Varför letar vi efter syndabockar hela tiden?

Letar ditt team syndabockar när något går fel? Då har du som ledare ett jobb att göra.

Kristina Bähr, läkare, föreläsare och handledare inom ledarskap.

Foto: Magnus Aronson

Chefstidningen bad Kristina Bärh, läkare och handledare inom ledarskap, reda ut:

”Ett team kan hamna i syndabocktänkande när en individ eller hela teamet upplever stress av något skäl. Det kan handla om för höga upplevda krav eller att arbetskulturen inte tillåter fel. Om människor har svårt att ta ansvar är det vanligt att peka på någon annan, som får bära skulden för det som händer.

För att komma åt syndabockstänkande behöver ledare återskapa tillit genom att lyssna noga. Vad handlar det om? Har de rätt förutsättningar att göra sitt jobb i form av utbildning, tid, samarbete, information eller annat av betydelse?

En användbar tanke är att syndabockbeteende har en bakomliggande orsak som behöver identifieras. Vad är det som gör att det är lättare att skylla på någon annan än att ta ansvar själv? Vilken syn har organisationen på misstag och skuld? Skuldbeläggs enskilda individer eller letar organisationen regelbundet efter systemfel? Exempelvis kan det därför vara rädsla som skapar förutsättning för en syndabockskultur i stället för att söka efter lärandet i det som går fel – på organisationsnivå.

Tillit är en färskvara som behöver underhållas. Så fort kritik kommer fram i form av anklagelser, i regel bakom ryggen på den person anklagelsen gäller, så behöver det lyftas fram och de som ger skuld behöver ansvarsgöras för sina påståenden.

Ibland handlar det om en enskild person som driver en egen fråga av skuldöverföring på andra för att leda bort intresse från sig själv och egen prestation. I de fallet behöver ledaren gå in och ta hand om det enskilda problembeteendet. Om ledaren inte gör det är det lätt att situationen eskalerar och skapar en tystnad i teamet, i rädsla för att bli nästa syndabock.

Det är vanligt att ledare tvivlar på sig själva, för att de inte förstår spelet mellan sina medarbetare. Teamets individer har olika personligheter, mönster och erfarenheter, som gör att de kan triggas och reagera irrationellt för att visa sina sämsta sidor under stress.”

Kristina Bähr är läkare, föreläsare och handledare inom ledarskap. Aktuell med boken ”Resilient ledare” (Liber)

Läs även

Annons