Oförklarlig oro inför arbetsveckan? Du kan vara drabbad av en toxisk chef

Så lär du dig att känna igen de skadliga cheferna och så hanterar du dem.

Martina Skowronska, kommunikationskonsult, föreläsare och samtalscoach och författare.

– För den som råkar ut för en toxisk chef, en chef som missbrukar sin makt, kan skadeverkningarna bli enorma.

Martina Skowronska är kommunikationskonsult, föreläsare och samtalscoach och författare till boken Toxiska chefer. 

– Den här chefstypen kan påverka självkänsla, välmående och prestationer. Du har en klump i magen varje söndag inför arbetsveckan. På sikt kan det få stora negativa effekter på hälsa och livskvalité. Man presterar sämre om man mår dåligt, eftersom man tvingas lägga fokus på det och inte det man är anställd för. 

Martina Skowronska vill belysa problematiken med en lättläst bok med råd till den som rekryterar, leds av eller leder chefer.

– Jag vill väcka medvetenhet och stötta. Det är viktigt att ledningarna i organisationer och företag får upp ögonen för det här och lär sig känna igen den här personlighetstypen. 

Det kan vara en person som baktalar andra, sprider falska rykten, är hånfull eller skämtar bort kollegor.

Martina Skowronska

Så hanterar du de skadliga cheferna

Martinas råd till HR

Inhämta kunskap om destruktiva människor.

Se över och uppdatera rekryteringsmetoderna. Att göra ett urval enbart  baserat på personlighetstester är inte rättvist och står inte i proportion till chefens ansvarsområde. 

Låt den blivande chefen får träffa en psykolog vid några tillfällen. (Det borde vara en del av varje rekryteringsprocess).

Fråga om framtiden, inte det förflutna eftersom det är framtiden som kan påverkas. Till exempel ”Vilka mål har du med ditt yrkesliv?” Eller ”Hur skulle du leda avdelningen om du fick möjlighet?”

Martinas råd till chefen

Ta fram en policy som bygger på värderingar som explicit beskriver ett sunt ledarskap. Inga floskler utan klart och tydligt.

Upprätta processer och en åtgärdsplan. I planen finns regler för hur chefen ska bete sig, vad som är tillåtet att göra inom ramarna för chefskapet och vilka påföljderna blir om man inte följer det. 

Ta indikationer från medarbetarna på mycket stort allvar.

Utvärdera medarbetarenkäten noggrant och agera aktivt utifrån det som framkommer. 

Konfrontera chefer som uppvisar ett destruktivt beteende och dåligt ledarskap. Ge en andra chans, men aldrig en tredje. 

Hur beter sig toxiska chefer?

– Det är ofta väldigt subtilt, Det kan vara en person som baktalar andra, sprider falska rykten, är hånfull eller skämtar bort kollegor. Det kan handla om olämpliga kommentarer, hot, bestraffning, kränkningar och utfrysning. Syftet är alltid att få andra ur balans, utsätta dem för förvirring och skapa osäkerhet och få medarbetare och kollegor att misslyckas med sitt uppdrag. Lyfter man blicken handlar det om psykisk misshandel.

Hur skiljer man en dålig chef från en toxisk chef?

– En dålig chef kan ha dålig känsla för kommunikation, vara arg eller irriterad, inte vara inlyssnande eller brista i sitt ledarskap på något annat sätt. Skillnaden är att den dåliga chefen brukar vara mottaglig för feedback och villig att förändra sitt sätt att leda och bemöta. Medan den toxiska chefen inte är intresserad av förändring. Den toxiska chefen uppträder empatilöst och drivs av sin egen agenda. Intresset finns inte för det chefsrollen faktiskt innebär, att stötta och ledsaga utan man använder positionen för att skapa gynnsamma fördelar.

Men hur märker man det här?

– Det är förstås inte hela svaret men toxiska chefer får konsekvenser som ofta syns i till exempel medarbetarundersökningar. Det kommer fram i samtal med medarbetare eller visar sig genom att många säger upp sig. Det märks i form av en känsla av att ”någonting inte står rätt till”. Men som sagt, det är oerhört svårt att upptäcka och ännu svårare att konfrontera.

Kritiserar man en toxisk person kan konsekvenserna bli uppblåsta konflikter eller repressalier. Därför är det vanligt att man spelar med, duckar eller låtsas att allt är som det ska, säger Martina Skowronska. Hon poängterar hur viktigt det är att att signalerna tas på allvar.

– Ofta upptäcks beteendet när det redan har hunnit gå väldigt långt. Kanske för att en förlegad övertro till hierarkier lever kvar i många organisationer.

– Som chef måste du absolut ta det du hör på allvar. Jag har hört många historier om personer som försöker larma men inte blir trodda. Man försöker bevisa på olika sätt att det man sagt stämmer men får inget gehör utan slussas runt i organisationen.

Hur hanterar man toxiska chefer?

– Ge inte feedback direkt, det kan faktiskt förvärra situationen eftersom du kan bli betraktad som en fiende, säger Martina Skowronska.

– Oavsett vilken roll, om du är HR eller chef – agera på minsta signal, avfärda inte sådant du får höra och som inte verkar okej eller inte verkar stämma.

“Om jag inte är ett hot, kanske han mjuknar?”

Läs även

Annons