”Vi måste träna på att jobba smartare – inte hårdare – tillsammans”

Att ta det pampiga och abstrakta ur ledarskapet kan vara ett sätt att hitta sina roller på jobbet. Chefstidningens krönikör Alexander Löfgren skriver om medledarskap och självnavigering.

Alexander Löfgren är tjänsteområdeschef och konsult Influence AB, forskare och författare ”Smart samarbete”

Foto: privat

”Jag skrev nyligen en debattartikel i Dagens Industri om varför konflikten om distansarbetet beror på förlegade verksamhetsformer. I artikeln argumenterar jag för att vi behöver en ny träningsagenda för chefer och medarbetare som utvecklar framtidens verksamhetsformer med fokus på organisering, medledarskap och samarbete.

I läsarresponsen på min text fick jag en hel del kommentarer om ”medledarskap”. Många av oss kan uppleva det som ett ganska laddat begrepp. Flera reaktioner var i linje med ”jaha, du vill alltså att jag ska göra chefens jobb?”, medan andra upplevde att de har svårt att identifiera sig som ledare och nästan kände prestationsångest när de tänkte på ledarskap i relation till sina kollegor. Rimligt relevanta reflektioner tycker jag.

Medledarskap handlar inte om att medarbetare ska göra chefens jobb, eller att alla förväntas utvecklas till ledargestalter enligt stereotypa normer. Medledarskap handlar om att vi var och en tar ansvar för det som förväntas av oss i våra respektive roller och tillsammans bygger ett ägarskap för vår gemensamma helhet – exempelvis projektet, enheten eller verksamheten.

En spaning jag gjort genom åren är att ledarskap lätt blir något pampigt och abstrakt, i stället för något som är praktiskt och agerbart.

Alexander Löfgren

En spaning jag gjort genom åren när jag har hjälpt en mängd olika organisationer att utveckla sina verksamhetsformer är att just ledarskap lätt blir något pampigt och abstrakt, i stället för något som är praktiskt och agerbart. Vi pratar ”om ledarskapet” i stället för ”hur vi leder”. Då blir inte de förmågor som både chefer och medarbetare behöver träna på tillräckligt konkreta och vägledande i vardagen.

I detta sammanhang är begreppet ”självnavigering” användbart för att avdramatisera vad medledarskap handlar om och för att fokusera på hur vi omsätter det till praktisk handling.

Ett verktyg jag använder frekvent är ”kartan och kompassen” för att visualisera vad självnavigeringen mellan det individuella ansvaret och det kollektiva ägarskapet i en grupp eller en organisation förenklat innebär. Det handlar alltid om förmågan att kontinuerligt göra relevanta avvägningar mellan jaget och laget, att hitta rätt balans mellan målstyrningen av vad vi ska göra och mobiliseringen av hur vi behöver agera. Alltså en självnavigering i vår uppgift och individuella bidrag, samt vårt klimat och individuella beteenden i gruppen och organisationen.

Kartan och kompassen syftar till att förenkla förståelsen för den samarbetsarena för kollektivt ägarskap vi behöver etablera, och underlätta för regelbunden dialog om hur vi kompletterar varandra i våra individuella ansvar för att lyckas tillsammans. Det är ett sätt att göra dialogen mellan kollegor mindre hierarkisk, oavsett om vi är chefer eller medarbetare, och fokusera mer på hur vi kommer till vår rätt i våra respektive roller för de mål och syften vi vill och behöver uppnå.

Medledarskapets självnavigering handlar om att träna oss i att bli bättre samarbetare, där både chefer och medarbetare arbetar smartare, inte hårdare, tillsammans.

Alexander Löfgren är tjänsteområdeschef och konsult Influence AB, forskare och författare ”Smart samarbete

Därför måste du lära dig att ”valla katter”

Läs även

Annons