Ny undersökning: stora hinder för karriärsutveckling på jobbet

8 av 10 vill vidareutvecklas, byta karriär eller arbetsgivare, enligt en ny undersökning - men upplever att det inte går.

Undersökningen visar att 8 av 10 vill vidareutvecklas, bredda sin kompetens och byta karriär eller arbetsgivare.

Foto: Getty Images

Omställningsstödet

Det offentliga omställningsstudiestödet (OSS) är ett generöst lån och bidrag motsvarande 80 procent av inkomsten. Stödet som erbjuds av CSN ska göra det enklare för personer med 

Som en del i att reformera arbetsmarknaden röstade riksdagen tidigare i år igenom förslaget om ett omställningsstudiestöd. I och med införandet av stödet genomförde Origo Group en undersökning bland den svenska allmänheten för att ta reda på medarbetarens upplevelse av sin arbetssituation.

Undersökningen visar att 8 av 10 vill vidareutvecklas, bredda sin kompetens och byta karriär eller arbetsgivare men att 7 av 10 av dessa upplever att det finns hinder för karriärsutveckling på arbetsplatsen.

De främsta anledningarna till att de vill byta arbetsgivare är missnöje med lön, hög stressnivå och dålig utvecklingspotential.

Anneli Malaguti

Undersökningen

Undersökningen genomfördes via O-bussen, en syndikerad och nationellt representativ tjänst som tillhandahålls av insikts- och undersökningsföretaget Origo Group. Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 18–84 år i Sverige och totalt har 2534 nationellt representativa svar samlats varav 1513 respondenter som förvärvsarbetar 40% eller mer har gått vidare i undersökningen.

–  Det är inte helt lätt att bara byta karriär då det finns en del hinder på vägen, ett vanligt hinder är ekonomin. Att ha råd att läsa ett nytt ämne eller ta tid från annat för att sätta sin karriär i första prioritet. En stor andel vet inte heller vad de vill göra i stället, bara att de vill ändra sin arbetssituation, säger Anneli Malaguti, expert på medarbetarupplevelse på Origo Group, i ett pressmeddelande.

20 procent har svarat att de vill byta arbetsgivare. De främsta anledningarna till att de vill byta arbetsgivare är missnöje med lön, hög stressnivå och dålig utvecklingspotential.

–  Möjligheten till omställningsstöd och de intressanta siffrorna i denna rapport tyder på att behovet att utvecklas är stort bland medarbetare. Det ställer krav på arbetsgivare att ha en löpande dialog med medarbetare och fånga den här typen av behov för att inte tappa kompetens, tillägger Anneli Malaguti.

Så förbereder du dig för det nya studiestödet

Läs även

Annons