Så hanterar du AI-stressen

Är du rädd att missa AI-tåget, hamna på efterkälken, stå ensam kvar... Chefstidningens krönikör Daniel Collin manar till eftertanke.

Daniel Collin, mental tränare & grundare till Coach my brain.

Inflationen av AI-utbildningar och AI-experter vet just nu inga gränser och chefer översköljs än en gång av något de måste förstå för att inte hamna på chefsmuséet.

Det korta rådet i hur du som chef bör förhålla dig till AI är: Ta det i en takt som skapar mer värde än arbete för dig och din organisation!

Det råder föga tvekan om att AI kommer att förändra saker och ting för oss. Liksom Swish, smartphonen, sociala medier, sökmotorerna, internet, datorn, tv:n, flygplanet, bilen, tvättmaskinen…

Vi har bevisligen kunnat anpassa oss efter, samt dra nytta av, nya tekniska uppfinningar tidigare. Och vi har skrämts med ”häng-med-eller-hängas-av-retorik” mer än en gång.

Nobelpristagaren Daniel Kahneman beskriver i boken ”Tänka snabbt och långsamt” hur mänskligt tänkande samt beslutsfattande fungerar. Att vi har två olika system för tänkande:

System 1” är snabbt, intuitivt och automatiskt tänkande som används för att fatta omedvetna beslut och reagera reflexmässigt på situationer.

System 2” är långsamt, medvetet och analytiskt tänkande som används för att lösa komplexa problem, överväga information noggrant och fatta medvetna beslut.

Det mest troliga är att det är System 1 som går i gång när du ställs inför hur AI ska implementeras i din organisation (eftersom System 1 står för så mycket som upp till 98 procent av vårt tänkande.)

Och om du inte har någon tidigare erfarenhet av att implementera AI styr ditt automatiska tänkande in på banor där det blir svårt att sortera mellan kortsiktiga och långsiktiga beslut.

Alternativt blir dina kortsiktiga beslut att du försöker läsa och förstå allt AI-relaterat som fångar din uppmärksamhet, utan någon annan tanke än att du ”behöver lära dig mer”.

Vilket ger ungefär samma resultat som om du skulle lära dig mer om vadsomhelst som du inte har någon kunskap om, eller klar idé kring vad detta vadsomhelst ska användas till. Den kunskapen kommer inte att fastna.

Genom att ta en medveten ”System 2-approach” till AI ger du dig möjlighet att fatta bättre beslut. En 7-punkters sammanfattning av principerna för hur du ska tänka är:

1. Grundlig analys

Utför en grundlig analys av tillgänglig information innan du drar slutsatser eller fattar beslut. Var medveten om risken för snabba, instinktiva bedömningar och motverka dem med noggrann granskning.

2. Föreställningsförmåga

Föreställ dig olika scenarier och alternativ innan du bestämmer dig. Använd din fantasi för att förutsäga konsekvenserna av olika handlingar eller beslut.

3. Kritiskt tänkande

Utmana och ifrågasätt dina egna och andras antaganden. Var beredd att omvärdera dina ståndpunkter baserat på ny information eller insikter.

4. Självreglering

Utveckla självreglering för att hålla känslor och impulser under kontroll. Var medveten om att känslomässiga reaktioner från System 1 kan påverka ditt tänkande.

5. Långsamt och metodiskt

Ta dig tid att överväga alla relevanta aspekter och detaljer i beslutsprocessen. Undvik att stressa och överväg noga varje steg.

6. Försiktighet mot överdrivet självförtroende

Var försiktig med överdrivet självförtroende och överoptimism. Var öppen för att erkänna osäkerhet och komplexitet i vissa situationer.

7. Lärande och anpassning

Betrakta varje beslut som en möjlighet att lära och anpassa dina strategier över tid. Var öppen för feedback och nya idéer som kan förbättra din beslutsprocess.

Så ta det lugnt när AI-stressen slår till!

Öka medvetenheten om de processer som styr ditt beteende och skapa förutsättningar för mer genomtänkta och välgrundade beslut. Annars är risken stor att du adderar mer arbete än värde till såväl din egen som dina medarbetares och din organisations verksamhet.

Daniel Collin, mental tränare & grundare till Coach my brain.

Fem saker alla chefer borde veta om sin hjärna

Läs även

Annons