SöS-chefen skrev in sig som patient för att få viktiga svar

Hur bra är sjukhusmaten egentligen? Håkan Lundholm, måltidschef på Södersjukhuset i Stockholm, insåg att han behövde bli patient för att få svaren han behövde.

Som måltidschef på Södersjukhuset i Stockholm ansvarar Håkan Lundholm för de runt 7000 portioner mat som varje vecka serveras patienterna.

Ambitionerna kring maten är höga.

– Sjukhuset införde ett helt nytt måltidskoncept 2018. Varje patient ska så långt det är möjligt själv kunna välja vad hen vill äta och när, berättar Håkan Lundholm.

Som en del i planeringen av det nya måltidskonceptet gjordes en studie för att se vad som behövde förbättras kring måltiderna. Metoden som användes var att låta en person vara fiktiv patient, för att bedöma nuläget och hitta rätt utformning av det nya konceptet.

Efter något år var det dags att följa upp satsningen, denna gång som en del av en större studie initierad av Södersjukhusets innovationsavdelning. Det fanns en del problem med svinn och frågan var om den valfrihet kring maten som lät så bra i teorin fungerade i praktiken.

Håkan Lundholm anmälde sig som frivillig deltagare i den uppföljande studien.

– Jag gick med på att läggas in ett dygn, för att uppleva sjukhuset ur ett patientperspektiv med fokus på maten. Funkar det vi gör eller behöver vi ändra på något?

En tidig vintermorgon blev Håkan inskriven på Södersjukhusets akutavdelning. Därifrån kördes han upp till kardiologen, d v s en avdelning för patienter med hjärtsjukdom. Han placerades i ett rum med tre andra.

– På ronden blev jag undersökt och läkaren gav mig en påhittad diagnos. Sedan blev jag nedskickad på röntgen. Vare sig övriga i vårdpersonalen eller mina medpatienter visste exakt vem jag var, bara att jag ingick i någon form av undersökning.

Det är en tråkig miljö att befinna sig i, jag tappade aptiten.

Håkan Lundholm

Råd - så får du användarperspektiv på verksamheten

Vill du också se din verksamhet ur ett användarperspektiv? Här är Håkan Lundholms tre bästa tips:

Planera noga i förväg. Formulera tydligt vad ni vill studera och vad ni vill ha ut av det.

Ta stöd av någon som vet hur man arbetar med den här sortens studier. Vi hade vår innovationsavdelning, som kunde metoden och lotsade oss igenom varje steg.

Se till att så få som möjligt vet vad du ska göra. Ju mer okänd du är för dem du möter som ”praktikant”, desto sannare bild av verkligheten får du.

Under ett knappt dygn som patient kunde Håkan Lundholm utvärdera maten och rutiner kring måltiderna på ett helt annat sätt än i sin roll som chef.

På morgonen serverades frukost som tillagats på avdelningen. Sedan fick han, precis som alla patienter, välja lunch och middag från sjukhusets meny.

– Jag tog kalops till lunch och laxpudding till middag. Det var två rätter som vi funderat kring och behövde veta om de var kompletta.

Hur smakade det?

– Det var gott, men även om jag inte själv var sjuk så blev jag påverkad av omgivningen. Medpatienter som hade det jobbigt och maskiner som pep. Det är en tråkig miljö att befinna sig i, jag tappade aptiten, berättar Håkan Lundholm.

När dygnet som patient var över samlades Håkan och de andra som deltagit i studien och berättade vad de upplevt och sett.

Alla fick konstruera en tidslinje över dagen där de angav vad som fungerat och inte.

– Det blev ett bra verktyg att jobba vidare med. Det var inget stort som behövde ändras, snarare många små saker som kunde skruvas till, säger Håkan Lundholm.

Som måltidschef hade han jobbat för att komma till rätta med svinnet och att hitta ”den perfekta portionen” som skulle passa alla de 500 patienter som är inlagda på Södersjukhuset varje dag.

– Nu förstod jag vad problemet var. Portionerna var för stora. Man är inte så hungrig som patient, även om maten är bra. Vi behövde helt enkelt göra mindre portioner med högre energiinnehåll.

En annan viktig insikt som Håkan Lundholm tog med sig är vilken roll maten spelar för den som är inlagd på sjukhus. Måltiderna blir det enda normala i en tillvaro där allt annat är främmande och tiden satt ur spel.

– Maten ska vara bekant och trygg comfort food, säger han.

Södersjukhusets studie fick uppmärksamhet och sedan den genomfördes har flera andra sjukhus inspirerats av metoden.

Trots att det nu gått fyra år använder Håkan Lundholm fortfarande insikter och slutsatser från projektet när han planerar framåt.

– Det skulle vara intressant att göra en ny uppföljning av hur vårt måltidskoncept fungerar. Just nu finns inte riktigt det utrymmet, vi arbetar fortfarande i efterdyningarna av pandemin. Men det vore absolut värt att upprepa. Att praktisera som patient var ett väldigt konkret och enkelt sätt att utvärdera sin verksamhet.

Läs även

Annons