Viktig varning måste göras på rätt sätt

Hur funkar egentligen en ”erinran”? När bör man ge? När får man absolut inte ge?