Jobbstress kan ge livslånga skador

Skadlig arbetsmiljö idag kan leda till ohälsa om 30 år. Studier på äldre svenskar visar att de som haft en tuff arbetsmiljö mår sämre och har oftare kognitiva problem.

Att jobbstress kan få ihållande, livslånga skador är relativt nytt.

Foto: Getty Images / montage: Teresa kristoffersson

Arbetsmiljön påverkar vår psykiska hälsa och fysiska funktion långt efter att vi gått i pension. Det visar omfattande studier som pågått i över 40 år vid Hälsohögskolan vid Jönköping University.

– Det som är unikt för de här studierna är att vi har tittat på olika typer av ohälsa, och vi har hittat starka samband efter väldigt lång tid. Vi ser att stress på jobbet ökar risken för att inte kunna utföra vardagliga sysslor när man blir äldre. Det kan också leda till att minnesfunktionen försämras, säger Ingemar Kåreholt, professor i gerontologi vid Jönköpings university och projektledare för forskningen.

Att arbetsrelaterad stress är skadligt på kort sikt är känt sedan tidigare. Men att jobbstress kan få ihållande, livslånga skador är relativt nytt.

I studierna på Hälsohögskolan i Jönköping undersöktes olika faktorer för att ta reda på hur god hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och minnas information var hos äldre.

– Vi gjorde också tester för att se hur välfungerande den fysiska funktionen var. Bland annat studerade vi rörlighet, styrka och smidighet.

Det är uppseendeväckande, och det väcker nyfikenhet, att samma faktorer kunde kopplas till både bristande fysisk funktion och kognitiva problem, menar Ingemar Kåreholt.

Det går inte att blunda för de här resultaten. Vill man vara frisk när man blir äldre måste man ha ett jobb med en bra arbetsmiljö.

Ingemar Kåreholt

Studien visar till exempel att de som haft ett passivt arbete hade närmare 60 procent kognitiv och fysisk nedsättning.

Den omfattande studien är den senaste publikationen om arbetsmiljö och en del i forskningsprojektet ”Stress under livet. Vilka samband finns med äldre personers fysiska och kognitiva funktionsförmåga? Vilka påverkningsbara sociala- och livsstilsfaktorer påverkar sambandet?”

Forskningen är baserad på svensk data där ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning har intervjuats och följts upp från 1968 till 2011. Omkring 1 800 personer har deltagit.

– Det går inte att blunda för de här resultaten. Vill man vara frisk när man blir äldre måste man ha ett jobb med en bra arbetsmiljö. Nu måste man verkligen börja hantera den här frågan.

Men hur ska man göra då, för att de som är äldre om 20 – 30 år ska ha så stor chans som möjligt ska må bra?

– Jag hoppas att politiker och beslutsfattare ska ta till sig det här forskningsresultatet och försöka hitta åtgärder för att skydda framtidens äldre, säger Ingemar Kåreholt.

LÄS OCKSÅ:

Var finns etiken när rekordmånga blir sjuka av jobbet?

Hon vill sätta stopp för de skenande sjukskrivningarna

Svart på vitt – så mår din organisation

Läs även

Annons