De spelar spel för bättre jämställdhet på jobbet

Kan ett brädspel få en organisation att bli mer jämställd? På Scania i Södertälje tror man att det kan vara en viktig pusselbit.

"I de personalenkäter vi gör ser vi att spelet är en av våra mest uppskattade aktiviteter."

Foto:

”Traditionellt manliga egenskaper uppskattas mer på den här arbetsplatsen.”

”Det är okej att skämta på andras bekostnad på den här arbetsplatsen.”

”Jämställdhet är till nytta för både kvinnor och män”

Korten med påståenden kommer från det brädspel alla anställda på Transmissionsmonteringen på Scania i Södertälje spelar ett par gånger om året. De är så klart tänkta att starta diskussioner, inte minst om frågor som kan kännas jobbiga att prata om med kollegor. Bakom spelet finns tankar om mångfald och inkludering.

Lastbilstillverkaren i Södertälje är en arbetsplats dominerad av män. Men ska man klara bemanningen framöver måste den andra halvan av befolkningen också hitta hit. Och trivas.

Beteende och jargong som möjligen kan frodas på en arbetsplats med bara män funkar inte längre.

– I stället för att sitta en halvdag på ett seminarium om mångfald och jämställdhet är detta ett sätt att få alla att bli aktiva och delta. Man får tänka, höra, göra och prata. I de personalenkäter vi gör ser vi att spelet är en av våra mest uppskattade aktiviteter, speciellt bland kvinnliga medarbetare, säger Malin Karlsson, HR-business partner på Scania.

Det blir så mycket starkare engagemang när man bottnar i det själv.

Malin Karlsson

När jämställdhetsarbetet på enheten började för 4 år sedan hade andelen kvinnor i gruppen sjunkit och man tog hjälp av Teknikkvinnor, en organisation för kvinnor inom industri och teknik, för att hitta vägar framåt.

De första insatserna riktade sig mot cheferna. Man visste att det var viktigt att ha dem med på resan, det fick inte bli ett ”HR-projekt”.

– Vi ville att cheferna skulle hitta sitt eget ”varför”. Varför tycker just jag att det är viktigt att driva de här frågorna. Det blir så mycket starkare engagemang när man bottnar i det själv, säger Malin Karlsson

Toppchefer: Bättre mångfald är en överlevnadsfråga

Efter det har det gjorts enkäter samt olika insatser för att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Rutiner runt rekrytering har setts över. Man har lagt mycket fokus på inkluderande annonser och hur urval och gallring ska gå till för att undvika bias.

Och så har man spelat spel…

– Gruppchefer ska spela med sina anställda någon gång per år. Det är inte jättelätt att få till, vi är ju i ständig produktion, men det går, säger Malin Karlsson och tillägger att hon tycker att diskussionerna spelet initierar har gjort skillnad.

– Vi tycker att vår uppmärksamhet på jargong har blivit bättre, det är framför allt macho-jargongen vi vill åt. Det har också skapat en medvetenhet runt frågorna och cheferna är mer insatta. Glädjande är att vi dessutom lyckats locka fler kvinnor att börja arbeta hos oss, andelen kvinnor på enheten har ökat från 22 till 33 procent.

Läs även

Annons