och offentliga organisationer använt humoristiska metaforer och minnesregler för att förenkla hur vi kan jobba tillsammans på ett lite mer lekfullt sätt. Exempelvis metaforen om att samarbete i komplexitet är som en ständigt pågående trafik, där vi kör i våra olika bilar längs de framkomliga vägarna som leder oss till rätt destinationer. Då brukar jag prata om att det finns fyra sorters bilar vi behöver samarbeta med för att trafiken ska flyta och undvika krockar med varandra – beslutande, rådgivande, utförande, mottagande – BRUM. Och plötsligt kan vi använda minnesregeln ”bilarna säger BRUM” för att trigga regelbundna samtal om hur vi identifierar och involverar alla de grupperingar och aktörer vi är beroende av för att lyckas med vår resa i den gemensamma uppgiften.

Kring de tramsiga metaforerna och triviala minnesreglerna kan vi bygga vårt gemensamma språk.

Alexander Löfgren

Detta är bara ett av många exempel på hur det triviala och tramsiga hjälper oss att navigera i det som är svårt och seriöst. Det triviala gör det lättare att påminna oss själva och varandra om det svåra vi behöver ha koll på, och det tramsiga ökar sannolikheten för att det seriösa i vårt arbete inte blir så allvarsamt. Vi kan skratta och skoja om det vi håller på med, samtidigt som vi ägnar oss åt den svåra och seriösa utmaningen. Kring de tramsiga metaforerna och triviala minnesreglerna kan vi sedan bygga vårt gemensamma språk och en förenklad systematik för samarbetet som underlättar för oss att realisera rätt resultat tillsammans.

Det kan helt enkelt vara så att när vår uppgift är som svårast så behöver vi få skämta tillsammans för att kunna slappna av, fokusera och prestera. Det är då vi som mest behöver seriöst samarbete som undviker att det blir för tungt och tråkigt. Humoristiska metaforer och minnesregler kan därför ge oss mer vägledning i en komplex gemensam utmaning jämfört med att försöka följa någon sorts manual. Seriöst behöver inte vara trist.

Låter lite larvigt? Absolut. Trams är på allvar.

Alexander Löfgren är tjänsteområdeschef och konsult Influence AB, forskare och författare till boken ”Smart samarbete

Glöm cv och personliga brev – så måste vi rekrytera i framtiden

Läs även

Annons