Indragen julfest på jobbet kan få stora konsekvenser

Har företaget råd med julfest? Ta det ett varv till - har företaget råd att slopa julfesten?

hh

"Julfest på jobbet är en slags belöning till medarbetarna, ett sätt att visa uppskattning."

Foto: Getty Images / montage: Teresa kristoffersson

Lågkonjunktur, höga räntor, en värld som står i brand. I kristider kan det vara svårt att prioritera rätt. Plötsligt känns det inte lika självklart att satsa på julbord, julgåvor, julfest. 

– Det ekonomiska läget är en faktor. Är resultatet sämre än väntat har man kanske behövt säga upp folk. Då är det inte så snyggt att arrangera en påkostad julfest på jobbet. Slår man på för stor trumma kan det sticka i ögonen på folk, säger Anna Möller, vd och grundare av HR-bolaget People provide.

Hon tror att många just nu funderar kring gåvor och julfirande på jobbet. Vad finns det utrymme för ekonomiskt? 

Därför har julfesten på jobbet ett viktigt värde

– Men det är inte bara en fråga om att ha råd, världsläget gör också att vi får oss en tankeställare; känns det verkligen okej att fira?

Men trots det anser hon att julfirandet på jobbet har ett starkt symbolvärde som inte ska underskattas. Att fira ihop stärker gemenskap och företagsanda. 

– Julfest på jobbet är en slags belöning till medarbetarna, ett sätt att visa uppskattning. Men det är också en stark tradition. Traditioner kan vara särskilt viktiga i oroliga tider. 

I Sverige finns många ensamhushåll, julfirande med kollegorna och julklapp från chefen kan betyda mycket.

Om företaget inte har råd, hur ska man tänka?

– En pepparkaka och glögg tillsammans i värsta fall? Man ska inte vara rädd för krympa firandets omfattning, eller testa helt nya sätt att fira på, säger Anna Möller.

Har du några förslag? Hur kan man fira istället?

– Man kan strunta i att hyra lokal och ha festen på kontoret i stället till exempel.

Vi har provat några olika alternativ. Då har vi försökt att fokusera på sådant som kan kosta mindre men skapa gemenskap. Till exempel att alla bidrar med mat. Vi har även testat att slopa julgåvor och istället samlade vi gemensamt ihop prylar och kläder och bjöd in Stadsmissionen, för att hämta ”säcken” med allt vi samlat in. 

– Ytterligare ett initiativ vi deltagit i är Fritidsbanken, en insamling av saker som samlas i en ”bank” dit den som inte har råd att köpa kan vända sig och kostnadsfritt låna till exempel skridskor, kläder eller leksaker.

I en sådan kultur kan ett indraget julbord till och med upplevas som en bestraffning.

Johanna Dahlgren

Vad kan det få för konsekvenser om medarbetare upplever det som att man snålar?

– De flesta är vana vid att julen firas på jobbet, med mat och gåvor. Många tycker att den uppskattningen de får på julen, redan som det är, är för snål. Drar man ner på det skapar det inte en bra känsla.

Förändringar och alternativ måste kommuniceras väl.

– Vill man vara väldigt ekonomisk och hålla igen får man inte missa att kommunicera för att få sina medarbetarna att förstå varför vi ”i år ska  stötta en hjälporganisation istället för att äta julbord”. Det kan vara en utmaning, men jag tror att det kan ge nya värden som att upptäcka att det ger en stark känsla av gemenskap att avstå från någonting vi tar för givet, det kan skapa en känsla av tacksamhet och ödmjukhet inför det man har.

Johanna Dahlgren, organisationspsykolog, menar att julfirande på jobbet både kan ses som en bonus, eller en form av belöning. Samtidigt som det är en del i en kultur, en viktig händelse som bidrar till gemenskap och till viss del också identitet. Med julfesten eller julbordet signalerar man ”vi är ett sådant här företag som firar jul på det här sättet”.

Indraget julbord kan upplevas som bestraffning

Precis som Anna Möller tror Johanna Dahlgren att kommunikationen är viktig. Viktiga är också de värderingar företaget vilar på.

– Om man som företag jobbar mycket med yttre belöningar så är det svårare att ta bort ett firande, en festlighet som medarbetarna ser som en bonus, någonting de har förtjänat och har rätt till. I en sådan kultur kan ett indraget julbord till och med upplevas som en bestraffning.

– Har företaget däremot en stark värdegrund och en stark samhörighet är det lättare för ledningen att förklara och få medarbetarna att förstå förändringen.

Däremot är det oerhört viktigt att ledningen föregår med gott exempel och efterlever den förändring som kommunicerats ut.

– Man måste till varje pris undvika att det uppstår en känsla av orättvisa. Upplevd orättvisa triggar människans alarmsystem och det kan leda till illojalt beteende mot företaget, att man pratar illa om arbetsplatsen. Det illojala beteendet minskar om man känner gemenskap, förklarar Johanna Dahlgren.

– Julfirande är helt klart en väldigt viktig händelse på många arbetsplatser och som chef ska man ta det ett varv till innan man ställer in just julbord eller julfest.

Thomas Jakobson är chefsekonom på  Visita, branschorganisation och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen.

– Julfirandet har ett väldigt starkt värde, det sitter långt inne att skära i det av den anledningen, säger han.

Skär man ner på julfirandet sänder man en rätt tydlig signal om att företaget mår dåligt. Om man inte kan prioritera ett firande man lägger pengar på varje år tolkas det utan tvekan som att man är på väg in i väldigt bistra tider.

Den smutsiga kaffekoppen kan få organisationen på fall

Läs även

Annons