Ger du dina medarbetare hybridångest?

Hybrida arbetslivet är här för att stanna men när reglerna på jobbet är otydliga kan dina medarbetare må dåligt.

  Bristen på regler kan vara jobbig. Men det kan också ge medarbetare ångest att det finns riktlinjer men att alla ändå beter sig olika. Vad betyder reglerna om de inte följs? säger Gisela Bäcklander, postdoktor på institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet.

38 procent av de svenskar som i dag arbetar på ett hybrid arbetssätt upplever att deras största utmaning är att veta när de bör jobba på plats och när de ska jobba hemifrån. Det visar den nya rapporten Work Trend Index. Det framkommer också i rapporten att endast 21 procent av de svenska cheferna har tagit fram överenskommelser kring ett hybridupplägg och syftet med kontoret i samråd med medarbetarna. Samtidigt är det bara 32 procent av cheferna som planerar att be medarbetarna att komma tillbaka till kontoret på heltid.

Många chefer frågar sig nog ”hur ska vi egentligen göra det här?” och medarbetarna undrar vad som gäller. Vad händer till exempel om man inte kommer in till kontoret alls?

Det blir svårt att veta vad man kan förvänta sig varje dag på jobbet, hur saker kommer att funka både praktiskt och socialt.

Gisela Bäcklander

Om studien

Work Trend Index, en årlig rapport som kartlägger beteendemönster kopplade till arbetslivet, har släppts av Microsoft sedan början av pandemin. Rapporten baseras på bland annat en undersökning med cirka 31 000 personer från 31 länder – däribland 1 000 personer i Sverige, samt arbetslivstrender från LinkedIn.

– Det som är bra med regler, särskilt om det är regler som vi är överens om, är att de gör det sociala enklare, det är lättare att umgås.

Otydligheten skapar istället oro, menar Gisela Bäcklander.

– Det blir svårt att veta vad man kan förvänta sig varje dag på jobbet, hur saker kommer att funka både praktiskt och socialt. Man tolkar riktlinjer och regler olika och det påverkar arbetsplatsen och dess dynamik.

Några kommer alltid för sent till digitala möten, några är där 5 minuter innan. Några utgår ifrån att det är digitalt om ingenting annat sägs medan andra tänker tvärtom. Det nya arbetslivet bäddar också för konflikter tror Gisela Bäcklander.

– När vi tolkar olika kommer det fram att vi har olika behov och de kan krocka. Det visar sig att någon behöver sina kollegor mer än någon annan. Hur löser man det som chef? Det kan bli ”vi som är på kontoret” mot ”dem som aldrig är här”, kollektivet och viljan att hjälpa varandra skadas.

Gisela Bäcklander menar att chefer måste inse att de måste leda i det här. Det hybrida gör att  vi ses mindre på fysiska arbetsplatser. Det gör att vi måste förlita oss i ännu större utsträckning på det som sägs explicit.

– Chefen måste kommunicera ännu mer och prata om det här. En del saker kommer att vara vattendelare men det måste ändå upp på bordet. Det är såklart bra om det kan råda konsensus kring vad som ska gälla men det tror jag inte man ska räkna med.

Här är det viktigt att man fattar att det inte handlar inte om att göra så många som möjligt nöjda, utan att man behöver utgå från verksamhetens behov som steg nummer ett, säger Gisela Bäcklander.

– Man måste välja kurs, ha en plan. Den måste inte vara skriven i sten men man måste börja någonstans. Sedan kan det vara ett pågående arbete och diskussion. Saker kommer att behöva utvärderas och ändras längs vägen.

Vad tror du händer om man inte tar tag i det här?

– Risken är att folk blir vana vid att det funkar att tolka situationen som de vill. Om det ”sätter sig” i organisationer riskerar det att bli ganska svårstyrt. Svårare ju längre tid som går tror jag.

Läs även

Annons