Så gör du för att slippa jobbstressen i december

Sliten, trött och otillräcklig. Så känner många chefer varje år i december. Så gör du för att undvika stressen.

"Man har jobbat hårt hela året och vill pressa in det sista innan årsskiftet."

Illustration: Getty Images

– Det kan vara en utmaning att få allt att gå ihop den här tiden på året. Man har jobbat hårt hela året och vill pressa in det sista innan årsskiftet då det för många är ett naturligt avslut.December är en kritisk månad för många chefer. 

Johan Norén jobbade under flera år som försäljningschef, blev långtidssjukskriven till följderna av stressrelaterad ohälsa och utmattningsdepression. I dag föreläser han om bla ledarskap, arbetsglädje, inspiration, hållbarhet, vikten av samarbete, starka team och hur hantera hög arbetsbelastning med bevarat välmående.

Stress och obefintlig tid för återhämtning

Känslan av att allt går fortare och att inte hinna med jobbet och inte få helheten att gå ihop kommer för många ofta krypande redan under november, menar han. Den här tiden på året riskerar att bli kulmen på arbetsåret, med högt tempo och obefintlig tid för återhämtning, det kan helt enkelt bli droppen som får det att rinna över. 

– Det är viktigt att förstå att det inte alltid bara är jobbet som orsakar stressen utan att man kan uppleva krav från många olika håll. 

Det är mycket som ska avslutas, budget som ska bli klar, kunder som ska vara nöjda, projekt som ska knytas ihop, deadlines som färdigställas men dessutom ska man ha energi över till familj, fritid, traditioner, inköp av klappar, bokning av resor, advent och barnens luciafiranden.

Jag tror att ett sätt kan vara att sluta acceptera att december ÄR en tuff och stressad månad.

Johan Norén

Råd - så gör du för att slippa hetsen i december

Stanna upp och fråga dig ”Hur vill jag uppleva december”? Det är mycket som ska hinnas med nu, det finns inbyggt i oss att vi ”vill bli klara innan året tar slut”. Se över om några punkter kan suddas bort från decemberlistan.

Är de uppsatta målsättningarna och förväntade resultatet rimliga med de resurser och förutsättningar ni just nu har? Om inte – kan de revideras?

Underlätta med flexibla arbetstider om det går. Glöm inte att ge dig själv och medarbetarna tid för familj och julförberedelse. Alla ska kunna fira Lucia med gott samvete.

Under press kan det vara extra svårt att släppa kontrollen. Men nu är ett ypperligt tillfälle att jobba efter devisen ”eget ansvar får andra att växa”. Delegera jobb! Börja redan nu.

Använd alla strategier för att orka och vara hållbar! Trots att det känns som du inte har tid: använd fysisk aktivitet – det finns forskning som tydligt förmedlar dess fördelar.

Prioritera sömn!

Ha en övertydlig internpolicy om hur ni ska kommunicera under ledigheten. Ingen ska gå runt med mental jour och tänka att de eventuellt måste läsa mail de egentligen inte berörs av.

Skapa god stämning trots högt arbetstempo. Motivera med hopp, positivism och tro om att året kommer att sluta bra.

”Julstress” håller på att bli ett etablerat ett begrepp, säger Johan Norén. Resultatet blir att många är dränerade på energi och när ledigheten kommer lyckas man inte få den återhämtning man så väl behöver.

– Många blir sjuka i mellandagarna och blir då stressade av att behöva lägga tid på att bli friska, istället för att vara ledig och njuta. Sedan kommer man tillbaka till jobbet i januari och känner ”vad fort det gick, jag är inte utvilad och snart är det midsommar”.

Riskfaktorer och friskfaktorer

När det går fort är det svårt att säga nej individuellt och organisatoriskt. När man är under hård press och högt tryck kan det vara svårt att prioritera.

Johan Norén uppmanar chefer att stanna upp redan nu och fråga sig ”Hur var december månad förra året? Vill jag ha det så igen? Vad finns det för riskfaktorer om vi fortsätter köra på så här och vad finns det för friskfaktorer vi kan implementera parallellt för att orka hantera den höga belastningen och må bra samtidigt?”

Ditt hjärta avslöjar dig: stressar du för mycket?

Hur ska man göra för att slippa gå under av stress i december?

– Att ha mycket att göra behöver inte vara negativt i sig, för många kan det till och med vara värre att ha lite att göra. Gränsen är hårfin. Frågan är hur man får det att kännas hanterbart.

En nyckel är att som chef vara generös mot sig själv och sin organisation. Att flytta fokus ifrån symptomlindring till att titta på vad som orsakar stressen, vad grundproblemen är och försöka göra förändringar för att möjliggöra välmående, tror Johan Norén.

Men som chef måste man ju avsluta och leverera innan sista december – hur ska man då kunna frigöra tid?

– Jag tror att ett sätt kan vara att sluta acceptera att december ÄR en tuff och stressad månad. En delförklaring till att december alltid blir så chokad kan vara att vi inte tror att det kan vara på något annat sätt, vi kör i gamla hjulspår. Så här har det alltid varit och så här är det.

Här kanske man måste börja med att fråga sig om de uppsatta målsättningarna och förväntade resultatet ens är rimliga med de resurser och förutsättningar man just nu har? Om medarbetarna och organisationen mår dåligt under tiden är det då värt priset? Menar Johan Norén.

Prioritera sömn och delegera mera

– Kan målsättningarna revideras? Om inte vad kan vi göra för att underlätta situationen och ge så stor möjlighet till återhämtning som bara går.

– Jobba mer hemifrån, prioritera sömn, delegera mera. Använd alla strategier för att orka och vara hållbar. Att vara tydlig mot omgivningen kan också hjälpa. Var öppen, kommunicera ut att den här månaden krävs det mycket av mig och det kommer innebära en ökad belastning och ytterligare engagemang från alla. Be om hjälp, fråga medarbetare om råd. Hur ska vi göra för att den här perioden ska bli så bra som möjligt tillsammans?

Johan Norén www.forelasaren.se

Johan Norén

 

 

Läs även

Annons