Petra Schedin Stergel blir HR-föreningens nya generalsekreterare

Petra Schedin Stergel hoppas att HR-föreningen ska bli en viktig röst i samhällsdebatten.

Petra Schedin Stergel blir HR-föreningens nya generalsekreterare

Foto: press

Petra Schedin Stergel är fortfarande kvar i rollen som HR-chef på tech-bolaget Dirac. I april börjar hon som generalsekreterare på HR-föreningen.

Bakom sig har hon många års erfarenhet av olika roller inom HR.

– Jag tror att det är lite speciellt att jag har varit i så många olika branscher. Jag har erfarenheter från finans, bygg, tech, statliga och kommunala miljöer. Det tror jag kan vara en tillgång i rollen som generalsekreterare för HR-föreningen, säger hon.

Några direkta planer för vad hon vill åstadkomma på nya jobbet har hon ännu inte hunnit formulera. Först vill hon lära känna organisationen och dess medlemmar. Men hon vet varför hon tackat ja till uppdraget:

– Jag har alltid brunnit för att positionera HR i de organisationer där jag jobbat. Ska man ha verklig framgång i de frågor man vill driva måste man också tänka på positionering inom organisationen, säger hon.

Så HR:s roll och position inom företag och organisationer är något hon gärna vill fortsätta prata om.

Hon vill också arbeta för att HR-föreningen ska bli en aktör som hörs i samhällsdebatten.

Många av de frågor som HR kan är idag relevanta diskussioner för hela samhället. Kompetensbristen, utveckling och utbildning, hälsa och välmående, arbetsmiljö, den nya tekniken och hur vi hanterar den – allt är frågor som ständigt debatteras i media. Där vill hon att HR-föreningen ska vara med och bidra med kompetens och erfarenheter.

– Jag vill över lag prata mer om people-frågor. Inte bara inom HR-skrået. Det här är utmaningar vi delar med vd:ar, chefer, löneavdelningar och andra. Jag vill bredda diskussionen om hur vi samarbetar inom peopleområdet.

– Vi behöver prata mer om vad vi vill göra och varför. Vi fastnar lätt i hur:et. Ska vi göra den här insatsen eller inte? Vi behöver börja med strategierna och se att det är en fråga för ledningen, säger hon och tillägger:

– I grund botten handlar det om hur man förvaltar och utvecklar medarbetare på bästa sätt, för både individens och organisationens bästa.

”Debatten lärde mig att det finns ett missnöje med HR”

Läs även

Annons