”Vår satsning på intern-tv har gett resultat”

På Aller Media har internkommunikationen lyft såväl personal som affär.