Ha koll på nya reglerna för inhyrd personal

Nu gäller striktare regler för företag som hyr in bemanningsanställda. Helena Larsson, chefsjurist på SACO reder ut.

Helena Larsson, chefsjurist på SACO.

Foto: Getty Images

Tillsvidareanställning eller två månadslöner – det ska kundföretaget erbjuda den som varit inhyrd från ett bemanningsföretag i 24 månader under en treårsperiod. Om erbjudandet inte kommer inom en månad kan den inhyrda medarbetaren kräva skadestånd.

Ovanstående är en ny bestämmelse i uthyrningslagen som kommit till som en del av den stora LAS-uppgörelsen som arbetsmarknadens parter träffat. Tiden börjar räknas från den 1 oktober 2022, tidigast oktober 2024 kommer därför bestämmelsen att tillämpas i praktiken för första gången.

Vem omfattas av de nya reglerna?

Vem som omfattas avgörs i varje enskilt fall. En tumregel är att om kundföretaget är arbetsledare så omfattas medarbetaren av uthyrningslagen även om det är ett konsultföretag som står för uthyrningen. Lagen gäller däremot inte om konsulten är egenföretagare eller vid entreprenader.

De 24 månaderna behöver inte vara i följd, men på samma driftsenhet. Ett företag kan därmed flytta en inhyrd medarbetare mellan olika driftsenheter för att komma undan kravet på fast anställning eller ersättning.

I de flesta fall löser man det genom att i stället erbjuda två månadslöner.

Helena Larsson

Vad som menas med en driftsenhet är detsamma som i LAS, och där står det i förarbeten och praxis att det kan vara geografiskt, alltså samma byggnad eller inhägnat område. Eller organisatoriskt, det vill säga samma typ av verksamhet.

Däremot har det ingen betydelse om den uthyrda har bytt anställning mellan olika uthyrningsföretag, rättigheten är kopplad till individen.

Förtjänst och skicklighet avgörande

– Det är svårt att säga hur stor betydelse de nya reglerna får. Dels är det relativt få bemanningsanställda som är uthyrda så länge till ett och samma företag, dels är det inte ovanligt att kundföretag anställer någon som varit inhyrd under lång tid, säger Helena Larsson, chefsjurist på SACO.

SACO står bakom uppgörelsen, och har i sitt remissvar endast haft synpunkter på detaljnivå. Främst gäller det hur det ska fungera i statlig sektor:

– Där finns huvudregeln att förtjänst och skicklighet ska avgöra vem som får en anställning. Det är svårt att förena med att uthyrning under viss tid ger automatiskt rätt till anställning. I de flesta fall löser man det genom att i stället erbjuda två månadslöner.

Det är kundföretaget som avgör om erbjudandet blir en anställning eller ersättning. Om betalningen har utgått, eller medarbetaren har tackat nej till erbjudande om anställning, så kan uthyrningen fortsätta under obegränsad tid.

Viktig varning måste göras på rätt sätt

Läs även

Annons