Många vill jobba heltid – fast vara lediga en dag i veckan

Drygt en tredjedel av svenskarna anser att en heltidstjänst med fyra dagar i veckan skulle passa dem utmärkt.

Om undersökningen

Undersökningen Workmonitor, som är en av världens största i sitt slag, lanserades 2003 och görs sedan dess varje år globalt på 34 av Randstads nationella marknader. Undersökningen konceptualiserar och mäter gapen mellan vad arbetstagare globalt vill ha och vad de upplever att de får hos sina arbetsgivare. I Sverige genomfördes undersökningen i Dynatas webbpanel under perioden 18 oktober – 30 oktober 2022. Totalt intervjuades 35 000 personer globalt varav 1000 anställda och arbetssökande personer i Sverige i åldrarna 18-67. Panelen är rekryterad utifrån slumpmässiga urval med hänsyn till kvoterna (till exempel region, ålder för att säkerställa en demografisk uppdelning). Rapporten finns att ladda ner här.

Intresset för en kortare arbetsvecka är stort. Var tredje svensk ställer sig positiv till att jobba fyra dagar i veckan, i stället för fem, enligt en undersökning som Dynata har gjort på uppdrag av Randstad.

– Vi ser att det blir vanligare att anställda lämnar jobbet för att det påverkar livet och fritiden negativt. I undersökningen framgår att 6 av 10 skulle tacka nej till ett jobb, om de trodde att det skulle påverka privatlivet negativt. Som arbetsgivare måste du kunna tillmötesgå det här kravet om balans, annars riskerar du att få svårt att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare, säger Catrine Jack, Head of Public Affairs och employer branding-expert på Randstad.

Förkortade arbetsveckor har seglat upp som en ny trend. Frågan har fått fart i Europa och världen och flera länder har gjort storskaliga försök med kortare arbetsveckor. Bland annat Spanien, Island, Belgien och Japan.

– Ett mer flexibelt arbetsliv är mer aktuellt än någonsin. Vi ser det i den här undersökningen och i flera tidigare undersökningar vi gjort. Allt fler vill kunna lägga upp sin arbetstid efter behov och efterfrågar större frihet och olika typer av flexlösningar, säger Catrine Jack.

Över en tredjedel, 36,8 procent, av de som deltagit i undersökningen anser att en heltidstjänst med fyra dagar i veckan skulle passa dem bättre. Fler kvinnor än män vill arbeta fyradagarsveckor. 41 procent av kvinnorna jämfört med 30 procent av männen. Samtidigt ställer sig de äldre mer positivt till fenomenet, 44 procent i åldersgruppen mellan 45-54 år mot 30 procent av de som är mellan 25-34 år.

Globalt sett är 30 procent positiva till fyradagarsvecka. 

– Sverige ligger högre med sina nästan 37 procent. Men om Sverige är redo att ta sig an frågan och testa i stor skala, som andra länder gjort återstår att se, säger Catrine Jack.

Läs också:

Är det dags för fyradagarsvecka snart?

 

Läs även

Annons