Så blir möten lyckade – och medarbetare nöjda

Nyckeln till framgång är lyckade möten. Både digitala och på plats.

"Möten är en viktig del i teambuilding, där en grupp ska få sin identitet."

Illustration: Pia Koskela

Vill du att ditt team ska ha bra relationer och göra goda resultat måste du lägga tid och tanke på era möten. De experter Chefstidningen pratat med tror att lösningen på den hybrida utmaningen finns här; i mötet. Och de trycker framför allt på två saker:

1. Gör dina distansmöten så jämlika och trygga som möjligt.

2. Se till att ha regelbundna fysiska möten.

Möten är en viktig del i teambuilding, där en grupp ska få sin identitet. Lars Svedberg, psykolog och docent i pedagogik vid Karlstads universitet, ser en del risker med hybridmöten. Till exempel vid splittrade möten där ett antal medarbetare sitter hemma vid datorn, en sitter på sitt arbetsrum och tre har trängt in sig vid samma dator i ett konferensrum. Vid sådana möten gäller det att se till att alla har samma förutsättningar.

Hybrid eller på plats?

– De som sitter tillsammans har en nackdel, då de ofta förväntas tala som en röst. Om viktiga beslut ska diskuteras är det definitivt bättre att alla sitter vid varsin egen dator. Att enbart några stycken är med på distans och de andra medarbetarna sitter i samma rum kan också fungera, säger han.

Maria Åkerlund är delägare i och vd för GDQ Associates AB och bland annat medförfattare till boken Teamutveckling i teori och praktik. Hon ser att hybridtider kan påverka innovationslusten på arbetsplatsen.

– Många idéer föds när vi stöter på varandra på kontoret mellan skrivbord och i korridorer och börjar prata om något som upptar oss just då. Sådana oplanerade möten sker inte när vi samarbetar på distans, säger hon.

Att vissa arbetar mer hemma än andra kan också skapa irritation på arbetsplatsen, vilket påverkar teamen.

En del tycker nog det är jätteskönt att slippa allt småprat hit och dit, det blir mer pang på uppgiften hemma.

Lars Svedberg

– En variant som jag stött på är att de som sitter på kontoret tycker att de jobbar mer än de som sitter hemma då de får ta tag i det som dyker upp och hela tiden blir avbrutna. Det skapar konflikter, säger hon.

Forskning visar också att när vi har möten och äter ihop så gynnar det våra sociala relationer. Även om det förstås går att äta lunch vid skrivbordet under ett distansmöte så är det inte samma sak. Och forskning visar enligt Maria Åkerlund också att den psykologiska tryggheten på ett distansmöte är störst om alla har både ljud och kamera påslagen.

Både Maria Åkerlund och Lars Svedberg tror att relation och resultat är lika viktiga inslag i teambuilding. Och hybridtiderna har helt klart påverkat relationerna i många team, inte minst då många väljer att stanna hemma mer.

– En del tycker nog det är jätteskönt att slippa allt småprat hit och dit, det blir mer pang på uppgiften hemma. Men andra tycker att det kan bli själlöst och tomt att jobba på distans, säger Lars Svedberg.

Digitala tem lika effektiva som fysiskt samlade team

– Digitala team kan vara lika effektiva som fysiskt samlade team. Men det bygger på att teamen avsätter gott om tid för sina möten och använder en variation av bra kommunikationskanaler. Det är chefens roll att sätta upp regler för vad som ska gälla här, säger Maria Åkerlund.

De hybrida arbetssätten har gjort det lättare för många medarbetare att kombinera familjeliv och arbetsliv, vilket kan skapa en positiv stämning i arbetsgruppen. Samtidigt är det viktigt att inte arbetstagaren blandar ihop sina egna personliga mål med teamets.

– Det är inte fel att ha personliga mål, det har vi alla. De ska dock vägas mot mål som att utveckla teamarbete och produktivitet och de målen kan kräva mer fysisk närvaro än vad medarbetaren har som sitt personliga mål, säger Maria Åkerlund.

För chefer blir det största utmaningen i hybridtider trots allt den samma som alltid tror Lars Svedberg.

– Den skicklige ledaren ser till att samla teamet och göra alla delaktiga i varför de ska göra det de gör, vart de ska nå och hur de ska nå dit, säger han.

Så blir jobbmötena effektivare

Maria Åkerlund

Så blir jobbmötena framgångsrika.

Lars Svedberg

Så blir du ett proffs på att leda möten

Läs även

Annons