Så vänder du omotiverade team rätt igen

Ledarskap i dag handlar till stor del om att få kurvor att peka uppåt. Så undviker du att fastna i leveranshets och siffertänk.

Jesper Ek l och Tommy Lundberg, har han skrivit boken Emplayment. 

– Problemet är att chefer och ledningsgrupper ofta lägger fokus på siffror och resultat. Krav på leverans gör att man i första hand diskuterar strategier och processer för att nå mål och få bättre resultat. På vägen  glömmer man att nyckeln i en organisation är människorna, som ger av sin kraft och sina idéer. Dem tar man för givet.

Jesper Ek är ledarskapsinspiratör, coach och författare. Tillsammans med författaren och kommunikationsrådgivaren Tommy Lundberg, har han skrivit boken Emplayment. 

Enligt en Gallups årliga undersökning State of the Global Workplace är det endast 21 procent av alla medarbetare världen över som känner ett äkta engagemang i och för sitt arbete. Det är alltså bara två av tio som utför sitt arbete med själ och hjärta. 60 procent svarar att de är oengagerade i sitt arbete. 

– Tänk om fler kunde känna ett större engagemang? Tänk om fler gick till jobbet med mer lust och energi? 

Författarna ger sin förklaringsmodell till varför vissa team har engagemang och andra team inte har det. I boken presenteras konkreta strategier för hur du som ledare skapar goda förutsättningar för att medarbetarna ska gå till jobbet för att de vill, inte för att de måste. 

– Vi har tagit fram en modell för att undvika att halka in i resultatstänk. Ingenting börjar med resultat, allt börjar med människor. Det är vår devis. Boktiteln Emplayment syftar på det – att gå från anställning av medarbetare till ett system med fokus på inställningen till medarbetare. Ett system som alltid tar sin utgångspunkt i den mellanmänskliga kontakten, säger Jesper Ek. 

Hur då, kan du ge några exempel?

– Det handlar om att involvera dem som faktiskt gör jobbet. Som chef måste du skapa en miljö där medarbetarna blir sedda, känner sig trygga och har en idé om varför är det ni gör viktigt.

Du måste koppla ihop dig med dina medarbetare.

Om du som ledare kan få fler att känna att arbetet är viktigt, att det handlar om mer än att tjäna pengar, så kan de här timmarna på jobbet bli roligare.

Jesper Ek

så vänder du ett omotiverat team rätt igen

Undvik universallösningar för att öka medarbetares motivation

Återupptäck organisationens ”varför” (för vem finns vi och varför?)

Se till att skapa kultur där alla känner sig inkluderade/ihopkopplade

Undvik tävlingar/stjärnor – alla bidrar (det ger bättre förutsättningar för att skapa strategier som alla är med på och fattar, samt varför det är viktigt).

Engagemanget frigör i sin tur energi som kommer att hjälpa organisationen och dig som chef att göra olika vägval. Det blir tydligare vad ni ska fokusera på och effekten blir att man åstadkommer ett bättre resultat.

Vad menar du med ”koppla ihop sig” med medarbetarna?

– Att du tillsammans med dom svarar på ett antal grundläggande frågor; För vem finns vi? Varför är vi viktiga?

Det är startskottet för att bygga en ny, inkluderande kultur, menar Jesper Ek. Han ger ett exempel:

– Jag var med och vände ett team med lågt engagemang, på ett företag som tillverkade mätare för diabetiker. När vi började prata om vårt syfte insåg vi att vi inte frågat våra kunder hur det är att leva med diabetes. Svaret blev ett ordentligt uppvaknande, ”livet med diabetes är krångligt”. Plötsligt blev det tydligt att vi fanns för att hjälpa människor att få ett mer obegränsat liv. Vår vision blev att ”göra livet för diabetiker så enkelt som möjligt”. Det gjorde att engagemanget stärktes och det blev enklare att ta fram tydliga strategier.

En chef behöver ta reda på varför ett team ska göra si eller så, förklara varför det är viktigt, få med sig medarbetarna på resan mot resultat, sammanfattar Jesper Ek.

– Gör man inte det här blir konsekvensen att man går miste om den potential som troligen redan finns i företaget men inte kommer till uttryck. Med enkla medel kan man få team som inte bara ger minsta möjliga utan även det lilla extra.

Måste man som chef alltid jaga det lilla extra? Kan det vara hälsosamt att se det som bara ett jobb?

– Så kan det vara, men vi är trots allt på jobbet fem dagar i veckan, åtta timmar o dagen. Om du som ledare kan få fler att känna att arbetet är viktigt, att det handlar om mer än att tjäna pengar, så kan de här timmarna på jobbet bli roligare. Min erfarenhet är att det i sin tur får positiva effekter även på privatlivet.

Jesper Ek liknar Emplayment vid att leda en orkester.

– En dirigent leder orkestern och är samtidigt ett med orkestern. Men vänder sig dirigenten bort från sin orkester, för att se om kunderna, publiken, är nöjd, går magin förlorad. Fokus måste vara på tillsammansskapet, den gemensamma upplevelsen och det gemensamma målet.

Det låter fint men resultat är ju trots allt rätt avgörande för företag?

– Effekten med det här blir att man åstadkommer ett bättre resultat. Engagerade team har högre kundlojalitet. Och levererar bättre. Man får bättre lönsamhet, bättre resultat fastän man inte man inte i första hand fokuserar på resultat.

Så fixar du motivationen i motgång

Läs även

Annons