Chefers arbetsmiljö synas

Antalet chefer som går in i väggen har ökat de senaste åren. Nu gör Arbetsmiljöverket en omfattande granskning av chefers arbetsmiljö.

Det är arbetsmiljön hos första linjens chefer i privat sektor som ska synas. Syftet är att förbättra chefernas arbetsmiljö. Fokus ligger på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. 

– Cheferna faller mellan stolarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi ser att första linjens chefer, det vill säga de som är närmaste chef till majoriteten av medarbetarna, är under väldigt hög belastning. De verkställer beslut gällande bland annat nedläggningar och uppsägningar och pressas både uppifrån och nerifrån i organisationen. Det är krävande och kan leda till ohälsa och sjukdom, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket, som projektleder insatsen.

Sex av tio chefer har svårt att koppla bort jobbet på fritiden och lika många anser att de måste vara tillgängliga på telefon efter arbetstid. Dessutom uppger hälften av cheferna att de förväntas läsa jobbmejl på sin fritid. Enligt Arbetsmiljöverkets egen statistik ligger brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bakom en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan i Sverige.

– Ohälsa och sjukdom har ökat mer i den här gruppen än för andra arbetstagare. Om cheferna inte mår bra har de också sämre förutsättningar att leda sina medarbetare. Här finns ett stort behov av förändring, säger Malin Cato.

Ohälsa och sjukdom har ökat mer i den här gruppen än för andra arbetstagare.

Malin Cato

Arbetsmiljöverket påbörjar arbetet den 1 juni och insatsen beräknas hålla på till slutet av 2023.

Vad är det mer specifikt som ska inspekteras i chefernas arbetsmiljö?

– Insatsen är omfattande. Vi kommer att titta på en mängd saker men till exempel arbetsbelastning, balans mellan krav och resurser, arbetstid, om chefer är synliga i det systematiska miljöarbetet.

– Vi kommer också att titta på kränkande särbehandling och hur skyddsnätet ser ut runt en chef som utsätts. Finns det fungerande rutiner för det?

Vad hoppas ni att det ska få för resultat?

– Vi hoppas kunna synliggöra problemen som finns och förbättra arbetsmiljön för chefer. Man gör ofta undersökningar och riskbedömningar på arbetsplatserna men där tar man sällan hänsyn till chefen. Där hoppas vi på en förändring, säger Malin Cato.

– Vi hoppas också på en dominoeffekt. Första linjens chefer har ju medarbetaransvar. Har de en bra arbetsmiljö kan det ju ge bättre möjligheter för deras medarbetare också.

– Vi hoppas också på en dominoeffekt. Första linjens chefer har ju medarbetaransvar. Har de en bra arbetsmiljö kan det ju ge bättre möjligheter för deras medarbetare med.

Läs även

Annons