Snart vill alla ha rutinerade ledare

Med rätt förhållningssätt kan ålder bli en fördel för rutinerade ledare, resonerar fyra experter.

Att det förekommer åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv är de flesta överens om. Men att den drabbar alla stämmer inte. Allt fler seniora chefer förlänger karriären eller ”avpensionerar” sig för att hoppa på konsultuppdrag i eget bolag. John Mellkvist, flitig debattör kring åldersdiskriminering och ambassadör i regeringens delegation för senior arbetskraft, ser att synen på seniora ledare håller på att förändras.

– Trenden är att vi både lever längre och jobbar längre. För nyfikna och drivna ledare som är lite äldre finns stora möjligheter att utvecklas genom att ta till sig ny kunskap. Då kan man också förlänga karriären.

Mellkvist tror att de förändringar i arbetslivet som vi såg redan innan pandemin kan gynna äldre. Projektifiering, gig och interimslösningar passar seniora konsulter bra. Just det här att jobba mellan klockan 9 och 17 på kontoret varje dag är inte alltid det denna grupp söker.

– Det blir intressant att se vad som händer post covid. Mycket talar för att vi går mot mer flexibilitet kring var och när man jobbar. Ett friare arbetssätt skulle kunna passa seniora personer bättre.

Jag vill att de börjar nyanställa människor runt 60, då tror jag på allvar att vi kan få en ny syn på äldre i arbetslivet.

John Mellkvist

En av Mellkvists förhoppningar för framtiden är att arbetsgivarna inte bara anlitar äldre som interimchefer eller konsulter.

– Jag vill att de börjar nyanställa människor runt 60, då tror jag på allvar att vi kan få en ny syn på äldre i arbetslivet. Att anställa någon som har fem år kvar till pensionen borde inte ses som ett problem. Fem år är en lång tid i dagens arbetsliv.

Anna Kopparberg är projektledare på Saco och har varit delaktig i ett projekt kring åldersdiskriminering. Hon tror att chefer har större möjlighet än andra att förlänga karriären.

Inte minst chefer på akademikersidan borde ha goda framtidsutsikter att jobba längre. Deras kompetens är och kommer att vara en bristvara.

Hon anser att det är feltänkt att ställa ung mot gammal. Det är kombinationen av de två som blir stark.

– Jag är övertygad om att de erfarna cheferna är en viktig nyckel för att få de yngre cheferna att växa. Det är ganska tufft att ha sitt första chefsjobb, rätt introduktion och stöd av chefer med erfarenhet betyder mycket.

Jag är övertygad om att de erfarna cheferna är en viktig nyckel för att få de yngre cheferna att växa.

Anna Kopparberg

Att erfarenheten är betydelsefull för ledarskapet tycker hon märks tydligt under coronakrisen.

– Jag tror att rutinerade chefer har en fördel när det kommer till att leda andra genom en sådan här situation. Här kan livserfarenheten bli en bra hjälp.

Anna Kopparberg tycker att det är viktigt att arbetsgivarna har en strategi för hur äldre chefer kan jobba kvar även efter 65. Vissa kommer vilja fortsätta som chefer och för andra fungerar det bättre att kliva över i en annan roll.

– Men man behöver en strategi för att ta tillvara den här kompetensen på ett bra sätt. Även äldre medarbetare behöver kompetensutveckling och kanske mer flexibla lösningar vad gäller arbetstid. Här finns det ett attitydproblem. Att många äldre väljer att gå över till egen verksamhet kan vara ett symptom på detta.

Läs också: Vera Sandin, 65, har inga problem att hitta chefsjobb

Erfarenhet och kompetens är avgörande när Andreas Pernhall anställer konsulter och utredare till sitt bolag Human Heart. Bolaget utför kvalificerade utredningar hos företag kring kränkande beteende samt erbjuder interimchefslösningar och stöd vid omställning.

– Det viktigaste för oss är att hitta rätt kompetens men det har fallit sig så att vi främst har konsulter mellan 60 och 70 år. De är otroligt duktiga och de fanns tillgängliga när vi behövde växa. Ålder är inte viktigt för mig, men de vi anlitar, oj vilken kompetens de har.

Det Andreas Pernhall fått på köpet med sina äldre konsulter är hög arbetsmoral och en förmåga att hantera de komplexa situationer som kan uppstå i uppdragen som till sin natur är lite känsliga.

–Jag upplever att en äldre utredare känner sig tryggare i till exempel ett möte med ledningsgruppen hos uppdragsgivaren, mycket baserat på erfarenhet, säger han.

Ett företag som har som affärsidé att hyra ut extremt erfarna chefer är Senior Partners. Lena Jiderud är en av delägarna och även en del av deras stall med interimchefer.

– Det som många mindre och mellanstora företag behöver hjälp med är hur man ska jobba med ledningsgrupp, styrelse och verksamhet. Där kan vi hjälpa till utan att det uppfattas som att vi kommer in och trampar någon på tårna. Vår ålder och erfarenhet gör att vi kan kliva in och vara raka utan att upplevas som ett hot. Vi strävar inte efter att skapa en position på företaget och konkurrera ut någon annan. Vi vill bidra med vår kunskap och erfarenhet.

Tänkte du likadant kring att bidra när du var 30 år?

– När jag var yngre tänkte jag nog mer på min egen utveckling.

Läs även

Annons