Chefspanelen om bästa och sämsta besluten 2021

Michelle Wegner, Torbjörn Sjöström och Petronella Posti summerar året som gått och delar med sig av lyckade och misslyckade beslut.

Chefspanelen}

I Chefspanelen ställer vi frågor till chefer om hur de handskas med sitt ledarskap i det dagliga arbetet.

Foto: privat

1
.

Michelle Wegner

Head of Marketing, Skandinaviska Enskilda Banken

Det går inte att reflektera över 2021 utan att beröra pandemin. Om 2020 var året då vi väntade på ett datum då allt skulle vara över, var 2021 året då vi insåg att vi lever i en annan verklighet nu, till vilken vi måste anpassa oss.

Både mina bästa och sämsta beslut är kopplade till den där anpassningen.

De bästa besluten har handlat om att jag – och många med mig – som ledare tagit ett större ansvar för medarbetarna. Jag har varit mer tillgänglig, tagit diskussioner om medarbetares hela tillvaro utifrån dimensioner som man annars kanske aldrig berör, diskuterat hur vi påverkats av hemarbete och tillsammans försökt hitta lösningar. Tillsammans med personalen har jag haft steg-tävlingar, digitala träningar med PT och promenadavstämningar utan agenda för att få till det där kaffebordssnacket. Jag upplever att vi har kommit varandra närmare helt enkelt.

De sämre besluten har handlat om att jag har försökt genomföra projekt och möten som varit anpassade för fysisk närvaro i ett digitalt format – vilket inte varit lyckosamt. I efterhand har jag tänkt att jag hade behövt resonera mer kring upplägg, inte minst hur kreativa möten ska gå till i en digital värld. Då hade de blivit bättre. Den lärdomen tar jag med mig in i den värld av hybridledarskap som nu väntar.

Foto: privat

2
.

Torbjörn Sjöström

vd Novus Group International AB

2021 var ett konstigt år och även efter pandemin kommer vi att behöva jobba i en värld som alltmer upplevs som turbulent. Desto viktigare är det att förstå människan. På Novus arbetar vi med att förklara just detta. Förstår man inte folks åsikter är man helt vilsen.

Mitt bästa beslut 2021 var att fortsätta att gasa, att lita på vår egen förmåga och rekrytera duktiga nyckelpersoner. Med bra medarbetare kan jag som chef fokusera på det långsiktiga målet och inte i onödan fastna i dagliga utmaningar som drar bort fokus från det stora perspektivet. Mitt mål är att alla medarbetare skall göra mer av det man är bra på, och mindre av det man är sämre på. Det här är ett fokus som leder till en positiv spiral! Ju mer man får göra det man är bra på, desto bättre blir man och desto bättre trivs man. Det här tänket inkluderar att undvika onödig administration, men också att se administration som ett riktigt arbete.

Det sämsta beslutet förra året var att jag tog lite för lång tid på mig att inse att vi, Novus, nu anses vara marknadsledande, vi är inte längre en nykomling. De två positionerna påverkar många delar i strategin och hur vi skall förhålla oss till vår marknad. Men nu är vi på rätt väg.

Foto: privat

3
.

Petronella Posti

SVP Data Sweden, Solita

Är inte alla beslut vi fattar de bästa i just den stunden de fattas? Vi fattar dem ju baserade på den information vi har i varje givet läge, och känner då att beslutet är det bästa.

Jag jobbar med digital transformation på Solita och som chef för vårt största och mest snabbväxande affärsområde, Data, ser jag de positiva effekterna av att använda data som underlag vid beslutsfattande. Att arbeta mer datadrivet är precis det vi hjälper våra kunder med. Algoritmerna fattar ofta bättre beslut än magkänslan eftersom de använder stora datamängder som underlag – de ser sådant vi själva inte alltid ser.

Men med det sagt, algoritmer tränas på historik och kan inte se in i framtiden. Vem hade kunnat förutse att vi skulle drabbas av en pandemi som nu, två år senare, fortfarande dikterar villkoren i hela världen? När det gäller större beslut som rör till exempel affärsutveckling kan vi inte förlita oss enbart på data, då behöver vi göra lite ”spåtantsarbete”, det vill säga lyssna på marknaden och försöka identifiera makrotrender. Mitt bästa beslut under 2021 var att inte dra ner på tempot när det gäller rekrytering eller affärsutveckling trots den skakiga omvärlden. Mitt sämsta beslut var att inte öka tempot ytterligare ett snäpp. Den stora efterfrågan vi ser nu är en positiv överraskning.

Läs även

Annons