Så får du ut något av dina dikeskörningar

Det är frestande att bara skaka av sig eländet och gå vidare när något gått riktigt snett. Men gör inte det.

Motgångar, fails, misslyckanden eller magplask – oavsett vad man kallar det är det för de flesta jobbigt att gå igenom, och svårt att prata om. På en arbetsplats kan det till och med vara tabu att prata öppet om motgång och misslyckande. Men “motgångsmästaren”, utbildaren och ledarskapsutvecklaren Loa Lava Brynjulfsdottir lever efter devisen att om man inte pratar om motgångar går man också miste om många lärdomar.

– Vi ser sällan den kavalkad av motgångar som nästan alltid har föregått framgång. Motgångar är ju i längden förutsättningen för framgång, säger hon.

Loa Lava Brynjulfsdottir skriver just nu på en bok om mod att möta motgångar. För att se till att boken svarar på verkliga behov har hon bett om feedback och input via Motgångsmästarna – en grupp för ledare som är beredda att bidra med erfarenheter av motgångar och som vill ha hjälp att “magplaska med stil”.

– Vi har ofta förväntningar och planer, sätter mål och visioner – och så blir det inte alltid som vi tänkt. Men vi kan använda motgångar genom att prata om dem – gärna kollektivt, genom att dela dem.

Hur gör man då för att vända sin samlade erfarenhet av motgång till framgång? Enligt Loa Lava Brynjulfsdottir kan man jobba med att omformulera eller omdefiniera motgången.

– Motgång är lärande, på engelska kan man säga att fail står för “first attempt in learning”. Hittar man sätt att se misslyckande ur ett annat perspektiv hjälper det oss att komma vidare, säger hon.

En annan strategi som är lika svår som viktig är att stanna upp och tillåta sig att känna alla jobbiga känslor som kan komma med motgång, förklarar Loa Lava Brynjulfsdottir. Många slätar istället över, av skam eller rädsla.

Du som ledare måste stanna i obehaget som kommer när saker går åt skogen.

Loa Lava Brynjulfsdottir

Tänk så här när allt går fel

Omformulera ditt misslyckande till … något annat. Kanske var det i stället ett första försök att lyckas med något?

Det är frestande att bara skaka av sig eländet och gå vidare. Gör inte det – fundera och analysera. Det är så du lär dig – och organisationen – något på det ni nyss upplevt. Speciellt viktigt om du är chef.

Skäll inte ut folk som misslyckas. Kritisera inte. Prata i stället om varför det blev fel.

Hitta sätt av avdramatisera samtal om misslyckanden. Kanske kan ni löpande ha möten där ni bara pratar om misslyckanden, fails, fuck-ups…

– Men det är när vi stänger in allt och går vidare utan att reflektera som vi inte lär oss. Om man kan sätta ord på skamkänslorna och våga stanna i dem kan man komma ut på andra sidan med lärdomar.

Ur ett ledarskapsperspektiv menar Loa Lava Brynjulfsdottir att chefen själv behöver vara en förebild och klara av att berätta om egna motgångar. Det handlar också mycket om hur en ledare reagerar och hanterar när en medarbetare misslyckas med något, eller upplever ett misslyckande.

– Du som ledare måste faktiskt också stanna i obehaget som kommer när saker går åt skogen, för det är ju någonstans också ditt ansvar, säger hon.

Att inte döma eller skälla, att välkomna motgången utan att vare sig heja eller fira och att fråga sig vilka lärdomarna är, utgör en trygg och modig ledare, menar Loa Lava Brynjulfsdottir.

Bland de företag och organisationer som Loa Lava Brynjulfsdottir arbetar med finns de som satsar aktivt på att möta motgångar och skapa psykologisk trygghet i ledarskapet. En del bygger till och med in strukturer för att dela motgång. Tenant & Partner har “Fuck up-fridays” en gång i månaden, där de som vill kan dela sina motgångar. Ica-gruppen har “Fail at Ica – FICA”.

– Det är ett sätt att normalisera att man kan prata om när det går snett och signalera att man inte tänker sopa det under mattan, säger Loa Lava Brynjulfsdottir.

Hon tror också att många företag och organisationer har insett att det inte uppstår innovation om man inte också öppnar för risktagande, vilket den här typen av forum för att dela erfarenheter skapar.

– Man vill ju att människor ska vara modiga, men då måste man också fånga dem när de faller, vilket kommer hända. Den tryggheten är kittet som håller ihop organisationen och som också leder till långsiktigt hållbara resultat, säger Loa Lava Brynjulfsdottir.

Läs även

Annons