Så hjälper du medarbetarna att komma igång efter julen

Nytt år och nya utmaningar! Men också årets mörkaste månad, tomt i plånboken och massor av vab-dagar. Hur får man medarbetarna att komma igång efter julledigheten?

– Alla kommer inte tillbaka återhämtade, säger Tomas Jungert, docent i psykologi vid Lunds universitet.

– Om det finns möjlighet till det är det nog bra att ge medarbetarna en liten uppstartsfas efter ledigheten, säger Tomas Jungert, docent i psykologi vid Lunds universitet.

Han konstaterar att det inte är alla som kommer tillbaka återhämtade. Vissa av oss är utsjasade efter familjehelgen och dessutom panka.

– Stäm av med personalen, stötta relationerna genom att kolla hur var och en har haft det under helgerna. Det är trevligt för alla, dessutom är det ett sätt för dig som chef att ha koll. Kommer den här personen tillbaka utvilad?

Det behöver inte vara så märkvärdigt.

– Se till att det finns en extra fikastund i början så man får träffas och prata, till exempel – låt alla känna hur roligt det är att vara tillbaka, att det är fint att få träffa alla kollegor. En del medarbetare kommer tillbaka med energi, ge dem utrymme att sprida det. Glädje smittar.

En dag tycker han att man som chef kan ha lite lägre krav, generellt sett. Sen kan det vara dags med en motivationsboost. Man brukar prata om yttre och inre motivation – enkelt förklarat stärker man den yttre motivationen med belöningar medan den inre motivationen kommer ur den egna tillfredsställelsen med arbetet.

 

Det är nog bra att ge medarbetarna en liten uppstartsfas efter ledigheten.

Tomas Jungert

Så får du medarbetarna att komma igång efter julhelgerna

•Samla personalen till en liten uppstart. Finns inte tid för en heldag så ta åtminstone ett uppstartsmöte så alla får en chans att komma på rätt ruta.

•Som chef ska du visa att du är intresserad och bryr dig: hur har medarbetarna haft det under julen? Använd informationen. Verkar medarbetaren slutkörd ska du ta det lite lugnt.

•Det finns en startsträcka som är olika lång för varje individ. Var lyhörd och sänk kraven i början. Ta det lugnt första dagen, låt medarbetaren komma in i det hen höll på med före uppehållet.

•Släpp kontrollen och styrningen, ge medarbetaren möjlighet att känna sig mer autonom – att ta sin tid, lägga upp arbetet som hen tycker passar bäst.

•Känn av om kompetensen behöver stöttas, om någon känner sig ringrostig. Positiv konstruktiv återkoppling är viktigt.

•Stötta samhörighetsbehovet, det som handlar om att vi har bra och nära relationer med varandra. Som chef är du förebild. Att vara empatisk är en bra ledarstil.

 

I början av året kan chefen uppnå en motivationsboost genom att samla medarbetarna, vara stödjande och påminna om vad det viktigaste på agendan är. Den som tappat lite fokus under julledigheten får på så vis en chans att komma på banan igen.

– Det är överhuvudtaget bra att ibland berätta om hur man fortsätter mot de mål som satts upp. ”Det här pratade vi om före juluppehållet, hur långt har vi kommit och hur ska vi göra nu för att nå målet?”.  Det blir ett tillfälle till återkoppling.

Tomas Jungert konstaterar att det finns flera olika teorier om hur motivationen kan öka genom att man fokuserar på delmål snarare än slutmål.

– I stora projekt kan det gå lite upp och ned på vägen mot målet, det är en anledning till att det är vanligt att man delar upp processen i etapper. Det blir också lättare att hålla fokus, man ser hur långt man kommit och kan samla sig inför de nya ansträngningar som ska leda fram till nästa delmål.

En klok chef betonar utvecklingen under vägen lika mycket som slutresultatet:

– Ibland är det utvecklingen som man uppnår under strävan mot målet som är motivationen. Att man som medarbetare utvecklas och växer.

Så ökar du dina medarbetares motivation på jobbet

 

Läs även

Annons