Han anställer bara medarbetare på autismspektrat

Anders Barnå, vd för it-konsulterna på Unicus, anställer bara medarbetare på autismspektrat.

Anders Barnå, vd för it-konsulterna på Unicus.

Vill man arbeta på IT-konsultbolaget Unicus, med kunder som Svt, Vattenfall, Scania och Postnord måste man ha AST (Autismspektrumtillstånd). De 55 konsulter som jobbar här har vad man tidigare ofta kallade Aspergers syndrom, men som nu heter AST.

– I Linkedin-sammanhang brukar vi tala om oss själva som ”vassa konsulter med social knorr”, säger Anders Barnå.

Bolaget är norskt och kom till Sverige 2017. Ett av dess syften är att hjälpa personer på autismspektrat, som ofta blir bortvalda i rekryteringsprocesser. Det viktigaste uppdraget är dock att bedriva ett konkurrenskraftigt företag.

Något som enligt Anders Barnå inte är svårt. För det första utgör personer med AST en outnyttjad arbetskraft i en bransch som skriker efter kompetens. För det andra följer styrkor och fördelar med diagnosen.

– Våra medarbetare har ett antal egenskaper där de generellt är starkare än neurotypiska personer. De är ofta logiska och analytiskt lagda, bra på matematik, ofta naturvetenskapligt kunniga. Många är därför väldigt intresserade av, och har lagt mycket tid på att bli väldigt bra på, teknik.

Arbetsmiljön extra viktig

Arbetsmiljön är extra viktig på Unicus, berättar Anders Barnå. Den kräver inga stora anpassningar – den måste bara vara ovanligt god och välfungerande, med tydliga strukturer för möten, agendor och uppdragsbeskrivningar.

En utmaning är ”energihushållning”, berättar han, och liknar oss människor vid ett batteri: vissa aktiviteter tar, och andra ger, energi. För en person på autismspektrat kan vardagliga saker vara krävande.

– Mycket av det som neurotypiker gör går på automatik. Vi möts vid kaffeautomaten, ”tjitt-tjattar” lite och går sedan vidare. En person på autismspektrat behöver lösa mer saker med intellektet, med hjärnan. En runda till kaffeautomaten är inte automatiserad, utan kräver att man tar in en massa signaler, bearbetar dem och sedan bestämmer sig för hur man ska agera.

När man tar in oss bidrar man till inkludering och mångfald, men man får också en individ i sitt team som har ett annat synsätt och tänker annorlunda.

Anders Barnå

Fakta

AST, eller Autismspektrumtillstånd, är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas kan variera mycket från person till person.

Neurotypisk. Ordet som först var ett skämt används idag till och med i forskningssammanhang som ett sätt att beskriva personer som inte är autistiska.

Ordet dök upp 1998 på en skämtsida, Institute for the study of the neurologically typical. På webbsidan gjordes diagnoskriterier för neurotypiskt syndrom, ”en neurobiologisk störning som kännetecknades av upptagenhet med socialt samspel, inbillad överlägsenhet och en besatthet med likformighet”.

Som ledare gäller det att vara uppmärksam på några saker. Till exempel måste man se till att konsulterna tar pauser, så att de inte fokuserar för intensivt och kör slut på sig. Det är för övrigt något som alla anställda får träna på under den tre månader långa praktik som är obligatorisk innan man börjar ”på riktigt”.

– En annan sak att hålla koll på är måendet. Hos personer på autismspektrat kan det gå lite upp och ner, och det gör att vi som ledare måste vara väldigt närvarande i dialogen med medarbetarna.

För det mesta är konsulterna ute hos kunder, och där är förutsättningarna inte alltid lika bra som på Unicus egna kontor. En orsak till potentiella problem är till exempel en dåligt hanterad omorganisation, där människor kommer och går och riktningen framåt är oklar. I sådana situationer måste cheferna vara beredda att stötta.

Krävs modigare chefer

– Det kräver att vi känner konsulterna som individer på ett djupare sätt än vad som kanske annars är brukligt.

Det är väl här ”knorren” från Linkedin-beskrivningen kommer in. Unicus konsulter är väldigt skickliga på sitt yrke, men kan socialt fungera annorlunda än många neurotypiska personer. Och just det är företaget noga med att kommunicera. Det kan krävas en lite modigare typ av chef för att våga prova Unicus och rigga de förutsättningar som krävs, säger Anders Barnå.

De stora kunderna blir dock allt fler. Kanske inser de fördelarna med nya perspektiv.

– När man tar in oss bidrar man till inkludering och mångfald, men man får också en individ i sitt team som har ett annat synsätt och tänker annorlunda. Och det vet man ju: team som är diversifierade presterar bättre än team av likatänkande.

”Man vågar berätta när man känner sig förstådd”

Läs även

Annons