Jobbiga medarbetare – så hanterar du situationen

Alla vet hur det är att ha medarbetare som är svåra eller till och med outhärdliga att jobba med. Här är strategierna du kan ta till för att hantera situationen.

"Att inte dra jämt med eller till och med störa sig på en medarbetare försvårar ledarskapet på flera sätt."

Foto: Getty Images

– Besvärliga situationer och svåra medarbetare suger energi och tar stor plats i det dagliga arbetet. Tjafs, frustration och konflikter sätter sig i väggarna. Relationsproblem riskerar dessutom att bli organisationsproblem – motivationen urholkas och prestationen i arbetsgruppen blir lidande, säger Nicolas Jacquemot, kommunikationskonsult och doktor i management.

Om det skär sig ordentligt och man inte vet hur man ska få rätsida på det kan det vara direkt skadligt för din arbetssituation.

Svårt att hantera jobbiga medarbetare

Det kan handla om en medarbetare har ett negativt humör och beteende som går ut över andra på jobbet. Det kan också handla om en medarbetare som öppet uttrycker bristande förtroende. Eller att en person beter sig på ett sätt som går emot organisationens värderingar. Oavsett vad kan det leda till konflikter, menar Nicolas Jacquemot.

– De allra svåraste medarbetarna brukar vara de som är helt uppgivna. De anstränger sig inte längre – de tycker inte att det är lönt eller meningsfullt. 

Besvärliga situationer och svåra medarbetare suger energi och tar stor plats i det dagliga arbetet.

Nicolas Jacquemot

Så hanterar du en medarbetare du inte funkar med

Boka in ett möte. Var tydlig med att du tar personens känslor på allvar och att du vill lösa situationen på ett bra sätt.

Skilj mellan fakta och känslor. Fokusera på vad medarbetaren säger istället för hur det får dig att tänka eller känna. Då behåller du lugnet i svåra samtal.

Undvik svepande generaliseringar som att säga: ”Du förstör stämningen i gruppen” eller ”Du verkar inte gilla mig”. Dokumentera istället konkreta exempel och förklara hur dessa påverkar arbetet och relationerna.

Negativa kommentarer är en del av jobbet. Även om kri­tik inte alltid framförs konstruktivt av andra så är det en del av arbetet. Som chef måste du inte ha gjort ”fel” bara för att någon föreslår ett ”bättre” sätt.

Ligger det något i kritiken? Om medarbetaren har po­änger med sitt klagomål, hur kan du visa att du tar det på allvar?

Lär dig vilka som slentrianmässigt gnäller. På många arbetsplatser finns personer som alltid ger kritik, eller hela tiden lägger sig i saker de inte har med att göra. Antingen ber du dem vänligt att sluta med det eller så låter du dem hållas utan att lägga vikt vid vad de säger.

Förebygg genom att ta initiativ. Om du känner att något skaver, kanske med en viss person, ett visst projekt eller team, våga ta upp det till diskussion. Men boka ett möte så att den andra hinner förbereda sig.

Få ett avslut. Långsinthet är destruktivt. För att driva arbetet framåt och skapa ett gynnsamt arbetsklimat behöver man sätta punkt. Säg: ”Tycker du att det känns utagerat?” Eller: ”Känns den här lösningen bra för alla i teamet?” Får du ett ja så släpp det och gå vidare.

Att inte dra jämt med eller till och med störa sig på en medarbetare försvårar ledarskapet på flera sätt. Att bli ifrågasatt inför öppen ridå kan skapa frustration och göra att man blir ledsen. Andra medarbetare riskerar att dras med i den opassande jargongen, vilket försvårar situationen ytterligare. I längden kan förtroendet för ledarskapet undergrävas.

– Sedan tar det mycket fokus och energi att hantera en jobbig medarbetare. Det är sannolikt tid och kraft som man hellre hade lagt på annat, säger Nicolas Jacquemot

Chefer som duckar kan ge destruktiv kultur

Ibland försöker man blunda för eller tona ner situationen eftersom man tror att det ska bli bättre då. Att stoppa huvudet i sanden som chef gör ofta att missnöjet eskalerar.

– Idag vet man att känslor, såväl positiva som negativa, smittar av sig. De chefer som duckar för problem och gryende konflikter riskerar att bana väg för en destruktiv arbetsplatskultur där negativa känslor dominerar.

Hur ska man istället göra för att hantera dem?

– Prata med personen. Boka tid för ett samtal och be personen fundera innan kring vad hen upplever inte fungerar idag och av vad personen önskar sig av arbetet och dig som chef. Lyssna utan att avbryta och undvik att börja påståenden i du-form. Använd istället det mer neutrala ’Det känns som om’. Då undviker du att den andra känner sig angripen.

– Du blir en bra ledare genom att ta hänsyn till medarbetares behov och personliga utveckling och uppmuntrar de anställda att dela positiva känslor. Det handlar om att vara lyhörd för hur medarbetarna mår och upplever sitt arbete.

Viktigt är också att inte missa de andra medarbetarna. Hur påverkas de av den besvärliga personen?

– Som chef och arbetsgivare har du ju ansvar för den psykosociala arbetsmiljön, och för att motverka kränkande särbehandling.

Vad gör man om man försökt att prata och inte får något gensvar?

– Då kan man behöva ta hjälp av HR-avdelningen för att diskutera hur de kan stötta och hitta en strategi.

Medarbetare som jobbar så lite som möjligt – vad är grejen med #quietquitting?

Läs även

Annons