Praktikanter kan vara guld värda – så här funkar det

Genom att erbjuda praktikplatser ger ni unga en chans att få en första erfarenhet av arbetslivet. Spelar ni era kort väl får ni också medarbetare som vill stanna och växa i er organisation.

För butikskedjan Hemköp representerar praktikanter framtidens medarbetare. Därför tar de frekvent emot praktikanter. Främst i butik, men även på kontoret
– Vi är första arbetsgivaren för många, vi vill vara en ansvarstagande samhällsaktör, säger Charlotte Welin Zetterlund, HR-chef för Hemköp, som är en del av Axfoodkoncernen.
Hemköp tar, som många andra dagligvarubutiker, emot praoelever från grundskolan och praktikelever från vissa gymnasielinjer. Men målbilden är också att matcha och inkludera personer som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden, som långtidsarbetslösa, utrikesfödda akademiker, nyanlända eller personer med funktionsnedsättningar. För att säkerställa en effektiv och bra rekrytering har de därför etablerat samarbeten med aktörer som Jobbsprånget, Kompetenskompassen och Mångfaldsbyrån.

Den praktik som inte gäller skolelever finansieras antingen som nystartsjobb via Arbetsförmedlingen, med aktivitetsstöd eller med stöd från andra aktörer.
Har man som praktikant viljan och drivet har man goda chanser att få fortsätta som direktanställd, menar Charlotte Welin Zetterlund.

– Vi fokuserar inte på examenskrav, har du engagemang och ett bra kundbemötande kommer du långt hos oss, säger hon.

Att det finns möjlighet och resurser att erbjuda en bra introduktion och att en handledare kan lägga tid på praktikanten är en viktig förutsättning för att praktiken ska bli lyckad och leda till anställning.

– Det kräver butikschefers, teamchefers och handledares tid och engagemang, men vinsten är enorm när det funkar, säger Charlotte Welin Zetterlund.

Det kräver butikschefers, teamchefers och handledares tid och engagemang, men vinsten är enorm när det funkar.

Charlotte Welin Zetterlund

Så mycket ska du betala dina praktikanter

Om det är en skolungdom som gör prao eller APL, är inte praktikplatsen betald då det är en del av skolans läroplan. Eleven utför endast lättare uppgifter.

Det finns ingen lag som reglerar praktiklön i Sverige, men enligt god sed på arbetsmarknaden ska praktiken ske i samarbete med Arbetsförmedlingen eller en utbildningssamordnare.

En del arbetsplatsförlagda utbildningar för högskolestuderande är CSN-berättigade. Detsamma gäller KY-utbildningar.

Frivillig praktik är inte ersättningspliktig.

Vissa kollektivavtal säger att man kan ha oavlönad praktikant i några veckor, men att resten av praktikperioden berättigar till en viss procent av kollektivavtalets lägstalön. Andra kollektivavtal har ingen praktiklön alls.

En arbetsgivare som ska ta emot en praktikant måste ingå ett avtal med praktikanten eller praktikanordnaren. Avtalet ska reglera att praktikanten är försäkrad, praktikens längd, tider, uppgifter och handledarskap.

Arbetsmiljöansvaret ligger i huvudsak hos den där arbetet utförs, när det gäller praktikanter är det därför viktigt att arbetsgivaren som ska ta emot praktikanten kommer överens med huvudmannen, till exempel Arbetsförmedlingen, om vilket ansvar som ligger hos arbetsgivaren och vilket som ligger hos huvudmannen.

Källa: Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, CSN, Charlotte Welin Zetterlund

Den största utmaningen som kommer med att ha praktikanter är den tungrodda administrationen som krävs av butikschefen före och under praktikperioden, särskilt när det gäller dem som länge stått långt ifrån arbetsmarknaden. Kontakter med myndigheter, att hålla koll på att lagar och regler följs och att alla tillstånd finns, allt det tar tid.

De flesta vuxna praktikanter på Hemköp, närmare bestämt 70–80 procent, får anställning direkt i butik efter praktikperioden. Ibland efter en månad, ibland efter tre månader eller längre, beroende på hur praktiken går och hur behoven ser ut.

Och ibland leder praktiken inte till anställning.

– Det kan bero på att matchningen inte var bra från början eller att arbetet inte var det praktikanten hade förväntat sig. Ibland är det vi som avslutar praktiken, ibland är det kandidaten som går vidare, berättar Charlotte Welin Zetterlund.

Hemköp har fått erkännande för sitt arbete med mångfald och inkludering genom Universums pris Årets Employer Branding-företag ifjol.

– Det finns ingen bättre belöning än när det funkar. Många som får chansen är lojala, stolta och glada. Samtidigt behöver vi arbetskraft som vill stanna och växa inom bolaget, så alla vinner på det här. Även kunderna känner av när det är en bra dynamik i butiken, säger Charlotte Welin Zetterlund.

Läs även

Annons