EU:s nya krav ska ge fler kvinnor i styrelserummen

Ny lag: Minst 40 procent kvinnor i styrelserna - senast 2026.

Den 7 juni 2022 nådde Europarådet och Europaparlamentet en överenskommelse om en ny EU-lag. Den nya lagen ska främja en jämnare könsfördelning i börsnoterade företags styrelser. Senast vid halvårsskiftet 2026 måste företag i medlemsländerna ha minst 40 procent kvinnor i styrelserna. Snittet i EU ligger i dag runt 30 procent.

– Hittills har arbetet med jämställdhet i bolagsstyrelser gått väldigt långsamt. Vi tror att lagen kommer att sätta det här på agendan i flera bolag och skynda på processen, säger Emelie Meurk Demerud, grundare av deb, diverse executive board som jobbar för mångfald i styrelser.

Hur ska Svenska bolagsstyrelser agera nu utifrån den nya lagen?

– Det är en bra bit kvar och det är dags att slå hål på myten att det är så svårt att hitta kvinnor som har rätt kompetens. Det här är framför allt en nätverksfråga, fler behöver titta utanför sitt eget nätverk.

– Det handlar inte bara om att ta in en kvinna och checka en box. Utan att bestämma att nästa gång det är dags att ta in någon så ska det vara en kvinna. Hittar man ingen i sitt eget nätverk får man ta in hjälp. Jag lovar att det finns kvinnor med den kompetens som krävs, säger Emelie Meurk Demerud.

Frågan om könskvotering har  varit omdebatterad i över ett decennium. Redan 2012 föreslog EU-kommissionen ett tvång för stora, börsnoterade bolag att öka jämställdheten i sina styrelser.

Den nya överenskommelsen innebär att straffåtgärder införs för de bolag som inte lever upp till kraven. Hur åtgärderna ska utformas är upp till medlemsländerna att bestämma.

Den nya lagen omfattar bara börsnoterade företag med mer än 250 anställda.

Det spelar ingen roll att bara medelstora och större bolag omfattas av lagen, det kommer att smitta av sig på de mindre bolagen med, tror jag.

Lagförslaget och lagen har mött kritik som handlar om att man inte bör kvotera in kvinnor, utan i första hand se till kompetens, vad tänker du om det?

– Egentligen tycker jag inte att begreppet kvotering är bra. För det handlar ju inte om att sätta till exempel könet först utan om att hitta rätt kompetens som samtidigt är av mångfaldstyp.  Lagen är ett verktyg för att få till en mångfald på beslutsfattande positioner – det gynnar alla, säger Emelie Meurk Demerud.

Läs även

Annons