”Vi är på rätt väg. Tre av våra bästa tjejer återvände i år”

En kris bland landets bästa längdskidåkare visade sig inte minst handla om ledarskap. Nu ska en fd polischef med tydlig ledarstil säkra framtida framgångar.

Funkar inte ledarskap och kommunikation – så funkar det inte på golvet. Eller på snön, för den delen.

När Lars Öberg, längdchef på Svenska skidförbundet, började i november 2021 hade organisationen en turbulent tid bakom sig. Flera landslagsledare och skidåkare hade missnöjda lämnat – eller tvingats lämna – organisationen, och mycket skedde inför öppen ridå då intresset från media var stort.

Lars Öberg som tidigare varit förbundskapten för svenska skidlandslaget – men också polischef i nästan 20 år – såg ganska snart att något måste göras. Och att problemet låg i kulturen, ledarskapet och kommunikationen.

Under våren 2022 inleddes arbetet i grenen längds organisation. Man arbetade med Svenska Skidförbundets värdegrund – tydlighet, öppenhet och respekt. Vad betyder de fina orden och hur lever jag upp till dessa värden i mitt dagliga beteende? Hur jobbar vi med teamutveckling och ledarskap?

Efter ett tag kopplades alla grenar i skidförbundet in.

Här jobbar vi med passionerade elitidrottare och mitt jobb är att se till att skapa de bästa förutsättningarna för att de ska bli sitt bästa jag.

Lars Öberg

– När vi började prata om det här på en högre nivå inom SSF-ledningsgrupp fanns det en igenkänning i de andra grenarna. Så styrelsen beslutade att hela skidförbundet var i behov av ett utvecklingsarbete i dessa frågor och att frågan var prioriterad även centralt och grenöverskridande. Vi insåg också att vi utöver det egna engagemanget behövde en extern och professionell hjälp vilket upphandlades.

– I min värld är det här något man alltid måste jobba med. Jag ser inte något slut på detta, det här är ett arbete som måste fortgå, säger han.

Arbetet började i höstas och enligt Lars Öberg ser man redan resultat, i vart fall inom grenen längd som är Lars huvudsakliga ansvarsområde. Det märks på flera olika sätt, bland annat har relationerna mellan förbund, tränare, ledare och aktiva utvecklats i rätt riktning.

– Vi ser tydliga tecken på att vi är på rätt väg. Bland annat återvände tre av våra bästa tjejer till landslaget, efter att ha stått utanför under den föregående säsongen, säger han.

Vad är det då för insikter han gjort under resan så här långt?

– Mycket handlar om kommunikation. De problem man haft i längdlandslaget har till stor del sin förklaring i en kommunikation som inte varit tillräckligt bra.

– Man skickar sitt månadsbrev, mejlar, informerar lite på här och där och sedan tänker man att nu vet alla. Men så funkar det ju inte. Att man vet innebär ju inte alltid att man förstått. Informerar man om något måste det följas upp. Hur reflekterar jag på det jag hört eller läst? Har alla förstått? Hör alla samma sak? Många gånger tar informationen olika vägar och till slut har alla olika bilder av vad som hänt och vad som ska göras, säger Lars Öberg och pekar på en annan viktig del.

– Som högsta chef måste man leva som man lär. Det kan låta enkelt och självklart men i praktiken är det svårare. ALLT man säger och gör måste rimma med de där snygga power point-presentationerna man visar, den övertygande dragningen på personalmötet eller på en landslagssamling. Annars är risken stor att man tappar all trovärdighet.

Idag handlar Lars Öbergs ledarskap mycket om att släppa fram den kunskap, utvecklings- och innovationskraft som finns i organisationen.

– Jag brukar kalla det för medarbetardriven utveckling. Det får inte bli otydligt vem som leder men som ledare måste du lära dig att lyssna. Min organisation är full av kreativa engagerade tjänstepersoner, åkare, tränare och vallare. Personer som kanske inte alltid har några chefsposter men som många gånger sitter inne med mycket kloka och intressanta synpunkter och idéer.

-Som chef behöver du vara nära golvet, ta del av kreativiteten som finns där och lyssna in. Ibland till och med släppa fram saker som du inte riktigt tror på. Vem vet – du kan ju ha fel? Det är viktigt att som chef ha modet och mognaden så att man inte känner sig omsprungen när medarbetarna har bättre idéer än man själv har. Ditt jobb är att lyfta fram de bra idéerna – inte nödvändigtvis komma på dem själv. Det kräver att du är prestigelös och skapar ett tillåtande klimat där även chefen kan bli ifrågasatt.

Får Lars Öberg bestämma kommer arbetet att fortsätta.

– Jag ser inget slut på det här. Bra saker kan alltid förstärkas och utvecklas och det som redan är identifierat som utvecklingsområden måste självklart också omhändertas.

– Nu kommer vi fortsätta arbetet kommande säsong och sätta mer fokus på första linjens chefer och ledare. Efter det ska vi utvärdera och se hur vi kan utveckla detta vidare.

Vad har dina år som polischef lärt dig som du har nytta av här?

– Grunden är ett tillitsfullt ledarskap, det krävs oavsett arbetsplats, grupp eller organisation. Det handlar om kemi och samverkan här som där. Det jag lärt mig under mina nästan 20 år som chef vid Polismyndigheten, i de olika verksamheter jag ansvarat för där, tar jag naturligtvis med mig. Både när jag lyckats men också när jag stött på motgångar. Sedan är det ju lite skillnad när det kommer till motivation. Som polischef jobbar du kanske inte med 100-procent motiverade medarbetare alla tider på dygnet, varje dag. Här jobbar vi med passionerade elitidrottare och mitt jobb är att se till att skapa de bästa förutsättningarna för att de ska bli sitt bästa jag. De ska känna sig trygga och ha tillit till mig och sina närmaste chefer och ledare i pressade och stressade situationer. Samtidigt ska vi också se till att de inte övertränar och bränner ut sig.

Läs även

Annons