Nya chefen för Cullberg: ”Tillit och konfliktlösning har hög prioritet”

Hur skiljer sig jobbet som konstnärlig ledare från andra ledarroller? Vad finns att lära i det konstnärliga ledarskapet? Vi hörde av oss och frågade.

Kristine Slettevold

Ny konstnärlig ledare för danskompaniet Cullberg sedan 1 juli 2022. Hon har också arbetat som frilansande dansare sedan 2001. Sedan 2010 har hon varit anställd som lektor i dans vid Stockholms konstnärliga högskola med uppdrag som programansvarig för kandidatprogrammet i dans och som prefekt.

Kristine Slettevold är ny ledare för det anrika danskompaniet Cullberg – tidigare Cullbergbaletten. 

– Jag är chef för det konstnärliga innehållet, dansensemblen och repetitionsledarna. En stor skillnad från tidigare chefsjobb är att jag nu ska leda en grupp där i princip alla har samma arbetsbeskrivning. Så ser inte de flesta ledarroller ut utan man har anställda med olika uppdrag, olika roller. 

Utmaningen är att det kan bli svårare att delegera ansvar, eftersom alla har samma status och befogenheter, tror Kristine Slettevold. 

– En annan grej är att det blir väldigt mycket en grupp, här behövs strategier för att kunna se varje individ och olika behov, styrkor och svagheter. 

Jobbet som konstnärlig ledare skiljer sig också från många andra chefsjobb på så sätt att resultatet man jobbar mot är att det ska bli konstnärliga verk, som ska visas upp för en publik. 

– Här blir det sociala viktigt för att det ska bli ett bra team. Att lyssna och se varandra, acceptera och vara lyhörd. Tillit och konfliktlösning får en väldigt hög prioritet. Även arbetsmiljö och kompetensutveckling – att dansarna trivs och känner sig sporrade att ta sig an nya utmaningar. 

Det finns mycket att hämta i att jobba kollektivt, att komma fram till saker som grupp och inte fatta alla beslut på egen hand.

Kristine Slettevold

Cullberg

Danskompani som från början hette Cullbergbaletten, grundat 1967 av Birgit Cullberg. De flesta dansarna var utbildade i den klassiska tekniken, så också Birgit som bröt mot den traditionen. Birgit Cullberg gick sedan sin egen väg och skapade en lång rad kända verk som visats i hela världen. 1989 flyttade Cullberg, från sina lokaler på Jungfrugatan i Stockholm till Riksteaterns hus i Hallunda.

Vad skulle andra ledare kunna dra för nytta eller lära av den här typen av ledarskap?

– Jag tror någonting väldigt värdefullt är det jag var inne på, att låta det sociala vara högt på agendan, att lägga tid på att få det sociala att fungera jättebra.

– Sedan tror jag att det finns mycket att hämta i att jobba kollektivt över lag, att komma fram till saker tillsammans, som grupp och inte fatta alla beslut på egen hand. Jag kan inte prata för alla konstnärliga ledare så klart men så vill jag jobba som konstnärlig ledare i alla fall. Nära gruppen, tillsammans med gruppen.

Transparens och tydlig kommunikation är också viktigt i en roll som den hon nu har – och en bra strategi för alla som har chefsroller, tror Kristine Slettevold.

– Att få medarbetarna att känna sig trygga. I en sådan här grupp är det viktigt att prata om problem och att förändra eller ta beslut utifrån en tydlig grund och sedan kommunicera den grunden, den anledningen till besluten.

Läs även

Annons