Tre års fokus på roller – så jobbar Aller Media med självledarskap

På Aller Media har man i tre år fokuserat på självledarskap i arbetsvardagen. Idag sitter begreppet rolltagning i ryggmärgen på de flesta.

Sara Prosell, HR-chef Aller Media.

Foto: Getty Images / pressbild Aller Media

Först handlade det mest om chefer, sedan kom pandemin och plötsligt förväntades alla kunna leda sig själva. Då inkluderades alla Aller Medias medarbetare i satsningen.

Nu, tillbaka efter pandemin, fortsätter fokuset på självledarskap för alla i organisationen.

Varför?

– Det handlar i grund och botten om att hjälpa medarbetare att agera så funktionellt som möjligt i alla forum man är en del av under en dag. Helt enkelt att göra aktiva och medvetna val kring vilka sidor av sig själv som man ska skruva upp eller ner, med sammanhangets bästa i fokus, säger HR-chef Sara Prosell, som varit drivande i arbetet med självledarskap.

Aller Media har i projektet tagit hjälp av organisationspsykologer och tidigt bestämde man sig för att fokusera på begreppet rolltagning.

Satsning på självledarskap

– Vilken roll man väljer i ett möte eller sammanhang sker ofta automatiskt, det går liksom på autopilot. Utan att vara medvetna om det går vi in med de sidor av oss själva som ligger närmast till hands och som vi oftast använder. Med vår satsning på självledarskap ville vi främja en mer medveten rolltagning. Genom små justeringar i var och ens beteende- och kommunikationsrepertoar så kan man påverka ett sammanhang väldigt mycket, säger Sara Prosell.

Först handlade det mest om en teoretisk modell som organisationspsykologerna presenterade för alla. Sedan började arbetet med att på riktigt få in modellen i vardagen. Sara Prosell är övertygad om att framgången de haft ligger i nötandet. Begreppet ”rolltagning” används idag hela tiden, av chefer och medarbetare.

Vilken roll man väljer i ett möte eller sammanhang sker ofta automatiskt, det går liksom på autopilot.

Sara Prosell

Så här kan du jobba med självledarskap i din organisation

”Definiera vad ni lägger in i begreppet sjävledarskap och bestäm ert fokus!”

”Säkerställ att era ledare har bottnat i definitionen och förhållningssättet så att de kan vara ambassadörer.”

Lätt att känna sig tjatig när man repeterar och påminner, men det är ofta uppskattat. Variera istället hur ni repeterar och påminner!

Se till att självledarskap blir en del av arbetsvardagen och att er ”take” på begreppet blir ett levande ”surr” och en del av kulturen.”

”Använd medarbetarsamtalen till att följa upp och diskutera hur det går med självledarskapet utifrån hur ni har definierat det.”

Se till att alla nyanställda introduceras i förhållningssättet. Annars blir er satsning snabbt urvattnad”

– Vi har alla fått lära oss att ta en minut innan vi går in i ett möte och fundera på vilken roll vi ska ta. Vad kommer att krävas av mig i det här mötet? Vad behöver vi uppnå? Vilken version av mig ska jag vara? Drivande? Lyssnande? Dämpande? I steg två lärde vi oss att också prata om rolltagningen. Att låta den synliggöras så att den inte bara är en individuell tankeprocess utan också något som man öppet och gemensamt kan reflektera kring.”

”I det här mötet tänker jag ta en lågmäld roll för jag vill verkligen lyssna in vad ni har för tankar om detta.”

”Tack för en proffsig rolltagning i kundmötet idag”

”Jag var lite vag i min rolltagning idag och jag märker att det påverkade våra diskussioner”.

”Det här mötet blev inte så bra för vi hade inte definierat vilka roller vi skulle ta”.

– Vi pratar om rolltagning hela tiden, konstaterar Sara Prosell, vilket också tydliggjort syften och mål med allt vi gör.

Nytt begrepp – rolltagning

Detta att ständigt prata om rolltagning har gjort att begreppet satt sig. Nyanställda får lära sig när de börjar, gamla medarbetare får återkommande repetitioner, rolltagningen finns med i medarbetarsamtalen och framför allt hör man chefer och medarbetare använda begreppet i tid och otid. Vilket gör att ingen glömmer.  Till slut blir det ett förhållningssätt, en del av kulturen.

Eftersom Aller Media är ett mediaföretag har man använt kompetensen i huset och gjort proffsiga  filmer där grunderna i modellen repeteras. Man har också gjort poddar om meditationstekniker som ska hjälpa medarbetarna att ta roll och visualisera sina mål under arbetsvardagen.

– Nu under våren har vi gjort en ordentlig ”urvridning” av allt vi lärt oss om rolltagning så att vi är säkra på att varenda kotte hos oss har koll på detta. Till hösten kommer vi antagligen lägga till en ny dimension av självledarskap. Ett hett förslag är aktivt lyssnande.”

”Vår satsning på intern-tv har gett resultat”

Hjälp att meditera?

Som en del i sitt självledarskapsprojekt gjorde Aller en meditationspodd. Tre korta avsnitt, för meditation morgon, lunch och kväll. Det handlar om att påminna om självledarskapet och vikten av rolltagning, att hitta fokus och boosta välmående. Poddarna finns att lyssna på här

Läs även

Annons