Sociala medier har gett oss rädda chefer

Sociala medier har skapat beslutsrädda chefer. Forskare Aida Alvinius ser en framtid där chefer får vänja sig vid hårda tag.

Foto: Getty Images

Foto: privat

1
.

– Den tekniska utvecklingen och sociala medier är en realitet, de kommer inte att försvinna. Att man som chef riskerar att bli uthängd i sociala medier är något vi tvingas vänja oss vid och utbilda våra chefer för.

Det säger Aida Alvinius som är docent och universitetslektor vid institutionen för ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan.

I sin forskning har hon bland annat tittat på vad utvecklingen av sociala medier inneburit för chefer och beslutsfattande.

– Sociala medier har många bra sidor men det är också en kloak, konstaterar hon. En kloak där chefer riskerar bli uthängda för saker de gjort, eller inte gjort.

Uthängningar leder inte sällan till hat och hot.

Läs också: Ska chefen vara vän med medarbetare på sociala medier?

Efter att ha upplevt ett drev i sociala medier kan chefer bli beslutsrädda. Rädslan för att hamna där kan ha samma effekt. Det som händer då är att cheferna undviker att fatta beslut, eller drar ut på dem allt för länge. I rädsla att något ska bli fel.

– När man i efterhand granskar skeenden, ta till exempel Coronakommissionen, ser vi att kritiken ofta handlar om att ansvariga väntat för länge med att ta beslut. Man har inte velat trycka på knappen, säger hon.

Att vara chef innebär att man måste fatta beslut med den fakta man har tillgänglig vid beslutstillfället.

Sociala medier har många bra sidor men det är också en kloak där chefer riskerar bli uthängda för saker de gjort, eller inte gjort.

Aida Alvinius

 LÄR MER

Läs mer om ledarskap i ett föränderligt samhälle i:

Ledarskapets kontext – en lärobok för militärer och krishanteringsaktörer

Aida Alvinius, Susanne Hede, Johan Helenius

(Studentlitteratur)

Att man sedan – med facit i hand – kan konstatera att det kanske inte var det bästa beslutet är en del av ledarskapet.

Man kan också hamna i situationer där man faktiskt bara har dåliga alternativ att välja mellan.

– Vi har pratat med chefer som under pandemin hamnade i situationer där de hade att välja mellan att slänga vaccin, eller ge det till personer man hade i sin närhet. Någon chef gick ut på gatan och erbjöd personer vaccin.

Ni kan ju tänka er själva hur det lät i pressen. Och sedan i sociala medier…

– Jag tycker att också traditionell media har ett ansvar här. De skriver men utelämnar saker, de vinklar för hårt. Sen går allmänheten i sociala medier i gång på det de läser…

 Vad ska man då tänka på som chef, om man är rädd för att bli beslutsrädd?

– Tänk på att dokumentera era beslut. Det här beslutet fattar vi med det här beslutsunderlaget. Sedan när facit finns kan ni visa att det här är vad vi visste vid beslutstillfället.

– Om du har möjlighet, bolla beslutet med människor runt dig.

– Tänk på att sociala medier också kan tjäna dig som chef. Kanske kan du eller din organisation använda sociala medier för att få ut hela bilden av en händelse?

–  Till sist, jag tror att det är viktigt att känna att man har en moralisk kompass, att man känner att man tar beslut som gör att man sover gott på nätterna. Och när man har gjort fel, våga erkänn det. Och kom ihåg att folk tenderar att glömma, säger Aida Alvinius.

Läs även

Annons